Friday
Aug 29th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Stejjer Ewlenin
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/5
 

Taht Pressjoni

Taht Pressjoni

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam... aqra iktar...

Iktar Stejjer:

Dak li gara nhar it-Tlieta

 

Partit Laburista ilu kwa z i sena u nofs fil-Gvern. F’hafna oqsma d-differenza bdiet tidher. F’ohrajn qisu l-affarijiet ma nbidlux. Ma nistghux nistennew li f’sena u nofs ...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Madwarna u Ahna

Madwarna u Ahna

 

 

Ma tantx hemm fiex wiehed jitfixkel. Jekk inharsu harsa madwarna, is-sitwazzjoni pre z enti ma tantx hi wahda li wiehed jista’ jkun kuntent hafna biha. Ma nixtieqx ninste... aqra iktar...

Iktar Stejjer:

4,203 evakwati mil-Libja

4,203 evakwati mil-Libja

It-total ta’ nies evakwati mil-Libja l ejn Malta bl-ajru fil-hames gimghat ta’ bejn il-15 ta’ Lulju 2014 u l-20 t’Awwissu 2014 kien ta’ 4,203.

Il-maggoranza assoluta ta’ da...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Hajjitha Tesperimenta Bil-Make-Up

Hajjitha Tesperimenta Bil-Make-Up

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata

Stharrig

Kemm tiddedika hin ghall-qari fil-gimgha?