Friday
Aug 01st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Stejjer Ewlenin
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/5
 

Ic-Cirkwit u Lil Hinn Minnu

Ic-Cirkwit u Lil Hinn Minnu

Il-Grand Prix tal-Germanja wasal ukoll u bih se nkunu qeghdin naqbzu l-punt nofsani ta’ stagun li s’issa offra battalja interessanti hafna ghall-ewwel post tal-kampjonat ...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Not A Phoney War

Qabel it-Tieni Gwerra Dinjija lil Adolf Hitler hadd ma kien jiehdu bis-serjetà. Meta beda juri sinjali ta’ qilla, bhal meta invada parti minn dik li kienet ic-Cekoslovakk...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Grazzi Salv!

Grazzi Salv!

Kont kwazi lestejt dan l-artiklu meta siehbi Dr Toni Abela baghatli SMS – infurmani li sehibna Salvu Seychell halliena. Ma nistax nghid li kienet ahbar li qatt ma hsibt l...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

"Fejn tidhol is-sahha tal-haddiema ma jistax ikun hemm kompromessi"

Waqt zjara li ghamlet fil-bini tal-Awtorità ghas-Sahha u Sigurtà fuq il-Post tax-Xoghol (OHSA), il-Ministru ghad-Djalogu Socjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet ...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Mudella, Artista U Ssuq Il-Powerboats

Mudella, Artista U Ssuq Il-Powerboats

Ramona Portelli Tintervista Lil Maria Galea

 

Dan l-ahhar persuna li naf hajritni nintervista zaghzugha li f’hajjitha ppruvat diversi linji differenti. Fil-fatt, din it-tfaj...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata

Stharrig

Kemm tiddedika hin ghall-qari fil-gimgha?