Sunday
Sep 21st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Stejjer Ewlenin
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/5
 

Ic-Cirkwit U Lil Hinn Minnu

Ic-Cirkwit U Lil Hinn Minnu

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam... aqra iktar...

Iktar Stejjer:

Il-Virga ta' Lesbo

Il-Virga ta' Lesbo

Il-Griegi kienu ta’ spiss isemmu l-virga ta’ Lesbo. Din il-virga kienet maghmula mic-comb, mahsuba biex tkejjel l-oggett billi ddur mieghu. Ghalhekk ma kinitx dritta izda...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Bidu Ta’ Sena Skolastika

Bidu Ta’ Sena Skolastika

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Ragel Jitlef Hajtu Fiz-Zejtun

B’xorti hazina, Zejtuni ta’ 48 sena, Charles Fenech, tilef hajtu tragikament kmieni ilbierah filghodu ghall-habta tad-9.30.  Ir-ragel kien flimkien ma zewg hutu u tliet i...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Determinazzjoni Personali Li Rebbhitu T-Titlu Ta’ Mr World Malta 2014

Determinazzjoni Personali Li Rebbhitu T-Titlu Ta’ Mr World Malta 2014

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam... aqra iktar...

Iktar Stejjer:

It-Temp

Sun Mon Tue Wed Thu

 

Karikatura

 

Faccata

Stharrig

Kemm tiddedika hin ghall-qari fil-gimgha?