Thursday
Apr 17th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Stejjer Ewlenin
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/5
 

Andrew Galea Onorat fil-Karate

Andrew Galea Onorat fil-Karate

L-atleta Andrew Galea mill-Iskola Maltija tal-Karate SKSM, gie pprezentat b'certifikat ta unur, ghall-aqwa atleta gewwa Cluj Napoca fir-Romanija. Il-prezentazzjoni saret... aqra iktar...

Iktar Stejjer:

Ghadu Jrid Jitghallem

Ahna nifhmu li kull min ikun ghadu jibda fil-politika kun ghad irid jitghallem. Kulhadd jaghmel l-izbalji ghaliex kulhadd huwa uman. Izda hemm certu principji politici li...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Spicca l-Kliem fieragh tal-PN

Spicca l-Kliem fieragh tal-PN

Minn Mario Farrugia Borg - Kandidat ghall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew

L-Ammirall Ottavio Nelson jibqa' maghruf ghall-frazi tieghu: "Ma nafx x'inhi biza'." Ghan-Nazzjon...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

“Is-sistema ta’ mixed ability pura hija impossibbli li tahdem b’success”

“Is-sistema ta’ mixed ability pura hija impossibbli li tahdem b’success”

Ftit taz-zmien ilu l-Gvern habbar li se tigi introdotta sistema ta' banding fl-iskejjel ta' pajjizna. Din is-sistema ha tippermetti lill-iskejjel li tlaqqa' flimkien l-is...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Introduca r-Rugby f'Ghawdex

Introduca r-Rugby f'Ghawdex

Kull sport huwa tajjeb kemm fizikament u anke moralment. Sports hawn kemm trid, imma kultant certu postijiet ikollhom nuqqas ta' sports varju. Fil-fatt skoprejt li f'Ghaw...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

It-Temp

Thu Fri Sat Sun Mon

 

Karikatura

 

Faccata

Stharrig

B'mod generali kif tiddeskrivi l-ewwel sena tal-Gvern?