Wednesday
Feb 10th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rapport tal-OSCE jixhed sitwazzjoni inkwetanti fil-habs ta’ Malta

E-mail Print PDF
ShareMalta ghandha l-aghar sitwazzjoni mill-pajjizi tal-Unjoni Ewropea ta’ prigunieri li qed jistennew li jghaddu minn proceduri gudizzjarji. Malta ghandha 64 fil-mija tal-prigunieri li qed jistennew li jghaddu proceduri fil-Qrati skont ir-rapport tal-Assemblea Parlamentari ghas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa (OSCE), f’rapport li sar mill-Professur Manfred Nowak.

Dan qalu d-deputat Mexxej Laburista Dr Anglu Farrugia waqt konferenza stampa flimkien mal-Kelliem Ewlieni ghall-Intern Michael Falzon is-Sibt wara nofsinhar. Dr Farrugia kien prezenti u ha sehem fid-diskussjoni dwar dan ir-rapport.

Dr Farrugia semma wkoll kif bhala pajjiz ghandna popolazzjoni qawwija hafna fil-habs meta mqabbla ma’ pajjizi ohra u l-occupancy rate hija ta’ 102.9% u dan meta ghandna facilità korrettiva wahda.

Huwa qal li jidher car anke minn dan ir-rapport li s-sistema gudizzjarja u tal-intern taghna mhijiex tiffunzjona.

F’din is-sitwazzjoni, qal Anglu Farrugia, johrog iktar l-importanza li l-Parlament Malti jiddiskuti l-mozzjoni li tressqet minn Dr Jose’ Herrera u Dr Michael Falzon. Fakkar kif GonziPN qed izommu lura minn din il-mozzjoni minkejja li kien hemm ftehim fil-Kumitat tax-Xoghol tal-Kamra li din tigi diskussa sal-ahhar ta’ Jannar.

Dr Falzon tkellem dwar is-sitwazzjoni tal-habs u qal li hemm fatturi inkwetanti u dan baqa’ jippersisti u ma sar xejn biex jitranga minkejja l-insistenza tal-Partit Laburista biex tittiehed azzjoni.

Qal li l-problema tad-droga saret wahda kbira u mxejna minn sitwazzjoni ta’ abbuz fid-droga ghal sitwazzjoni ta’ traffikar organizzat ta’ droga fil-habs.

Dr Falzon sostna li huwa nkwetanti wkoll l-aspett korrezzjonali fil-facilità korrettiva ta’ Kordin saret wahda tad-dahk u l-aspett korrezzjonali ma jezistix. Sostna li r-relapse rate kbira tal-prigunieri hija xi haga ta’ thassib ukoll.

B’hekk rega’ sostna Dr Falzon jezisti l-bzonn illi l-mozzjoni tal-Partit Laburista tigi diskussa fil-Parlament.

Kummenti (0)Add Comment

Ikkummenta
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

busy
 

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Wed Thu Fri Sat Sun

 

Karikatura

 

Faccata