Friday
Feb 12th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kontroversja fuq il-parkeggi riservati f'Tas-Sliema

E-mail Print PDF
Share

sliemaparkingF'nofs ix-xahar li ghadda s-Sindku ta' Tas-Sliema Anthony Chircop habbar li l-iskema tal-parkegg residenzjali kienet se tibda topera mill-ewwel gimghat ta' Marzu. Permezz ta' din l-iskema nofs il-parkeggi f'Tas-Sliema se jkunu riservati ghar-residenti kuljum bejn it-8.00 ta' filghodu u d-9.00 ta' filghaxija. F'dawn l-hinijiet min m'huwiex resident se jkun jista' jipparkja fiz-zoni riservati ghal saghtejn biss.

Apparti l-fatt li din il-mossa giet meqjusa bhala gimmick ohra qabel l-elezzjoni generali, din spiccat ukoll f'nofs kontroversja peress li hafna ma qablux maghha. Kien hemm min qajjem dubji dwar kemm din l-iskema kif proposta hija skont il-ligi, hekk kif fil-passat kemm il-Qorti Civili u anki Transport Malta irrifjutaw l-idea ta' parkeggi riservati. Madanakollu l-Kunsill Lokali sostna li kellu l-permessi necessarji sabiex jimplmenta l-iskema.

Fost dawk li lmentaw ghal din l-iskema kien hemm qraba ta' persuni anzjani li jghixu f'Tas-Sliema u li jkollhom bzonn min idur bihom ghal hinijiet twal matul il-gurnata. Ilmentaw ukoll mijiet ta' haddiema li jahdmu f'Tas-Sliema u li l-postijiet tax-xoghol taghhom jinsabu mdawwra minn kullimkien bil-parkeggi riservati. Dawn issa se jkollhom jipparkjaw 'il boghod hafna minn fejn jahdmu, juzaw it-trasport pubbliku, inkella joqghodu jcaqilqu l-vettura taghhom kull saghtejn.

Fuq kollox l-ikbar kritika saret mill-kommunità kummercjali ta' Tas-Sliema, li sahqet li ma kienetx giet infurmata, u wisq inqas ikkonsultata, b'din id-decizjoni.

Dawn staqsew jekk is-Sindku kienx ghamel l-istudji necessarji sabiex isir maghruf kif din l-iskema kienet se taffetwa lil dawk kollha li juzaw il-parkeggi f'din il-lokalità; minn residenti sa haddiema u konsumaturi.

Il-kommunità kummercjali oggezzjonat primarjament ghall-parkeggi riservati madwar iz-zona kummercjali ewlenija, minn Triq Manwel Dimech sa Triq Bisazza.

 

Kummenti (0)Add Comment

Ikkummenta
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

busy
 

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata