Monday
Feb 08th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mill-Enemalta ghal ma' kumpannija taz-zejt

E-mail Print PDF
Share

main-1Fl-2010 l-eks Chairman tal-Enemalta Alex Tranter telaq mill-kariga tieghu fl-Enemalta u nghaqad mal-kumpannija Amerikana SunPower Corporation, li hija sussidjarja tal-kumpanija Total. Fiz-zmien li Tranter kien impjegat tal-Enemalta u membru fuq il-kumitat ghax-xiri taz-zejt, Total rebhet kwazi l-kuntratti kollha ghax-xiri taz-zejt.

L-impjieg ta' Tranter mas-sussidjarja ta' Total kien zvelat mis-sit elettroniku Maltastar kmieni din il-gimgha. Is-sit irrapporta li fil-hames snin tal-kariga ta' Tranter fl-Enemalta, cioè bejn l-2005 u l-2010, l-Enemalta xtrat iktar minn ›1 biljun f'zejt, kwazi kollha minghand il-kumpannija Total u s-sussidjarja taghha Totsa.

Fost il-kuntratti l-ohra li ntrebhu kien hemm dawk ghal gazolina bla comb, petrol u dijzil. Kuntrarju ghal dak li kien jigri fis-snin ta' qabel, fi zmien Tranter uhud minn dawn il-kuntratti inghataw ghal sena shiha, u mhux fuq bazi ta' tlieta jew sitt xhur.

Fid-dritt ghar-risposta Tranter stqarr li fil-kariga tieghu mal-kumpanija SunRay Italy, li tappartjeni lil SunPower Corporation, ma kellu l-ebda konnessjoni mal-kumpanija Total. Ûied jghid li kien biss sena wara li gie impjegat ma' SunRay li l-kumpanija Total xtrat sehem kbir ta' SunPower Corporation, u li lanqas hawnhekk huwa ma kellu sehem.

Madanakollu jibqa' l-fatt li sa minn April 2011 Tranter kien qed jahdem ghal SunPower Corporation, li hija sussidjarja ta' Total, u li issa qed tigi investigata b'rabta ma' korruzzjoni fix-xiri taz-zejt. Huwa wkoll fatt li taht Tranter l-Enemalta ghazlet li topera l-power station ta' Delimara b'zejt li jniggez, liema kuntratti ghax-xiri ta' dan iz-zejt intrebhu kwazi kollha minn Total.

Minbarra fl-Enemalta, Tranter kien impjegat ukoll ma' CareMalta; kumpanija ta' Ûaren Vassallo. Ironikament, Vassallo huwa wkoll il-kuntrattur li rebah it-tender ghall-bini tal-power station tal-BWSC ikkummissjonata mill-Enemalta fi zmien li Tranter kien Chairman taghha.

 

Kummenti (0)Add Comment

Ikkummenta
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

busy
 

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Mon Tue Wed Thu Fri

 

Karikatura

 

Faccata