Sunday
Feb 07th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

IVVUTAW 93%

E-mail Print PDF
Share

joseph_jivvotaMalta tghid taghha fl-elezzjoni

Il-poplu Malti qal tieghu fl-elezzjoni generali tal-bierah, f'votazzjoni li kienet kalma ghall-ahhar. Ic-cifra mhux ufficjali tat-turnout ta' 93% tindika tnaqqis marginali ta 0.3% mill-elezzjoni generali tal-2008 meta t-turnout kienet ta' 83.3%.

Madankollu jidher li hafna votanti wiegbu ghas-sejha tal-Mexxej Laburista Joseph Muscat biex jivvutaw kmieni tant hu hekk li sas-2pm kienu vvutaw 49%, zieda ta' 4% mill-elezzjoni tal-2008.

Intant Dr Joseph Muscat fi tmiem il-votazzjoni irringrazzja lill-mijiet ta' voluntiera li taw sehemhom fil-kampanja elettorali u tenna li jkun xi jkun ir-rizultat il-hidma taghhom hija verament apprezzata.
Matul il-jum tefghu l-vot taghhom l-oghla awtoritajiet tal-pajjiz.

Il-Mexxej Laburista Joseph Muscat kien l-ewwel mit-tliet mexxeja tal-partiti ewlenin li tefa' l-vot tieghu. Joseph Muscat akkumpanjat minn martu Michelle ivvutaw fl-iskola Primarja ta' Burmarrad ghal habta tad-disgha ta' filghodu, fejn mal-wasla taghhom kienu milqugha mill-Kap tal-Kummissjoni Elettorali Salvu Gauci.

 

Ghall-habta tal-10.00am, fl-iskola Primarja ta' Wied il-Ghajn, tefa' l-vot tieghu l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi li kien akkumpanjat minn martu Kate u minn ibnu Paul.

Ftit wara li daqqu l-11.00am, fl-iskola Primarja ta' Wied il-Ghajn ivvutaw il-President tar-Repubblika, George Abela u martu Margaret Abela.

Intant, filwaqt lid-Deputat Mexxej Laburista ghall-Affarijiet tal-Parlament Louis Grech ivvota fl-iskola Primarja tal-Kalkara ghall-habta tal-10.30am, id-Deputat Mexxej Laburista ghall-Affarijiet tal-Partit, Toni Abela, tefa' l-vot tieghu fl-iskola Primarja tar-Rabat Malta ghall-habta tas-2.30pm.

Min-naha tieghu, c-Chairman tal-Alternattiva Demokratika, Michael Briguglio, ivvota ghall-habta tal-10am f'Tas-Sliema.

Ghal din l-elezzjoni generali kienu intitolati jivvutaw 333,006 (29,700 minnhom godda) imma minnhom iridu jitnaqsu is-6,523 voti li ma ngabrux. B'hekk il-bierah is-Sibt setghu jivvutaw 326,483 persuna.

Fl-elezzjoni generali tal-2008, ma kienux gabru l-vot taghhom 5,266 imma t-total ta' votanti registrati kien ta' 315,357. Filwaqt li fl-elezzjoni generali tal-2008 kienu 1.7% tal-votanti registrati li ma gabrux il-vot taghhom, f'din l-elezzjoni generali kienu 1.95% li ma gabrux il-vot taghhom.

Nhar il-Ìimgha saret il-votazzjoni ghall-ewwel darba fl-isptarijiet u f'numru ta' djar tal-anzjani.

Fl-elezzjoni generali tal-bierah kien hemm 609 kaxxi mifruxin fuq 13-il distrett elettorali li jitilghu ghal 700 jekk maghhom tghodd dawk fl-isptarijiet u dawk li ntuzaw ghall-votazzjoni kmieni.

Ikkontestaw 167 kandidat li 101 minnhom ikkontestaw fuq zewg distretti, li jgib it-total ta' 268 nomina biex jimtlew 65 siggu parlamentari.


Matul il-jum tal-bierah is-Sibt, apparti l-votazzjoni tal-elezzjoni generali, saret ukoll l-elezzjoni ghall-kunsill lokali f'34 lokalità. Fl-elezzjonijiet lokali, il-votanti eligibbli kienu jammontaw ghal ftit aktar minn 189,400. Ma ngabrux 17,543 vot, li 14,000 minnhom kienu ta' votanti barranin. Dan ifisser li ma ngabrux voti 3.1% aktar mill-ahhar elezzjonijiet li saru fl-istess lokalitajiet.

Proprjament saret elezzjoni fi 33 lokalità ghax fil-lokalità tal-Imdina, ma saritx elezzjoni ghax il-kunsill digà huwa ffurmat ghax kien hemm biss hames kandidati f'kunsill ta' hames kunsilliera.

Il-kandidati ghall-elezzjonijiet lokali b'kollox kienu 366, li minnhom iridu jigu eletti 232 kunsillier f'27 lokalità f'Malta u 6 f'Ghawdex. Il-kaxxi tal-vot madwar il-pajjiz fl-elezzjonijiet lokali li kienu jammontaw ghal 308, li jekk izzid maghhom dawk tal-istaff elettorali u dawk tal-votazzjoni kmieni jizdiedu ghal 376.

VOTAZZJONI KALMA IZDA QAWWIJA
L-Ghadd tal-Voti

L-ghadd tal-voti, kemm f'Malta u kemm f'Ghawdex se jsir fic-Çentru tal-Ghadd tal-Voti fin-Naxxar. Il-process tal-ghadd tal-voti jibda immedjatament hekk kif jaghlqu l-postijiet tal-votazzjoni u l-kaxxi jibdew jinfethu kif jaslu fin-Naxxar. Hemmhekk se jkun hemm digà l-kaxxa bil-voti ta' min se jkun imsiefer, tal-istaff elettorali u tal-isptarijiet, li wkoll jinfetħu mill-ewwel.

Bi ftehim bejn il-partiti, l-ghadd tal-voti skont l-ewwel preferenza - meta jibdew johorgu l-ewwel indikazzjonijiet dwar min se jirbah l-elezzjoni - mhux se jibda qabel il-11am tal-lum.

L-ghadd tal-voti tal-elezzjoni tal-kunsilli lokali, sejjer isir nhar is-Sibt li gej 16 ta' Marzu fis-Sala tal-Ghadd tal-Voti n-Naxxar.
F'dan il-kaz, din is-sena, mit-total ta' ftit aktar minn 17,500 dokument tal-vot li baqghu ma ngabrux, hemm 14,000 li huma barranin residenti f'Malta, bid-dritt ghall-vot f'pajjizna, li jfisser li huma biss madwar 3,500 il-Maltin f'dawn il-lokalitajiet li ma gabrux il-vot taghhom.

Appell ghall-kalma u l-bon ordni

Sadanittant fi stqarrija kongunta l-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista appellaw lill-pubbliku biex kulhadd izomm il-bon ordni u jimxi mal-ordnijiet moghtija mill-pulizija ikun xi jkun ir-rizultat tal-elezzjoni.
Il-partit qablu li fl-gheluq tal-polling boots ghandhom jitnehhew kwalunkwe billboards bi propoganda politika.

 

Kummenti (0)Add Comment

Ikkummenta
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

busy
 

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Sun Mon Tue Wed Thu

 

Karikatura

 

Faccata