Monday
Dec 22nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Stejjer Ewlenin
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/5
 

LIL HINN MIC-CIRKWIT

LIL HINN MIC-CIRKWIT

Matul din il-gimgha kienu l-Ferrari li serqu x-xena minghand il-McLaren hekk kif bdew jimplimentaw riformi interni kbar biex jippreparaw ruhhom ghall-isfidi tas-snin li g...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Lil Dawk Ta’ Rieda Tajba

Lil Dawk Ta’ Rieda Tajba

Meta tkun riesqa l-festa tal-Milied kulhadd jibda jsemmi r-rieda tajba. Anke l-angli fuq il-presepju, fuq il-faxxa li jzommu ikun hemm miktub li mberkin dawk ta' rieda t... aqra iktar...

Iktar Stejjer:

In-Nies Tax-Xoghol U Dawk Li Joholqu X-Xoghol

 In-Nies Tax-Xoghol U Dawk Li Joholqu X-Xoghol

Kien hemm zmien meta min ihaddem u min jahdem kienu meqjusa qishom kelb u qattus.

Mal-milja taz-zmien bdew jintebhu li kienu bzonn xulxin u ma setghux jimxu 'l quddiem jek... aqra iktar...

Iktar Stejjer:

HIDMA F’KUNDIZZJONIJIET DIFFICLI

HIDMA F’KUNDIZZJONIJIET DIFFICLI

L-akbar progett tad-Dipartiment tax-Xoghlijiet fi hdan il-Ministeru ghat-Trasport u l-Infrastruttura, sew min-naha ta' nefqa, kif ukoll sfidi ta' inginerija, hu bla dubju...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Sajjetta Ghalihom Ma Tigix U Titlaq Biss, Imma Tibqa’ Maghhom Fir-Ritratt

Sajjetta Ghalihom Ma Tigix U Titlaq Biss, Imma Tibqa’ Maghhom Fir-Ritratt

Ramona Portelli Tintervista Lil Storm Chasers Malta

Normalment waqt il-maltemp kulhadd jipprova jsib kenn xi mkien gewwa. Izda fid-dinja ssib minn kollox, gosti differenti... aqra iktar...

Iktar Stejjer:

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Mon Tue Wed Thu Fri

 

Karikatura

 

Faccata

Stharrig

Kemm tiddedika hin ghall-qari fil-gimgha?