Wednesday
Oct 22nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Stejjer Ewlenin
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/5
 

Premier Malti

Premier Malti

Rebha b'ghaxra

Mosta jinsabu fir-raba' post bi 13-il punt filwaqt li Sliema jinsabu fid-9 post b'7 punti. Fl-ahhar harga taghhom Mosta sfaw meghluba minn Qormi 4-0 filwaqt...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Xemx wisq sabiha!

Xemx wisq sabiha!

Min ma jiftakarx lit-Tramps ikantawha! Kanzunetta ddedikata lill-Ghawdex. Din il-Gimgha l-Partit Laburista organizza l-Kungress ta' Ghawdex kif obbligat li jaghmel kull s...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Il-mara fis-suq tax-xoghol

Il-mara fis-suq tax-xoghol

Wahda mill-miri principali tal-istrategija Ewropa 2020 hu li jizdiedu r-rati tal-impjiegi fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea sabiex jaghmlu tajjeb ghall-fatt li n...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

IPPUBBLIKAT L-ABBOZZ TAL-BAGIT

IPPUBBLIKAT L-ABBOZZ TAL-BAGIT

L-abbozz tal-Bagit 2015 juri li l-Gvern qed jimmira li jerga' jnaqqas id-deficit ghal 1.6% ghas-sena 2015 u d-dejn ghal 69%, l-iktar livell baxx ghal diversi snin. Barra ...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Kollezzjonist u sid ta' muzew tal-Gugarelli Antiki

Kollezzjonist u sid ta' muzew tal-Gugarelli Antiki

Xi ftit gimghat ilu mort ma' habiba tieghi biex tigbor telefown antik minghand kollezzjonist. Sibna ruhna f'garaxx f'Birkirkara, mimli pupi, tipi differenti ta' telefowns...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

It-Temp

Wed Thu Fri Sat Sun

 

Karikatura

 

Faccata

Stharrig

Kemm tiddedika hin ghall-qari fil-gimgha?