Wednesday
Jul 23rd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Stejjer Ewlenin
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/5
 

Ic-Cirkwit u Lil Hinn Minnu

Ic-Cirkwit u Lil Hinn Minnu

Il-Grand Prix tal-Germanja wasal ukoll u bih se nkunu qeghdin naqbzu l-punt nofsani ta’ stagun li s’issa offra battalja interessanti hafna ghall-ewwel post tal-kampjonat ...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Min Jitkaza,,,

Kultant jahsbu li huma biss ghandhom memorja. Jahsbuna li qeghdin insofru minn xi amnesija politika. Qieghed nghid ghall-mexxejja Nazzjonalisti. Din il-gimgha hargu b’wah...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

L-Appostolat Bl-Ixkupa - Fra Roberto Giovanni

L-Appostolat Bl-Ixkupa - Fra Roberto Giovanni

 


Minn Eman Bonnici

Il-Kongregazzjoni tal-Istimmatini Sagri hija stituzzjoni ta’ religjuzi maskili li twaqqfet f’Verona fl-Italja, fl-1816, minn San Gaspare Bertone bil-gha...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

KEMM JOQOMSU, META JAQBLILHOM!

KEMM JOQOMSU, META JAQBLILHOM!

L-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista tkompli tiehu forom godda hekk kif din il-gimgha holqu plejtu shih dwar il-hatra ta’ Dr Wenzu Mintoff bhala mhallef fil-Qrati Superj...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

Breeder: L-Ewwel Film Malti Tal-Biza’ Ghac-Cinema

Breeder: L-Ewwel Film Malti Tal-Biza’ Ghac-Cinema

Ramona Portelli Tintervista Lil Patrick Vella

Dan l-ahhar skoprejt li lokalment ser ikollna xi haga gdida ghal pajjizna. Fil-fatt, ghall-ewwel darba f’Malta mistenni johro...

aqra iktar...
Iktar Stejjer:

It-Temp

Wed Thu Fri Sat Sun

 

Karikatura

 

Faccata

Stharrig

Kemm tiddedika hin ghall-qari fil-gimgha?