Wednesday
Sep 17th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

Tahwida Papali

Tahwida Papali

Hekk kif sar maghruf li l-kolonni tal-konkrit ma kinux b’sahhithom bizzejjed biex jigu mizjuda iktar sulari fuq id-Dipartiment tal-Emergenza, Tonio Fenech pront stqarr li ma kienx sorpriz, u li fil-fatt kienet ghal din ir-raguni li l-helipad ma sarx fuq il-bejt tad-Dipartiment tal-Emergenza.

Izda din kienet l-ewwel darba li deputat Nazzjonalista ammetta li s-saqaf ta’ dan id-dipartiment ma kienx f’sahhtu, hekk kif ghal dawn l-ahhar disa’ snin il-Partit Nazzjonalista dejjem cahad li c-caqliq tal-helipad kien sar minhabba struttura dghajfa.

Kien lura f’Ottubru tal-2005 meta saret l-ewwel applikazzjoni mal-MEPA biex il-helipad jigi rilokat minn fuq il-bejt tad-Dipartiment tal-Emergenza, kif kien ippjanat, ghal mal-art. Dak iz-zmien il-Ministru inkarigat mis-Sahha kien Louis Deguara.

Aqra Iktar...
 

Soluzzjoni Ghal Haddiema Blue Collar

Soluzzjoni Ghal Haddiema Blue Collar

Is-servizz ta’ childcare b’xejn offrut mill-Gvern Malti, u li huwa fost l-unici tax-xorta tieghu fl-Ewropa, digà halla l-frott, minkejja li gie varat biss f’April li ghad...

Aqra Iktar...

Salvatagg Koordinat Bejn Malta, l-Italja I l-Grecja

Salvatagg Koordinat Bejn Malta, l-Italja I l-Grecja

Ilbierah filghodu c-Centru Malti ta’ Koordinament u Salvatagg  kien involut f’operazzjoni ta’ tiftix u salvatagg ta’ diversi persuni fix-Xlokk ta’ Malta, flimkien mal-awt...

Aqra Iktar...

Pajjizna Ikompli Jimxi ‘l Quddiem

Pajjizna Ikompli Jimxi ‘l Quddiem

Nhar il-Gimgha l-Agenzija ta’ Kreditu Internazzjonali Fitch ikkonfermat ir-rating ‘A’ ghall-pajjizna filwaqt li sahqet li l-perspettiva ekonomiku ta’ pajjizna huwa wiehed...

Aqra Iktar...

Il-PN Kontra Vella

Il-PN Kontra Vella

Il-Partit Nazzjonalista nhasad din il-gimgha bl-ahbar li l-Kummissarju-nominat Malti nghata responsabbiltajiet tal-Ambjent u l-Marittimu. Din l-ghazla ta’ portafoll hija ...

Aqra Iktar...

Bzonn Ta’ Azzjoni Konkreta

 

Din il-gimgha l-Ministru ghad-Djalogu Socjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Civili Dr Helena Dalli indirizzat il-Plenarja tal-Kumitat Ekonomiku u Socjali Ewro...

Aqra Iktar...

Zieda fl-Impjiegi - U MHUX MAL-GVERN!

Zieda fl-Impjiegi - U MHUX MAL-GVERN!

Minkejja li l-Partit Nazzjonalista qed ikompli bil-kampanja qarrieqa tieghu dwar iz-zieda tal-impjiegi fis-settur pubbliku, figuri mahruga mill-Ufficcju Nazzjonali tal-Is...

Aqra Iktar...

Meta L-Francizi Marru Ghall-Gwerra Bit-Taxi!

Meta L-Francizi Marru Ghall-Gwerra Bit-Taxi!

Kitba ta’ Mary Chetcuti

Kieku t-truppi riservisti Francizi ma lahqux waslu fil-hin fuq il-front tal-glied hdejn il-belt ta’ Nanteuil, tghid Parigi kienet taqa’ f’idejn l-g...

Aqra Iktar...

Minn Madwar id-Dinja

Minn Madwar id-Dinja

Tnedija Ta’ Prodotti Godda

Nhar it-Tlieta li ghadda Apple Inc. zvelat il-generazzjoni l-gdida ta’ iPhones, l-iPhone 6 u l-iPhone 6 Plus. Dawn il-mudelli l-godda kellhom di...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 442

It-Temp

Wed Thu Fri Sat Sun

 

Karikatura

 

Faccata