Thursday
Oct 23rd
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

IPPUBBLIKAT L-ABBOZZ TAL-BAGIT

IPPUBBLIKAT L-ABBOZZ TAL-BAGIT

L-abbozz tal-Bagit 2015 juri li l-Gvern qed jimmira li jerga' jnaqqas id-deficit ghal 1.6% ghas-sena 2015 u d-dejn ghal 69%, l-iktar livell baxx ghal diversi snin. Barra minn hekk, ir-rata ta' tkabbir ekonomiku mistennija li tilhaq it-3.5% f'termini reali, filwaqt li r-rata ta' zieda fl-impjiegi tilhaq il-1.9%, bir-rata tal-qghad fuq medja ta' sena mistennija taqa' ghal 5.9%.

Id-dokument jispjega wkoll li l-ekonomija kienet iddiversifikata b'mod notevoli fis-snin li ghaddew. Madankollu, kien rikonoxxut li numru ta' fatturi, fosthom ir-rata baxxa ta' partecipazzjoni tal-haddiema u l-provvista inefficjenti tal-energija, illimitaw il-potenzjal tat-tkabbir ta' pajjizna.

Dwar in-nuqqasijiet fis-settur tal-energija l-Gvern gharraf lill-Kummissjoni li l-amministrazzjoni prezenti qieghda taghmel investimenti kapitali kbar biex Malta jkollha zewg power stations li jahdmu bil-gass, kif ukoll interconnector ma' Sqallija biex jitnaqqas it-tniggis u jkun hawn provvista tal-elettriku stabbli u rhisa.

 

Aqra Iktar...
 

L-ARCISQOF JISTA’ JINTAGHZEL MILL-PM

L-ARCISQOF JISTA’ JINTAGHZEL MILL-PM

Skont Kapitlu 6 tal-Ligijiet ta' Malta, il-Prim Ministru tal-pajjiz mhux biss irid japprova l-ghazla ta' Arcisqof gdid, izda jista' sahansitra jaghzlu huwa jekk ma tkunx ...

Aqra Iktar...

Rivoluzzjoni Siekta

Rivoluzzjoni Siekta

 

F’diskors li ghamel waqt laqgha ghas-Sindki u l-Kunsilliera ta’ Malta u Ghawdex li saret din il-gimgha, is-Segretarju Parlamentari ghall-Gvern Lokali Stefan Buontempo so...

Aqra Iktar...

Kburi b'dak li qed iwettaq

Kburi b'dak li qed iwettaq

Matul dawn il-jiem l-attakki kontinwi u partiggjani tal-Oppozizzjoni wrew bic-car li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jaccetta l-fatt li l-Gvern prezenti qieghed jirnexxi...

Aqra Iktar...

"L-Ghawdxin ghandhom jaghtu l-kontribut kollu" - Dr. Toni Abela

Il-mekkanika tal-gid ma tikbirx biss permezz tal-hidma tal-Gvern izda anke li l-poplu jaghmel il-parti tieghu. L-Ghawd-xin ghalhekk ghandhom jaghtu l-kontribut kollu sabi...

Aqra Iktar...

Il-Gvern qed jahdem fuq il-problema tat-traffiku

Il-Gvern qed jahdem fuq il-problema tat-traffiku

F'kummenti li ta lill-gazzetta KullHadd, il-Ministru responsabbli mit-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi rrikonoxxa l-fatt li l-problema tat-traffiku f'pajjizna hija w...

Aqra Iktar...

Il-PM jfahhar hidmet l-Arcisqof Cremona

Il-PM jfahhar hidmet l-Arcisqof Cremona

Wara li lbierah kienet ikkonfermata b'mod ufficjali r-rizenja tal-Arcisqof ta' Malta Pawlu Cremona, il-Prim Ministru Joseph Muscat irringrazzja lill-Arcisqof tal-hidma kb...

Aqra Iktar...

Anke dawn qalbiena tal-gwerra

Anke dawn qalbiena tal-gwerra

"Sailor kien jahdem 24 siegha kuljum minghajr waqfien. Kien kwiet qisu haruf u intelligenti daqs ziemel tar-razza, imma kont ukoll tisthajlu li mhux mahluq ghal din il-ha...

Aqra Iktar...

Minn madwar id-dinja

Minn madwar id-dinja

Kaz iehor

F'Texas giet identifikata infermiera ohra li hadet il-virus tal-Ebola. Din l-infermiera, li jisimha Amber Vinson, hadet il-virus mill-istess pazjent li infetta l...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 449

It-Temp

Thu Fri Sat Sun Mon

 

Karikatura

 

Faccata