Saturday
Aug 01st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

ELUF KBAR TA' EWRO FFRANKATI PERMEZZ TAL-ENERGIJA SOLARI

ELUF KBAR TA' EWRO FFRANKATI PERMEZZ TAL-ENERGIJA SOLARI

Il-gazzetta KullHadd hija infurmata li ghall-ewwel darba fl-istorja tal-Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq, id-docci bdew jahdmu minghajr l-uzu tal-fjuwil. Dan ghaliex wara xoghol siewi mill-amministrazzjoni tal-Kunsill Malti ghall-Isport (KMS) kienu nstallati pannelli fotovoltajici fuq il-bejt tas-South Block u ghalhekk, skont l-ewwel indikazzjonijiet, se jkunu ffrankati eluf kbar ta' ewro f'dan ir-rigward.

Aqra Iktar...
 

Korrispondenza Li Tkompli Tgiddeb Lil Jason Azzopardi

Korrispondenza Li Tkompli Tgiddeb Lil Jason Azzopardi

Il-Partit Nazzjonalista bena kampanja shiha fuq il-kaz ta' Gaffarena, fejn baqa' jirreferi ghalih bhala skandlu b'interferenza politika. Minkejja li l-PN ma pprovda l-ebd...

Aqra Iktar...

Lura Ghan-Normal?

Lura Ghan-Normal?

Nhar il-Hamis li ghadda l-Prim Ministru Grieg Alexis Tsipras rnexxielu jikseb l-appogg parlamentari necessarju biex jintroduci serje twila ta' riformi fis-sistema bankarj...

Aqra Iktar...

“Il-Messagg Ta’ Malta Wasal”

 “Il-Messagg Ta’ Malta Wasal”

Il-Ministru ghall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela

 

F'laqgha tal-Kunsill tal-Ministri ghall-Gustizzja u      l-Intern tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (UE),...

Aqra Iktar...

Ghandu Jixxandar L-Isem Tal-Persuna Qabel Ma Titressaq Il-Qorti?

Ghandu Jixxandar L-Isem Tal-Persuna Qabel Ma Titressaq Il-Qorti?

Hija etika li isem persuna jixxandar mal-erbat irjieh tad-dinja qabel ma jkun tressaq il-Qorti? X'inhu r-rwol u l-impatt tal-midja qabel ma persuna tinstab hatja? X'inhum...

Aqra Iktar...

Minn Madwar id-Dinja

Minn Madwar id-Dinja

Kerry Jiddefendi L-Qbil Mal-Iran

Fid-dawl ta' kritika harxa fuq il-qbil nukleari mal-Iran, is-Segretarju tal-Istat Amerikan John Kerry ddefenda dan il-ftehim u sostna li l...

Aqra Iktar...

Assigurazzjoni Ta’ Drittijiet Indaqs Ghan-Nisa

Assigurazzjoni Ta’ Drittijiet Indaqs Ghan-Nisa

Bhala parti mis-sistema ta' tibdil fil-hlas ghall-frank tal-maternità, kmieni din il-gimgha gie mniedi fond ghal dan il-frank bl-ghan li titnehha kull forma ta' diskrimin...

Aqra Iktar...

Tifhir Ghall-Esibizzjoni Tal-Orkestra Nazzjonali

L-esibizzjoni tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali li saret il-gimgha li ghaddiet fl-EXPO ta' Milan, u li ghaliha attenda wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat, kienet is-s...

Aqra Iktar...

Se Jissahhah Il-Gbir Tal-Iskart Kummercjali

Il-Ministru Leo Brincat sostna li l-pass li jmiss fl-immaniggjar tal-iskart huwa t-tishih fil-gbir tal-iskart kummercjali. Dan qalu waqt li flimkien mas-Segretarju Parlam...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 500

It-Temp

Sat Sun Mon Tue Wed