Thursday
Jul 31st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

"Fejn tidhol is-sahha tal-haddiema ma jistax ikun hemm kompromessi"

Waqt zjara li ghamlet fil-bini tal-Awtorità ghas-Sahha u Sigurtà fuq il-Post tax-Xoghol (OHSA), il-Ministru ghad-Djalogu Socjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Civili Helena Dalli semmiet kif huwa dritt ta’ kull persuna li tkun protetta fuq il-post tax-xoghol.

Dr Dalli enfasizzat li fejn tidhol is-sahha tal-haddiema ma jistax ikun hemm kompromessi u li anke korriment wiehed fuq il-post tax-xoghol huwa hafna. Ghaldaqstant, hija hegget biex tinghata l-akbar attenzjoni sabiex ikunu evitati korrimenti u mwiet fuq il-post tax-xoghol.

Il-Ministru Dalli semmiet kif il-perikli ghal sahhet il-haddiema mhumiex biss f’affarijiet li nistghu naraw bhal fl-uzu tal-krejnijiet u scaffolding, izda jezistu perikli mentali li jinvolvu stress u dipressjoni li wkoll jistghu jghaddu minnhom il-haddiema minghajr ma jindunaw dawk ta’ madwarhom.

Aqra Iktar...
 

Jirtiraw L-Akkuza

Jirtiraw L-Akkuza

Il-gurnal tal-Partit Nazzjonalista In-Nazzjon irtira bla riservi akkuza li ghamel fil-konfront tal-Ministru ghall-Gustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici fl-artikl...

Aqra Iktar...

Sitwazzjoni Difficli Ghall-Girien Taghna

Sitwazzjoni Difficli Ghall-Girien Taghna

Il-girien taghna l-Libja, kif ukoll il-pajjiz tas-Sirja, bhalissa ghaddejjin minn zmien xejn felici. Dan ghaliex, sfortunatament, is-sitwazzjoni fis-Sirja baqghet l-istes...

Aqra Iktar...

66% Tal-Weghdi Diga' Mwettqa

66% Tal-Weghdi Diga' Mwettqa

Minn Glen Falzon


Hekk kif imfassal fil-manifest elettorali, dan il-Gvern ikkommetta ruhu biex jaghti spinta ’l quddiem lil dan il-qasam, spinta li wara l-amministrazzjoni ...

Aqra Iktar...

Rilaxxati 21 Immigranti Mejta

Ilbiera˙ wara nofsinhar, il-Ministeru ghall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali flimkien mas-Segretarjat Parlamentari ghas-Sahha hargu stqarrija fejn qalu li l-Magistrat irrila...

Aqra Iktar...

Fondi U Turizmu Ghan-Naha T’isfel

Fondi U Turizmu Ghan-Naha T’isfel

Mill-bidu tal-legizlatura deher car li l-Gvern prezenti kien se jaghti iktar attenzjoni lin-naha t’isfel ta’ Malta mill-Gvern ta’ qablu, b’mod specjali fejn tidhol l-allok...

Aqra Iktar...

Riforma Fis-Sistema tal-Ismart Cards

Riforma Fis-Sistema tal-Ismart Cards

Waqt il-konferenza stampa lbierah filghodu, il-Ministru ghall-Edukazzjoni u x-Xoghol Evarist Bartolo habbar ir-riforma fis-sistema tal-ismart cards li l-bzonn ghaliha kie...

Aqra Iktar...

66% Tal-Weghdi Digà Mwettqa

66% Tal-Weghdi Digà Mwettqa

Kitba ta’ Glen Falzon

Hekk kif imfassal fil-manifest elettorali, dan il-Gvern ikkommetta ruhu biex jaghti spinta ’l quddiem lil dan il-qasam, spinta li wara l-amministrazz...

Aqra Iktar...

Telfa Kbira Ghall-Partit Laburista

Telfa Kbira Ghall-Partit Laburista

Il-Partit Laburista lbierah sellem il-memorja ta’ Salvu Seychell minn Hal Lija, li miet fl-età ta’ 67 sena, filwaqt li ddeskriva dan l-avveniment ta’ soghba bhala telfa t...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 433

It-Temp

Thu Fri Sat Sun Mon

 

Karikatura

 

Faccata