Friday
Jul 25th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

KEMM JOQOMSU, META JAQBLILHOM!

KEMM JOQOMSU, META JAQBLILHOM!

L-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista tkompli tiehu forom godda hekk kif din il-gimgha holqu plejtu shih dwar il-hatra ta’ Dr Wenzu Mintoff bhala mhallef fil-Qrati Superjuri.

Meta tismaghhom jitkellmu kwazi tahseb li saru xi manuvri kumplessi li qatt ma rajna bhalhom biex saret din il-hatra. Però, fil-verità, din il-hatra saret permezz ta’ procedura li digà ilha hemm ghal diversi ghal snin u li l-Partit Nazzjonalista qatt ma ha passi konkreti biex ibiddel fil-25 sena li ghamel fil-gvern.

 

 

 

 

 

 

 

Aqra Iktar...
 

KEMM JOQOMSU, META JAQBLILHOM!

KEMM JOQOMSU, META JAQBLILHOM!

L-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista tkompli tiehu forom godda hekk kif din il-gimgha holqu plejtu shih dwar il-hatra ta’ Dr Wenzu Mintoff bhala mhallef fil-Qrati Superj...

Aqra Iktar...

Nuqqas Ta’ Spazju Fil-Bajjiet Maltin

Nuqqas Ta’ Spazju Fil-Bajjiet Maltin

Meta s-shana tibda taghmel taghha kulhadd jibda jfittex li jmur sal-bajja biex jirrilissa mal-familja jew mal-hbieb tieghu wara gimgha xoghol. Imma dan mhux dejjem qed ik...

Aqra Iktar...

Malta Fost L-Aqwa Fit-Traspozizzjoni Tal-Ligijiet

Malta Fost L-Aqwa Fit-Traspozizzjoni Tal-Ligijiet

Fl-istharrig tal-Kummissjoni Ewropea maghruf bhala Single Market Scoreboard, pajjizna klassifika fit-tieni post mill-pajjizi kollha tal-Unjoni Ewropea f’dak li huma diret...

Aqra Iktar...

Isoddu Bi Flusek

Isoddu Bi Flusek

Wara 25 sena ta’ tkaxkir tas-saqajn fil-gvern biex jintroduci l-ligi dwar il-Finanzjament tal-Partiti, il-Partit Nazzjonalista issa qieghed jipprova jinqeda bl-abbozz li ...

Aqra Iktar...

Il-Ministru Dalli Tindirizza Konferenza tal-MGRM

Il-Ministru Dalli Tindirizza Konferenza tal-MGRM

Din il-gimgha il-Ministru ghad-Djalogu Socjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Civili Helena Dalli indirizzat konferenza mtella’ mill-Malta Gay Rights Movement, ...

Aqra Iktar...

L-Impjiegi Hodor Se Jaghtu Spinta Lill-Ekonomija

L-Impjiegi Hodor Se Jaghtu Spinta Lill-Ekonomija

Waqt laqg h a informali tal-Ministri Ewropej f’ Milan, li hija l-ewwel wahda li saret taht i l-Presidenza Taljana tal-U njoni E wropea , il-Ministru Leo Brincat qal li l-impjiegi h...

Aqra Iktar...

Ir-Riforma Fil-Gustizzja Tkompli

Ir-Riforma Fil-Gustizzja Tkompli

Minn Glen Falzon

Il-Gimgha filghodu fil-Parlament gie approvat abbozz iehor li jemenda diversi ligijiet dwar materji kriminali. Iktar minn hekk, il-Ministru ghall-Gustizzj...

Aqra Iktar...

Tragedja Ohra F’ibhra Maltin

Tragedja Ohra F’ibhra Maltin

Minkejja l-hidma sfieqa tal-Forzi Armati Maltin u dawk Taljani, li bejniethom salvaw madwar 400 immigrant, 18-il immigrant kienu lahqu mietu. Minkejja li xi sezzjonijiet ...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 432

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata