Monday
Sep 01st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

GVERN LI DAHAL B’ENERGIJA U IMPENN

GVERN LI DAHAL B’ENERGIJA U IMPENN

Gvern Laburista dahal b’energija u impenn iktar milli kien dahal Gvern Nazzjonalista wara l-elezzjoni tal-2008. Dan qalu l-Whip tal-Grupp Parlamentari Laburista Carmelo Abela, meta mistoqsi minn din il-gazzetta rigward ix-xoghol parlamentari matul din il-legizlatura.

Bejn it-8 ta Marzu 2008 u t-8 ta Marzu 2009, Gvern Nazzjonalista kien ippubblika fil-Parlament 13-il Att, 21 Abbozz u 319-il Avviz Legali. Bkuntrast, bejn id-9 ta Marzu 2013 u d-9 ta Marzu 2014, Gvern Laburista ppubblika 20 Att, 32 Abbozz, u 333 Avviz Legali.

Ic-cifri tal-ewwel sena ta’ Gvern Laburista qabzu l-medja tal-ewwel sena tal-gvernijiet Nazzjonalisti mill-1987 sal-lum. Il-medja ta’ gvernijiet Nazzjonalisti kienet ta’ 17-il Att, 24 Abbozz, u 328 Avviz Legali.

Il-Whip Laburista zied jghid li dan kollu jixhed l-impenn tal-Gvern biex permezz tal-ligijiet iwettaq il-programm elettorali. Fost l-iktar tibdiliet importanti fil-ligi kellna l-unjonijiet civili, il-whistleblower’s, il-preskrizzjoni tal-politici, u d-dritt ta’ unjin lill-korpi dixxiplinati.

 

Aqra Iktar...
 

STAMPA EKONOMIKA POZITTIVA

STAMPA EKONOMIKA POZITTIVA

 

Figuri ppubblikati din il-gimgha mill-Ufficcju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) urew li fit-tieni kwart tal-2014 it-tkabbir ekonomiku z died b’ 2.9% meta ikkumparat mal-is...

Aqra Iktar...

€500,000 ta' fondi Ewropej ghall-NGO's

€500,000 ta' fondi Ewropej ghall-NGO's

Is-Segretarju Parlamentari ghall-Fondi Ewropej Ian Borg qal li mit-tieni sejha tal-GAL Majjistral taht il-mizura 413.6 ‘Support ghal Infiq Kapitali minn Entitajiet Kultur...

Aqra Iktar...

"Ma rridu naghlqu l-bieb f'wicc hadd

Iktar kmieni din il-gimgha, il-Ministru ghall-Affarijiet Barranin George Vella attenda jumejn ta’ laqghat informali f’Milan flimkien mal-Ministri ghall-Affarijiet Barrani...

Aqra Iktar...

Ghajnuna teknika u finanzjarja ghal Malta

Ghajnuna teknika u finanzjarja ghal Malta

Din il-gimgha s-Segretarju Parlamentari ghas-Sahha Chris Fearne u d-Direttrici Regjonali ghall-Ewropa tal-Organizzazzjoni Dinjija ghas-Sahha (WHO) Zsuzsanna Jakab iffirma...

Aqra Iktar...

Protezzjoni Akbar tad-Data

Fil-jiem li ghaddew il-Gvern fetah ghall-konsultazzjoni pubblika Avviz Legali Dwar Protezzjoni tad-Data fis-Settur Edukattiv, li fost l-ohrajn jirregola l-gbir ta’ inform...

Aqra Iktar...

Opportunitajiet Godda Ta’ Tahrig

Il-Kunsill Malti ghall-Izvilupp Ekonomiku u Socjali din il-gimgha ddiskuta proposti ghal qafas ta’ dokument ta’ politika dwar l-edukazzjoni vokazzjonali u t-tahrig. Il-Mi...

Aqra Iktar...

X’jahsbu n-Nies Dwar Bacir Numru 1?

X’jahsbu n-Nies Dwar Bacir Numru 1?

L-iktar li ntlaqtu minn dan il-progett huma bla dubju r-residenti u n-negozjanti ta’ Bormla. Kien ghalhekk li staqsejna lilhom x’jahsbu minn dan il-progett u kif se taffe...

Aqra Iktar...

Is-Saga Twila Tal-Bacir

Is-Saga Twila Tal-Bacir

 

Minkejja li ghad baqa’ xi xoghlijiet ta’ tisbih u restawr fiz-zoni tal-madwar, illum il-progett ta’ Bacir Numru 1 f’Bormla huwa lest u jista’ jitgawda mir-residenti u da...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 440

It-Temp

Mon Tue Wed Thu Fri

 

Karikatura

 

Faccata