Thursday
Aug 28th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

4,203 evakwati mil-Libja

4,203 evakwati mil-Libja

It-total ta’ nies evakwati mil-Libja lejn Malta bl-ajru fil-hames gimghat ta’ bejn il-15 ta’ Lulju 2014 u l-20 t’Awwissu 2014 kien ta’ 4,203.

Il-maggoranza assoluta ta’ dawn il-persuni kienu barranin u ghalhekk dawn qabdu titjiriet lejn pajjizhom hekk kif waslu Malta. Dan ifisser li pajjizna kien biss ta’ pont ghal dawn il-barranin biex jaharbu mill-instabbilità tal-Libja u jmorru lura pajjizhom.

Din l-informazzjoni, li nghatat mill-Ufficcju tal-Prim Ministru fuq talba ta’ din il-gazzetta, turi wkoll li kienu 211 il-Maltin li gew evakwati bl-ajru lejn pajjizna.

Jidher li l-maggoranza tal-Maltin ppreferew li jivvjaggaw bl-ajru, hekk kif l-ammont ta’ dawk li gew Malta b’titjira jammonta ghal 177, filwaqt li dawk li gew bil-bahar kienu biss 34.

Din it-tendenza kienet l-istess ghall-Ewropej, fejn 327 gew bl-ajru u 233 gew bil-bahar.

L-istess, izda, ma jistax jinghad ghall-barranin li gejjin minn pajjizi terzi. Dawn dehru li ppreferew jivvjaggaw bil-bahar, bl-ammont ta’ dawk li gew bil-vapur ilahhaq 1985, u dawk li gew bl-ajru li kien biss ta’ 1447.

Dawn ic-cifri urew ukoll li kien hemm hafna iktar barranin minn pajjizi terzi li gew evakwati, milli barranin mill-Unjoni Ewropea.

 

 

Aqra Iktar...
 

EVALWAZZJONI MILL-GDID TAL-BLUE BADGES

EVALWAZZJONI MILL-GDID TAL-BLUE BADGES

 

I l-Gvern irid li jkun hemm evalwazzjoni mill-gdid tal-hrug tal-blue badges, li jippermettu lill-individwu li jipparkja fi spazju riservat ghall-persuni b’dizabbiltà. Dan...

Aqra Iktar...

IPPJANATI SKEMI GODDA GHAN-NEGOZJI U R-RISTORANTI

IPPJANATI SKEMI GODDA GHAN-NEGOZJI U R-RISTORANTI

 

Minkejja s-successi li pajjizna kellu din is-sena fit-turizmu, liema successi wasslu ghal rekords godda nazzjonali u kkontribwew xejn inqas minn 590 miljun Ewro ghall-eko...

Aqra Iktar...

Rwol Ewlieni Fis-Settur Turistiku Ta’ Pajjizna

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam...

Aqra Iktar...

Pajjizna Jiccelebra L-Jum Dinji Taz-Zghazagh

Pajjizna Jiccelebra L-Jum Dinji Taz-Zghazagh

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam...

Aqra Iktar...

Il-Ministru Vella F’laqgha Tal-Kunsill Ewropew

Il-Ministru Vella F’laqgha Tal-Kunsill Ewropew

Il-Ministru ghall-Affarijiet Barranin Dr George Vella kien prezenti ghal-laqgha straordinarja tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin fi Brussell, fejn gew diskussi suggetti ...

Aqra Iktar...

Ikompli L-Process Ta’ Tibdil Tal-Karti Tal-Identità

Ikompli L-Process Ta’ Tibdil Tal-Karti Tal-Identità

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam...

Aqra Iktar...

Simon Jitlob l-GHajnuna tal-PL

Simon Jitlob l-GHajnuna tal-PL

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam...

Aqra Iktar...

Minn Madwar id-Dinja

Minn Madwar id-Dinja

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 438

It-Temp

Thu Fri Sat Sun Mon

 

Karikatura

 

Faccata