Sunday
Dec 21st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

HIDMA F’KUNDIZZJONIJIET DIFFICLI

HIDMA F’KUNDIZZJONIJIET DIFFICLI

L-akbar progett tad-Dipartiment tax-Xoghlijiet fi hdan il-Ministeru ghat-Trasport u l-Infrastruttura, sew min-naha ta' nefqa, kif ukoll sfidi ta' inginerija, hu bla dubju ta' xejn il-Progett Nazzjonali ghat-Taffija tal-Gharghar (NFRP). Dan il-progett, li jikkonsisti f'hames komponenti qieghed joqrob it-tmiem tieghu.

Il-gimgha li ghaddiet, tlesta x-xoghol fl-inhawi ta' Hal Lija, fejn hemmhekk instab li kien hemm problema kbira ta' drenagg li qatt ma giet indirizzata qabel. Ghaldaqstant, kellhom jittiehdu mizuri immedjati biex jibda x-xoghol minnufih. Kieku ma sarx hekk, ix-xoghol b'rabta mal-progett tal-gharghar kien jaqa' lura.

Aqra Iktar...
 

JIPPRUVAW JINFETTAW RUHHOM BL-HIV

JIPPRUVAW JINFETTAW RUHHOM BL-HIV

Fenomenu li nfirex sew fl-Istati Uniti u issa anki f'pajjizi Ewropej, fosthom fl-Italja, huwa dak maghruf bhala bug chasing.

Hawnhekk persuni li m'humiex infettati bl-HIV,...

Aqra Iktar...

Min Kienu Dawn il-Maltin?

Min Kienu Dawn il-Maltin?

Is-seklu tmintax kien centenarju li ra l-qawmien ta' movimenti intellettwali u politici illuministi li poggew il-pedamenti ta' bosta socjetajiet Ewropej moderni. Min...

Aqra Iktar...

Taghlim Dwar In-Nutrizzjoni Se Jkun Estiz Ghal Skejjel Sekondarji

Taghlim Dwar In-Nutrizzjoni Se Jkun Estiz Ghal Skejjel Sekondarji

Waqt it-tnedija tal-Politika u l-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ikel u n-Nutrizzjoni li jkopri l-perjodu bejn l-2015 u l-2020, is-Segretarju Parlamentari ghas-Sahha Chris Fearne...

Aqra Iktar...

It-Trasport Pubbliku L-Gdid Se Jibda Fit-8 Ta’ Jannar

 It-Trasport Pubbliku L-Gdid Se Jibda Fit-8 Ta’ Jannar

Il-Gvern lahaq ftehim li permezz tieghu l-ishma tal-Malta Public Transport, il-kumpanija mmexxija mill-Gvern biex topera s-servizz tranzitorju tat-trasport pubbliku, jinx...

Aqra Iktar...

M’Ghogbithomx ir-Risposta

M’Ghogbithomx ir-Risposta

Il-Kummissjoni Ewropea informat lill-Partit Nazzjonalista illi l-ftehim bejn il-Gvern u x-Shanghai Power Electric ghall-bini ta' power station gdida, kif ukoll il-Power P...

Aqra Iktar...

Minn Madwar id-Dinja

Minn Madwar id-Dinja

Decizjoni mhux mistennija

Il-President Amerikan Barack Obama din is-sena hasad lil bosta osservaturi politici meta nhar l-Erbgha li ghadda ddikkjara li l-Istati Uniti lest...

Aqra Iktar...

Malta Bl-Akbar Zieda Fl-Opportunitajiet Ta’ Xogħol U Fil-Pagi

Malta Bl-Akbar Zieda Fl-Opportunitajiet Ta’ Xogħol U Fil-Pagi

Matul it-tielet kwart tal-2014, Malta kellha l-akbar zieda fl-opportunitajiet ta' xoghol fost il-pajjizi kollha Ewropej u issa huwa biss fil-Ġermanja li hemm opportunitaj...

Aqra Iktar...

Mifsud Bonnici Gimaghtejn Fommu Sieket

Mifsud Bonnici Gimaghtejn Fommu Sieket

Mistoqsijiet li qed iqumu dwar id-decizjoni tal-eks Ministru Carm Mifsud Bonnici li fl-2011 ordna li ma jittiehdux passi dixxiplinarji kontra persuni li kienu responsabbl...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 460

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Sun Mon Tue Wed Thu

 

Karikatura

 

Faccata