Sunday
Feb 01st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

Jittamaw li l-MEPA Tisma’ lir-Residenti

Jittamaw li l-MEPA Tisma’ lir-Residenti

Fi stqarrija mahruga mill-Moviment Harsien Hondoq (MHH) gie nnutat illi din il-gimgha c-Chairman tal-MEPA rrimarka waqt programm, li xxandar fuq Radju RTK, li x-xoghol fuq id-Development Planning Application Report (DPAR) relatat mal-progett ta' Qala Creek ghadu ghaddej u huwa mistenni li jitpogga quddiem il-bord tal-Awtorità ghad-decizjoni finali taghhom sa April.

Fir-rigward ta' din l-applikazzjoni l-MHH esprimew it-tama taghhom li d-DPAR jirrakkomanda li din tigi rrifjutata. "Dan ir-rifjut jista' jinghaqad ma' ohrajn li digà saru minn Transport Malta; il-Kummissjoni Ambjentali tal-Knisja; id-Direttorat ghall-Protezzjoni tal-Ambjent u tal-Bord tal-Wirt Naturali tal-MEPA stess; u numru ta' NGOs," sahaq l-MHH, b'referenza ghal applikazzjonijiet simili li tressqu matul dawn l-ahhar tnax-il sena

L-MHH sostniet illi jekk jasal dan il-rifjut kategoriku jkun evitat li jigu mibnija vilel jew bungalows fiz-zona, zviluppi li l-maggoranza tal-Qalin dejjem opponew. "Hafna nies talbu illi din iz-zona ssir park nazzjonali u nittamaw illi l-MEPA se tisma' l-ghajta tal-pubbliku. Ahna nixtiequ nfakkru lill-MEPA illi 85% tar-residenti tal-Qala huma kontra dan il-progett, u nisperaw li l-vuci taghhom tinstema' wara dawn is-snin kollha," temmet tghid l-istqarrija.

Aqra Iktar...
 

“Mhux Se Nittolleraw Dan It-Timbru Fuq L-Iskola”

“Mhux Se Nittolleraw Dan It-Timbru Fuq L-Iskola”

Cody Galea, President tal-Kunsill Rapprezentattiv tal-Istudenti ta' GCHSS

Il-Kunsill Rapprezentattiv tal-Istudenti ta' Giovanni Curmi Higher Secondary School (GCHSS) espri...

Aqra Iktar...

Tista' Tizzewweg ta' 16 Imma Ma Tistax Taghmel Sess Qabel 18

Tista' Tizzewweg ta' 16 Imma Ma Tistax Taghmel Sess Qabel 18

 

Ricentament Malta ghamlet hafna progress fejn jidhlu d-drittijiet civili, b’mod specjali d-drittijiet lill-koppji omosesswali kif ukoll li z-zghazagh ta’ 16-il sena jing...

Aqra Iktar...

Holma Li Qieghda Ssir Realtà

Holma Li Qieghda Ssir Realtà

Il-vapur tal-art ta' Malta ghamel l-ahhar vjagg mill-Imtarfa ghall-Belt Valletta nhar il-31 ta' Marzu 1931. Kwazi 84 sena wara, il-Hamis 29 ta' Jannar 2015, f'Birkirkara,...

Aqra Iktar...

7.5 Miljun Test Fil-Patologija - Zieda Ta’ 10% Fuq L-2013…

7.5 Miljun Test Fil-Patologija - Zieda Ta’ 10% Fuq L-2013…

B'aktar minn 300 impjegat bejn konsulenti, xjentisti fil-laboratorji, flebotomisti, tekniki u professjonisti varji, id-Dipartiment tal-Patologija huwa fost l-ikbar friegh...

Aqra Iktar...

Temp Bnazzi Ghal Pajjizna

Temp Bnazzi Ghal Pajjizna

 

Kien proprju l-Hadd li ghadda li nghata bidu ghall-Konferenza Generali Annwali tal-Partit Laburista. Din kienet ikkaraterizzata l-ewwel mid-diskors tal-Prim Ministru Jos...

Aqra Iktar...

Ic-Citazzjonijiet tal-PN

Ic-Citazzjonijiet tal-PN

 

Din il-gimgha diversi xufiera nhasdu meta sabu dik li dehret bhala citazzjoni mal-windscreen tal-vettura taghhom, u dan minkejja li ma kinux ipparkjati hazin.

Izda harsa ...

Aqra Iktar...

Minn Madwar id-Dinja

Minn Madwar id-Dinja

Mewta Suspettuza

F'diskors li ghamlet fuq il-mezzi tax-xandir, il-President tal-Argentina Cristina Fernandez de Kirchner habbret li ser ixxolji s-servizz tal-intelligenza ...

Aqra Iktar...

Sforza Haddiema Tal-Gvern Jaghmlu Dikjarazzjoni Falza

Sforza Haddiema Tal-Gvern Jaghmlu Dikjarazzjoni Falza

 

Investigazzjoni fuq ix-Shadow Minister Toni Bezzina u li nzammet mistura mill-Gvern Nazzjonalista sabet li l-Membru Parlamentari Nazzjonalista kien ordna haddiema li jaq...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 466

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Sun Mon Tue Wed Thu

 

Karikatura

 

Faccata