Wednesday
Mar 04th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

KIF QED TOHROG L-INFORMAZZJONI?

KIF QED TOHROG L-INFORMAZZJONI?

Monopolju bl-informazzjoni?

Il-Konsorzju Internazzjonali tal-Gurnalisti Investigattivi (ICIJ) allegatament ghandu f'idejh il-lista shiha tal-persuni li ghandhom assi fil-kontijiet tal-HSBC tal-Izvizzera.

Filwaqt li wiehed ma jistax imaqdar il-mod li bih l-informazzjoni giet ipprezentata mil-lat organizzattiv, hafna huma dawk li qed jilmentaw li l-ICIJ jidher li qed jaghmel monompolju mill-informazzjoni li ghandu f'idejh.

Dan ghaliex huwa l-istess konsorzju li qed jaghzel l-ismijiet ta' min jippubblika, u l-mod kif dawn l-ismijiet qed jintghazlu qed iqajjem thassib.

Filwaqt li f'certu kazijiet gew zvelati ismijiet ta' hut zghir, jigifieri dawk li l-assi taghhom huma fost l-inqas, m'humiex qed jigu ppubblikati l-ismijiet ta' dawk li ghandhom l-ikbar ammont ta' assi.

Aqra Iktar...
 

Zieda ta' 1.8% fl-Attendenza fl-Iskejjel tal-Gvern

Zieda ta' 1.8% fl-Attendenza fl-Iskejjel tal-Gvern

 

Bejn Ottubru u Dicembru tal-2013 u l-istess perjodu fl-2014 irrizulta li kien hemm zieda ta’ 1.8% fl-attendenzi fl-iskejjel tal-Gvern u b’hekk il-hidma tal-Gvern biex ji...

Aqra Iktar...

Zejtuni Jitlef Hajtu Fit-Tarzna

Zejtuni Jitlef Hajtu Fit-Tarzna

 

Ragel ta’ 36 sena miz-Zejtun tilef hajtu tragikament ilbierah waqt li kien qed joghdos fit-Tarzna.

Il-Pulizija qalet li kien ghall-habta ta’ nofsinhar neqsin kwart li gie...

Aqra Iktar...

L-Aqwa Rata ta’ Tkabbir Fl-Ewropa

L-Aqwa Rata ta’ Tkabbir Fl-Ewropa

Fi stqarrija mahruga lbierah filghodu, il-Gvern innota b'sodisfazzjon l-ahhar rapport mahrug mill-analisti ta' Fitch Ratings. F'dan ir-rapport kien innutat illi fl-2014 M...

Aqra Iktar...

Pazjenti Ghawdxin Qed Jinghataw Il-Kura F’ghawdex Stess

Pazjenti Ghawdxin Qed Jinghataw Il-Kura F’ghawdex Stess

Minkejja l-progress kbir irregistrat fil-kamp mediku u l-isforzi kollha li jsiru biex il-kwalità tal-hajja ta' pazjent ma tiddegradax minn normalità li jkun imdorri biha ...

Aqra Iktar...

Jerga’ Jorhos Il-Gass

Jerga’ Jorhos Il-Gass

Il-Gvern kompla jaghti prova tal-impenn tieghu favur politika ta' stabbiltà fil-prezzijiet hekk kif din il-gimgha kien mhabbar illi l-prezz tac-cilindri tal-gass ta' 12kg...

Aqra Iktar...

Konferenza Bejn Il-Ministri Tal-Ambjent

Konferenza Bejn Il-Ministri Tal-Ambjent

Skont sorsi qrib il-Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima, kmieni din il-gimgha se jiltaqghu flimkien il-Ministri tal-Ambjent u l-Klima ta' div...

Aqra Iktar...

Eqreb Li Ssir Realtà

Eqreb Li Ssir Realtà

Is-Segretarjat Parlamentari ghad-Drittijiet ta' Persuni b'Dizabbiltà u Anzjanità Attiva habbar li gie ffirmat il-kuntratt ta' xiri ta' proprjetà f'Ghawdex biex tintuza bh...

Aqra Iktar...

Il-Gvern Qieghed Jassisti l-Investiment Malti fil-Libja

Il-Gvern Qieghed Jassisti l-Investiment Malti fil-Libja

Fil-jiem li ghaddew il-Gvern Malti ccara li, ghall-kuntrarju tal-impressjoni li qed taghti l-Oppozizzjoni, ittiehdu diversi mizuri intizi li jghinu lill-Investiment Malti...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 472

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Wed Thu Fri Sat Sun

 

Karikatura

 

Faccata