Sunday
Mar 29th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

INVESTIMENT TA’ €100 MILJUN FIL-QASAM TAS-SAHHA

INVESTIMENT TA’ €100 MILJUN FIL-QASAM TAS-SAHHA

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ilbierah habbar kif pajjizna ntghazel ghal investiment gdid ta' €100miljun.
Kumpanija kbira Amerikana, Johnson & Johnson Medical, flimkien mal-Università La Sapienza ta' Ruma, ser jaghmlu sptar gdid ta' 200 sodda fi Smart City, li mistenni jiftah fl-2017.

Permezz ta' dan l-isptar se jinholqu 500 impjieg gdid. Dan huwa investiment gdid over & above mill-investiment l-iehor ta' €200miljun li permezz tieghu se jkunu zviluppati l-Isptar Generali ta' Ghawdex, l-Isptar San Luqa u l-Isptar Karen Grech, spjega Dr Muscat.

Aqra Iktar...
 

Il-Gvern Impenjat Li Jirriforma l-Pitkalija

Is-Segretarjat Parlamentari għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali hu kommess li jibqa' għaddej bir-riforma li ilha tant meħtieġa fil-Pitkalija, bl-għan li tiddaħħa...

Aqra Iktar...

X'Qeghdin Jahbu?

X'Qeghdin Jahbu?

Ilbierah is-Segretarju Generali tal-PN Chris Said ammetta li kien ilu jaf bl-abbuzi li kienu ghaddejjin fil-Ministeru ghal Ghawdex immexxi minn Giovanna Debono.

Din l-info...

Aqra Iktar...

Is-Suq Tal-Belt Se Jinghata l-Hajja

Is-Suq Tal-Belt Se Jinghata l-Hajja

L-izvilupp u r-restawr tas-Suq tal-Belt fi Triq il-Merkanti se jsir mill-konsorzju privat Arkadia Marketing Ltd. Dan thabbar mis-Segretarju Permanenti Ewlieni s-Sur Mario...

Aqra Iktar...

Il-Kunsill Ta’ Santa Venera Mcahhad Minn Fondi

Il-Kunsill Ta’ Santa Venera Mcahhad Minn Fondi

Il-Perit Stephen Farrugia, ir-ragel tas-Sindku Nazzjonalista tal-Mosta Shirley Farrugia, ghandu jaghti precizament €4,720 lill-Kunsill Lokali ta' Santa Venera. Din is-som...

Aqra Iktar...

Centru Gdid Tad-Dermatologija Fl-Isptar San Luqa

Centru Gdid Tad-Dermatologija Fl-Isptar San Luqa

Meta fl-ahhar granet il-Prim Ministru zvela pjani kbar u strategija intraprendenti ghas-settur tas-sahha f'pajjizna, wiehed seta' tabilhaqq jammira kif il-progetti ta' da...

Aqra Iktar...

Il-Coding; Qasam B’Potenzjal Kbir ta’ Impjieg

Il-Coding; Qasam B’Potenzjal Kbir ta’ Impjieg

Aktar kmieni din il-gimgha s-Segretarju Parlamentari ghall-Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku Josè Herrera u s-Segretarju Parlamentari ghar-Ricerka u l-Innovazzjoni, Zg...

Aqra Iktar...

Nifs Gdid Lin-Nofsinhar ta' Malta

Nifs Gdid Lin-Nofsinhar ta' Malta

Ilbieraħ wara nofsinhar, meta ġie mistieden jikkummenta fl-għeluq ta' seminar f'Smart City dwar il-ġejjieni ideali għan-Nofsinnhar ta' Malta li ġie organizzat minn għadd ...

Aqra Iktar...

Il-Gvern Qieghed Jeghleb id-Dejn Nazzjonali

Il-Gvern Qieghed Jeghleb id-Dejn Nazzjonali

Fix-xahar ta' Frar, id-dhul tal-Gvern kien €38 miljun aktar mill-hrug tieghu. Dan kien il-hames xahar konsekuttiv li figuri tal-Ufficcju Nazzjonali tal-Istatistika indika...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 477

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Sun Mon Tue Wed Thu

 

Karikatura

 

Faccata