Thursday
Nov 27th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

Tindif Tal-Bajja Ta’ Birzebbuga

Tindif Tal-Bajja Ta’ Birzebbuga

Waqt tindif tal-Bajja s-Sabiha f'Birzebbuga bhala parti mill-Gimgha Ewropea ghat-Tnaqqis tal-Iskart, il-Ministru ghall-Izvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Leo Brincat qal li, filwaqt li wiehed jilqa' l-attività ekonomika li hemm fil-madwar, kif ukoll il-holqien tal-impjiegi produttivi u investiment li din gabet fil-pajjiz, jinhtieg li jkun hemm harsien kontinwu tas- sahha ambjentali kemm tar-residenti nfushom, kif ukoll tan-nies tal-madwar u l-istess impjegati tal-kumpaniji nfushom.

Aqra Iktar...
 

Tnedija Tac-Chogm Li Se Jsir F’Malta

Tnedija Tac-Chogm Li Se Jsir F’Malta

Il-Prim Ministru Joseph Muscat u s-Segretarju Generali tal-Commonwealth Kamalesh Sharma l-Gimgha filghodu niedew il-Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) 2015 ...

Aqra Iktar...

Il-Pannelli Fotovoltajci Jahdmu Ahjar Fuq Bjut Hodor

Il-Pannelli Fotovoltajci Jahdmu Ahjar Fuq Bjut Hodor

Progett li qed jistudja l-effeti tal-bjut imhaddra f'pajjizna jinsab ghaddej fl-Università ta' Malta. Dwar dan il-progett interessanti l-gazzetta KullHadd tkellmet mal-Ma...

Aqra Iktar...

Vuci Lil Dawk Milquta Minn Kundizzjoni Rari

Vuci Lil Dawk Milquta Minn Kundizzjoni Rari

Il-Eurodris hija alleanza maghmula minn 633 organizzazzjoni li kollha jirrapprezentaw mard jew kundizzjonijiet rari. L-iskop ta' din l-alleanza huwa primarjament li taght...

Aqra Iktar...

Kisba Ghall-Qalin

Kisba Ghall-Qalin

Kwistjoni li kienet ilha ghaddejja ghal snin twal fil-Qala issa jidher li hadet zvolta pozittiva. Il-Kunsill Lokali tal-Qala kien ilu hafna joggezzjona ghat-trakkijiet ta...

Aqra Iktar...

Il-Pesticidi Uzati Kienu Konformi Mal-Ligijiet

Il-Pesticidi Uzati Kienu Konformi Mal-Ligijiet

Fl-ahhar tax-xahar li ghadda, il-Kullegg ta' Saint Elias f'Santa Venera kellu jaghlaq il-bibien tieghu ghal jumejn minhabba li allegatament kien hemm riha qawwija kkawzat...

Aqra Iktar...

X’naghmlu Biha L-Gustizzja?

X’naghmlu Biha L-Gustizzja?

Fil-jiem li ghaddew kellna ghal darb'ohra l-okkazjoni illi naraw kif l-Oppozizzjoni Nazzjonalista jinteressaha biss taghmel kapital politiku minn kull kwistjoni li ssehh...

Aqra Iktar...

Minn Madwar id-Dinja

Minn Madwar id-Dinja

Riforma kontroversjali

Il-President Amerikan Barack Obama uza l-poter ezekuttiv tieghu biex jintroduci riforma kontroversjali li se taghti l-opportunità lil madwar 4.7 mil...

Aqra Iktar...

XHIEDA TA’ IKTAR FLUS FIL-BWIET

XHIEDA TA’ IKTAR FLUS FIL-BWIET

Minn cifri ppubblikati din il-gimgha mill-Ufficcju Nazzjonali tal-Istatistika jirrizulta li matul is-sajf li ghadda aktar Maltin ghazlu li jsiefru ghall-btajjel taghhom. ...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 455

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Thu Fri Sat Sun Mon

 

Karikatura

 

Faccata