Wednesday
Apr 23rd
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

X’AGENDA GHANDHOM?

X’AGENDA GHANDHOM?

Fil-kampanja elettorali ghall-elezzjonijiet Ewropej tal-2009 l-ambjentalista Alan Deidun, li kien kandidat tal-PN, kien issorprenda hafna bid-difiza li kien ghamel favur l-incineratur li l-Gvern Nazzjonalista kellu hsieb jibni qrib il-power station ta' Dellimara.

Sa ftit ilu Deidun kien attiv fi hdan in-Nature Trust, izda issa li nghaqad ma' Din L-Art Helwa, li hi maghrufa ghal kif uhud mill-membri taghha huma fost l-akbar apologisti ghall-PN, il-kritika harxa lejn il-Gvern prezenti tidher li kull ma jmur qed tizdied.

Huwa mifhum li fost ir-ragunijiet li ghalihom uhud mill-oghla ufficjali ta' Din L-Art Helwa waqghu fil-muta fl-ahhar snin ta' Gvern Nazzjonalista kienet ghaliex kienu jsibuha bi tqila biex jikkritikaw lill-MEPA, kemm minhabba certu affinità ma' Ministru partikolari, izda aktar u aktar billi l-President taghhom Petra Bianchi kienet Direttur tal-Ambjent tal-istess MEPA.

 

Aqra Iktar...
 

L-IMMIGRANTI U L-EBOLA

L-IMMIGRANTI U L-EBOLA

Hekk kif f'diversi f'pajjizi fl-Afrika nxterdet il-marda tal-Ebola, li ghandha fatalità ta' 90%, hafna bdew jistaqsu jekk kienx hemm periklu li din il-marda tasal ukoll f...

Aqra Iktar...

GHAQDIET INTERNAZZJONALI JFAHHRU LILL-GVERN MALTI

GHAQDIET INTERNAZZJONALI JFAHHRU LILL-GVERN MALTI

Kienu diversi l-ghaqdiet internazzjonali li jahdmu favur id-drittijiet tal-bniedem li fahhru l-inizjattiva tal-Gvern Malti li jintroduci l-ligi tal-Unjoni civili. Dawn l-...

Aqra Iktar...

MHEDDED BIR-RIZENJI

MHEDDED BIR-RIZENJI

Din il-gazzetta tinsab infurmata li l-Kap tal-Oppozizzjoni Simon Busuttil kien mhedded mill-Vici Kap Beppe Fenech Adami, kif ukoll minn tliet deputati ohra Nazzjonalisti....

Aqra Iktar...

"Dan Imur Ferm Lil Hinn Minn Semplici Mmanigjar Tal-Iskart B'Mod Dilettantesk" - Ministru Leo Brincat

L-Awditur Generali pprezenta rapport intitolat ‘An Analysis of WasteServ Malta Limited's Procurement: A Case Study Perspective' li kellu kliem iebes ghall-mod kif ...

Aqra Iktar...

"Fl-Ahhar Nistghu Ninghaqdu Bhala Familja"

Il-ligi tal-unjoni civili li ghaddiet nhar it-Tnejn mhux biss se tbiddel il-hajja ta' hafna koppji, izda se taccerta li generazzjonijiet futuri jitrabbew f'socjetà iktar ...

Aqra Iktar...

Gharfien fuq L-Adhd

Gharfien fuq L-Adhd

L-ADHD Family Support Group qed torganizza konferenza biex tqajjem l-gharfien fuq l-ADHD.

Se jitkellmu diversi esperti f'dan il-qasam kemm lokali kif ukoll barranin. Fost ...

Aqra Iktar...

Ghawdxija fil-Periklu tal-Mewt

Ghawdxija fil-Periklu tal-Mewt

Ilbierah mara Ghawdxija spiccat fil-periklu tal-mewt wara li qalghet daqqiet f'rasha b'oggett bil-ponta, aktarx turnavit.

Il-pulizija qalet li lbierah ghall-habta tas-7:00...

Aqra Iktar...

Christus Resurrexit - Halleluljah

Christus Resurrexit - Halleluljah

"Kristu qam minn bejn l-imwiet, Halleluljah," kienet il-frazi li smajna lbierah, fil-quddiesa tal-Glorja li habbret il-qawmien mill-mewt ta' Gesu. "Intom thottu dan it-te...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 417

It-Temp

Wed Thu Fri Sat Sun

 

Karikatura

 

Faccata