Thursday
Apr 17th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

“Is-sistema ta’ mixed ability pura hija impossibbli li tahdem b’success”

“Is-sistema ta’ mixed ability pura hija impossibbli li tahdem b’success”

Ftit taz-zmien ilu l-Gvern habbar li se tigi introdotta sistema ta' banding fl-iskejjel ta' pajjizna. Din is-sistema ha tippermetti lill-iskejjel li tlaqqa' flimkien l-istudenti li ghandhom abilitajiet simili u b'l-ghalliema jaddatta l-lezzjonijiet taghhom, kif ukoll il-materjal li edukattiv li juzaw, b'mod iktar effettiv. Din il-gazzetta hadet il-kummenti ta' Kevin Bonello, il-president tal-Malta Union of Teachers (MUT), dwar din ir-riforma.

Il-Malta Union of Teachers esprimiet is-sodisfazzjon taghha ghall-bidliet proposti mill-Gvern, illi ghazel li jintroduci s-sistema tal-banding, biex jaghti l-opportunità lil kull student illi jilhaq il-potenzjal shih tieghu. Madankollu, is-Sur Bonello jhoss li huwa importanti li ssir osservazzjoni holistika tas-sitwazzjoni fl-edukazzjoni biex wiehed jifhem il-problema tal-mixed ability classes.

Aqra Iktar...
 

Free-Vote Jifred lill-PN

Free-Vote Jifred lill-PN

Wara li Simon Busuttil ma rnexxielux jghaqqad lill-grupp parlamentari tieghu biex talinqas l-Oppozizzjoni tastjeni b’mod kumpatt dwar il-ligi tal-Unjoni Civili li se ters...

Aqra Iktar...

Mhux Parti Mill-Knisja Kattolika

Mhux Parti Mill-Knisja Kattolika

Fl-ahhar jiem qamet kontroversja madwar il-grupp River of Love, minhabba li l-mexxej ta’ dan il-grupp ghadda kummenti meqjusa bhala insensittivi b’rabta mal-incident tal-...

Aqra Iktar...

Konsultazzjoni Mal-Unjins Fis-Settur Tas-Sahha

Konsultazzjoni Mal-Unjins Fis-Settur Tas-Sahha

Il-Gvern beda serje ta' laqghat konsultattivi mal-unjins li b'xi mod jew iehor huma involuti fis-settur tas-sahha. Uhud mil-laqghat li saru s'issa kienu mal-Malta Union o...

Aqra Iktar...

Zjarat Ghall-Gharrieda

Zjarat Ghall-Gharrieda

Is-Segretarju Parlamentari ghad-Drittijieti ta' Persuni b'Dizabbilità u Anzjanità Attiva Justyne Caruana kompliet b'aktar zjarat ghall-gharrieda f'centri u postijiet li j...

Aqra Iktar...

Il-PL Baqa' Jhares L-Interess tar-Residenti

Il-PL Baqa' Jhares L-Interess tar-Residenti

Minn zmien ghal zmien saru diversi tentattivi biex il-Port Hieles f'Birzebbuga jespandi l-operat tieghu b'mod li kien se jkun ta' detriment ghar-residenti ta' dan ir-raha...

Aqra Iktar...

Pass 'Il Quddiem

Pass 'Il Quddiem

L-elezzjoni presidenzjali fl-Afganistan, li saret matul tmiem il-gimgha li ghaddiet, jidher li kienet iktar trasparenti mill-ahhar wahda. Fil-fatt, s'issa hadd mill-kandi...

Aqra Iktar...

Dizappunt Ghall-Katalonja

Dizappunt Ghall-Katalonja

Il-Parlament Spanjol ghadda vot biex jimblokka r-referendum ghall-indipendenza tal-Katalonja. Il-petizzjoni Katalana sabet biss l-appogg tar-rapprezentanti tar-regjun tag...

Aqra Iktar...

Ghalxejn?

Ghalxejn?

In-negozjati ta' paci bejn l-Izrael u l-Palestina regghu ggammjaw hekk kif iz-zewg nahat hadu mizuri unilaterali li holqu tensjonijiet godda fil-Lvant Nofsani. Din ma kin...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 415

It-Temp

Thu Fri Sat Sun Mon

 

Karikatura

 

Faccata