Wednesday
May 27th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Tas-South

Tas-South

Issa saret komuni li nsejhu lil Malta mill-Hamrun 'l isfel bhala tas-South. Qisu qeghdin nghixu l-Amerika hej! Izda huwa minnu li minkejja c-cokon ta' pajjizna tassew tezisti differenza kemm socjali u kif ukoll kulturali. Fl-Istorja ta' pajjizna, tas-‘South' l-aktar li qalghu go fihom. Kemm jekk wara l-ahhar gwerra u anke wara bl-izvilupp mghaggel industrijali li sar.

Issa hemm gvern li jrid li tas-South ma jibqghux is-Cinderella ta' pajjizna. Hemm gvern li jrid, li ghal darba fis-South isir progett ta' kwalità u li ma jniggisx. Huwa minnu li dak li qieghed ikun propost huwa fuq art vergni, izda jibqa' l-fatt li kull progett li sar fis-South dejjem sar fuq art vergni. Bid-differenza li l-progett ta' università fis-South qala' l-irwiefen kollha li qatt ma rajna bhalhom qabel.

Aqra Iktar...
 

Il-Politika Mhijiex Loghba Futbol

Il-Politika Mhijiex Loghba Futbol

Il-politika mhijiex loghba futbol. Mhix kwistjoni ta' min jiskorja gowl. Mhix kwistjoni ta' kemm plejers jitkeccew mill-loghba ghax ir-referee jurihom il-karta l-hamra. I...

Aqra Iktar...

Gvern Tal-Ħaddiem

Gvern Tal-Ħaddiem

Nhar il-Ġimgħa li għadda kienet ġurnata mill-isbaħ bħal ma jaf jagħtina biss ix-xahar ta' Mejju. Iżda kienet ġurnata sabiħa wkoll għaliex fiha ċċelebrajna Jum il-Ħaddiem;...

Aqra Iktar...

Provare Per Credere

Sa ftit ilu Malta ma kellhiex rilevanza partikolari fil-mappa politika tal-Ewropa. Kienet intesiet. Kienet marginali u sahansitra kienu jittiehdu decizjonijiet ghalina mi...

Aqra Iktar...

Aspettattivi Baxxi u Ambizzjoni Fjakka

Aspettattivi Baxxi u Ambizzjoni Fjakka

Elezzjoni ohra giet u marret. B'turnout ta' 75% fir-referendum u 68% fl-elezzjoni tal-kunsilli lokali, ghal darb'ohra rajna li r-referenda u l-elezzjonijiet huma avvenime...

Aqra Iktar...

Il-Poplu Sovran

Il-Poplu Sovran

Min jaf kemm-il darba smajnieha li l-poplu huwa sovran. L-ewwel ma ntqalet bl-aktar mod car kienet minn wiehed mill-founding fathers tal-Istati Uniti: Benjamin Franklyn....

Aqra Iktar...

Inhir Fid-Dormitorju

Inhir Fid-Dormitorju

L-Ghid huwa s-simbolu ta' bidu gdid. Il-qawmien li jaghti bidu ghal hajja gdida. Izda kemm dan japplika ghad-dinja tal-politika ma nafux nghidu.

Konna nahsbu li jekk il-me...

Aqra Iktar...

Morte a Sansone

Morte a Sansone

Qisu dhalna f'dar antika li hija sabiha izda trid tindifa. Bhal meta koppja jidhlu f'dar antika wara li tkun ilha okkupata minn haddiehor u jibdew jisbarazzaw id-dar minn...

Aqra Iktar...

Vive La Difference

Kien hemm diversi progetti li kellhom isiru ftit tas-snin ilu. Kienu progetti tajbin, izda ma sarux. Kellu jkun hemm b'aktar minn biljun ewro fi progetti, izda baqghu fl-...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 34

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Wed Thu Fri Sat Sun

 

Karikatura

 

Faccata