Tuesday
Aug 04th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Lead By Example

Hemm ħaġa importanti ħafna li tiddistingwi lil dan il-Gvern minn dak ta' qabel. Ma jiddejjaqx jagħmel inkjesti kull fejn ikun hemm bżonn. Mhux hekk biss, iżda saħansitra jippubblikahom.

Aqra Iktar...
 

Ejjew Naghrfu Lilna Nfusna

Ejjew Naghrfu Lilna Nfusna

L-ekonomija sejra tajjeb. Sejra tajjeb minkejja l-krizijiet li ghaddejja minnhom l-Unjoni Ewropea. Qeghdin nghidu dan ghax kien jinghad li Gvern Laburista tmur bilfors ta...

Aqra Iktar...

La Sai l’Ultima?!

Jekk il-politici Nazzjonalisti jahslu jiddeciedu li jiggranfaw ma' xi hadd, mhux lakemm twaqqafhom. Jirrvellaw l-aktar meta l-aktar ikunu sejrin tajbin l-affarijiet ghall...

Aqra Iktar...

Ergajna!

Ir-rizultat inbidel, izda t-tattika baqghet l-istess. Dan li gie f'mohhna din il-gimgha, meta smajna l-intervent tal-Avukat Mario de Marco fil-Parlament. Iddikkjara li je...

Aqra Iktar...

Finanzi U Partiti

Bhalissa l-Parlament qieghed jiddiskuti ligi biex tirregola l-finanzjament tal-partiti. Ligi li ilha tissemma ghal dawn l-ahhar ghoxrin sena. Dejjem ser issir u qatt ma s...

Aqra Iktar...

Izeffnu Lin-Nies Fin-Nofs

Izeffnu Lin-Nies Fin-Nofs

Qatt daqs dan il-mument ma kellna daqstant firda bejn il-partiti politici. Dejjem kien hemm rivalità politika bejn il-Partit Laburista u dak Nazzjonalista. Izda qatt ma h...

Aqra Iktar...

Ghandhom Habta

Ghandhom habta kif storja jdawruha rasha 'l isfel. Ghandhom ukoll habta kif inessu lin-nies min huma u x'inhuma. Jippruvaw jiehdu r-ragun meta tant ikunu tilfuh li lanqas...

Aqra Iktar...

Dejjem Jixtiequ

Dejjem jixtiqulna d-deni. F'kulma jaghmlu dejjem qishom cawl iswed itiru fis-smewwiet jistennew il-mument li jinzlu fuq karkassa biex inaqqru minnha. Dejjem jixtiequ li k...

Aqra Iktar...

Skanska Facendi

Skanska Facendi

Li hu skansa facendi konna nafu. Nafu li ghal kull haga ta' xejn irid dejjem jahrab minn quddiem il-midja meta jinqabad fuq sieq wahda. Izda li ma konniex nafu hu li kien...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 35

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Tue Wed Thu Fri Sat

 

Karikatura

 

Faccata