Sunday
Jul 05th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Finanzi U Partiti

Bhalissa l-Parlament qieghed jiddiskuti ligi biex tirregola l-finanzjament tal-partiti. Ligi li ilha tissemma ghal dawn l-ahhar ghoxrin sena. Dejjem ser issir u qatt ma saret. Kienet ma nafx kemm-il manifest tal-Partit Nazzjonalista u, bhal hafna affarijiet li wieghed dan il-Partit, baqghet qatt ma saret.

Aqra Iktar...
 

Izeffnu Lin-Nies Fin-Nofs

Izeffnu Lin-Nies Fin-Nofs

Qatt daqs dan il-mument ma kellna daqstant firda bejn il-partiti politici. Dejjem kien hemm rivalità politika bejn il-Partit Laburista u dak Nazzjonalista. Izda qatt ma h...

Aqra Iktar...

Ghandhom Habta

Ghandhom habta kif storja jdawruha rasha 'l isfel. Ghandhom ukoll habta kif inessu lin-nies min huma u x'inhuma. Jippruvaw jiehdu r-ragun meta tant ikunu tilfuh li lanqas...

Aqra Iktar...

Dejjem Jixtiequ

Dejjem jixtiqulna d-deni. F'kulma jaghmlu dejjem qishom cawl iswed itiru fis-smewwiet jistennew il-mument li jinzlu fuq karkassa biex inaqqru minnha. Dejjem jixtiequ li k...

Aqra Iktar...

Skanska Facendi

Skanska Facendi

Li hu skansa facendi konna nafu. Nafu li ghal kull haga ta' xejn irid dejjem jahrab minn quddiem il-midja meta jinqabad fuq sieq wahda. Izda li ma konniex nafu hu li kien...

Aqra Iktar...

Tas-South

Tas-South

Issa saret komuni li nsejhu lil Malta mill-Hamrun 'l isfel bhala tas-South. Qisu qeghdin nghixu l-Amerika hej! Izda huwa minnu li minkejja c-cokon ta' pajjizna tassew te...

Aqra Iktar...

Il-Politika Mhijiex Loghba Futbol

Il-Politika Mhijiex Loghba Futbol

Il-politika mhijiex loghba futbol. Mhix kwistjoni ta' min jiskorja gowl. Mhix kwistjoni ta' kemm plejers jitkeccew mill-loghba ghax ir-referee jurihom il-karta l-hamra. I...

Aqra Iktar...

Gvern Tal-Ħaddiem

Gvern Tal-Ħaddiem

Nhar il-Ġimgħa li għadda kienet ġurnata mill-isbaħ bħal ma jaf jagħtina biss ix-xahar ta' Mejju. Iżda kienet ġurnata sabiħa wkoll għaliex fiha ċċelebrajna Jum il-Ħaddiem;...

Aqra Iktar...

Provare Per Credere

Sa ftit ilu Malta ma kellhiex rilevanza partikolari fil-mappa politika tal-Ewropa. Kienet intesiet. Kienet marginali u sahansitra kienu jittiehdu decizjonijiet ghalina mi...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 35

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Sun Mon Tue Wed Thu

 

Karikatura

 

Faccata