Saturday
Oct 25th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Xemx wisq sabiha!

Xemx wisq sabiha!

Min ma jiftakarx lit-Tramps ikantawha! Kanzunetta ddedikata lill-Ghawdex. Din il-Gimgha l-Partit Laburista organizza l-Kungress ta' Ghawdex kif obbligat li jaghmel kull sentejn. It-tema maghzula kienet li din il-gzira hija prijorità u, kif taf tghid il-kanzunetta ta' The Tramps, ghax hija gzira wisq sabiha u gojjell fil-kuruna ta' pajjizna.

Aqra Iktar...
 

Tassew Gdid

Tassew Gdid

Xkupa gdida tiknes aktar. Hekk jghid il-Malti. Dan rajnieh fil-Partit Laburista bil-hatra tal-Mexxej Joseph Muscat. Mhux ghax ta' qablu ma ghamlux li setghu. Altru! Alfre...

Aqra Iktar...

Uccelli Del Malaugurio

Hawn min jifrah bil-gid u min jifrah bid-deni. Hawn min jifrah bid-deni anke meta janticipa li ser issir il-hsara. Din hija l-attitudni ta' xi whud fil-Partit Nazzjonali...

Aqra Iktar...

Poplu Wiehed

Poplu Wiehed

Sa min meta kien fl-Oppozizzjoni, il-Partit Laburista dejjem qal li ahna poplu wiehed u li ma ghandu jkun hemm xejn li jifridna. Ma jfissirx li minn zmien ghal zmien nist...

Aqra Iktar...

Il-Virga ta' Lesbo

Il-Virga ta' Lesbo

Il-Griegi kienu ta’ spiss isemmu l-virga ta’ Lesbo. Din il-virga kienet maghmula mic-comb, mahsuba biex tkejjel l-oggett billi ddur mieghu. Ghalhekk ma kinitx dritta izda...

Aqra Iktar...

Qishom Ma Ghandhomx X’jahbu

Qishom Ma Ghandhomx X’jahbu

Wahda mill-affarijiet li tolqotna dwar il-mexxejja u certu politici fil-PN hija li qishom ma ghandhomx x’jahbu. Kemm ilha hemm l-Amministrazzjoni Laburista ma nafux kemm-...

Aqra Iktar...

Din Kollha Ghira!

Din Kollha Ghira!

Il-mexxejja tal-Partit Nazzjonalista ghandhom partit fallut. Gabu l-Partit gharkupptejh. Xi hadd nefaq kollox jew nefaq aktar milli jmissu. Wara li kienu hallew lill-hadd...

Aqra Iktar...

Back to School

Back to School

 

Awwissu wasal fl-ahhar gimgha. Ftit tal-jiem ohra u jkun ghadda z-zmien tal-murtali u vaganzi. Hekk kif jidhol Settembru l-ewwel ma jigu f’mohhna huma wliedna. Nibdew na...

Aqra Iktar...

Dak li gara nhar it-Tlieta

 

Partit Laburista ilu kwa z i sena u nofs fil-Gvern. F’hafna oqsma d-differenza bdiet tidher. F’ohrajn qisu l-affarijiet ma nbidlux. Ma nistghux nistennew li f’sena u nofs ...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 31

It-Temp

Sat Sun Mon Tue Wed

 

Faccata