Thursday
Oct 30th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Don Kixott U Sanco Panza

Don Kixott U Sanco Panza

L-ewwel hareg Simon Busuttil bhal Don Kixott biex jiggieled mal-imtiehen. Talab lill-Prim Ministru jirrizenja ghax, skont hu, il-power sation tahdem bil-gass ma kinitx ser tkun lesta fi zmien sentejn. Ghax, skont hu, il-Prim Ministru kien qal li jirrizenja jekk ma ssirx f'dan iz-zmien.

Aqra Iktar...
 

Xemx wisq sabiha!

Xemx wisq sabiha!

Min ma jiftakarx lit-Tramps ikantawha! Kanzunetta ddedikata lill-Ghawdex. Din il-Gimgha l-Partit Laburista organizza l-Kungress ta' Ghawdex kif obbligat li jaghmel kull s...

Aqra Iktar...

Tassew Gdid

Tassew Gdid

Xkupa gdida tiknes aktar. Hekk jghid il-Malti. Dan rajnieh fil-Partit Laburista bil-hatra tal-Mexxej Joseph Muscat. Mhux ghax ta' qablu ma ghamlux li setghu. Altru! Alfre...

Aqra Iktar...

Uccelli Del Malaugurio

Hawn min jifrah bil-gid u min jifrah bid-deni. Hawn min jifrah bid-deni anke meta janticipa li ser issir il-hsara. Din hija l-attitudni ta' xi whud fil-Partit Nazzjonali...

Aqra Iktar...

Poplu Wiehed

Poplu Wiehed

Sa min meta kien fl-Oppozizzjoni, il-Partit Laburista dejjem qal li ahna poplu wiehed u li ma ghandu jkun hemm xejn li jifridna. Ma jfissirx li minn zmien ghal zmien nist...

Aqra Iktar...

Il-Virga ta' Lesbo

Il-Virga ta' Lesbo

Il-Griegi kienu ta’ spiss isemmu l-virga ta’ Lesbo. Din il-virga kienet maghmula mic-comb, mahsuba biex tkejjel l-oggett billi ddur mieghu. Ghalhekk ma kinitx dritta izda...

Aqra Iktar...

Qishom Ma Ghandhomx X’jahbu

Qishom Ma Ghandhomx X’jahbu

Wahda mill-affarijiet li tolqotna dwar il-mexxejja u certu politici fil-PN hija li qishom ma ghandhomx x’jahbu. Kemm ilha hemm l-Amministrazzjoni Laburista ma nafux kemm-...

Aqra Iktar...

Din Kollha Ghira!

Din Kollha Ghira!

Il-mexxejja tal-Partit Nazzjonalista ghandhom partit fallut. Gabu l-Partit gharkupptejh. Xi hadd nefaq kollox jew nefaq aktar milli jmissu. Wara li kienu hallew lill-hadd...

Aqra Iktar...

Back to School

Back to School

 

Awwissu wasal fl-ahhar gimgha. Ftit tal-jiem ohra u jkun ghadda z-zmien tal-murtali u vaganzi. Hekk kif jidhol Settembru l-ewwel ma jigu f’mohhna huma wliedna. Nibdew na...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 31

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Thu Fri Sat Sun Mon

 

Karikatura

 

Faccata