Monday
Dec 22nd
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Lil Dawk Ta’ Rieda Tajba

Lil Dawk Ta’ Rieda Tajba

Meta tkun riesqa l-festa tal-Milied kulhadd jibda jsemmi r-rieda tajba. Anke l-angli fuq il-presepju, fuq il-faxxa li jzommu ikun hemm miktub li mberkin dawk ta' rieda tajba. Qisha r-rieda tajba marbuta ma' festa u mhux mal-mod kif ghandna nghixu. Meta nhrasu lura lejn din is-sena, rieda dejjem kien hemm. Kemm kienet tajba ma nafux.

Aqra Iktar...
 

Bla Gieh!

Bla Gieh!

"L-esponenti jixtiequ jirrilevaw illi kien hemm min ghamel allegazzjoni li dan l-istess bord huwa cover-up. Fil-fehma taghna jinghad mill-ewwel li nkunu qeghdin nonqsu je...

Aqra Iktar...

L-onorabbli onorarja

L-onorabbli onorarja

Mhux facli dak li ddahhal terga' tohorgu. Izda jekk dak li ddahhal ma jkunx sar bis-sewwa, allura trid taghtih lura. F'sitwazzjoni bhal din, l-irgulija hija kollox. Fil-f...

Aqra Iktar...

Jaghmlu Bhal Qattusa

Din kienet gimgha mimlija ahbarijiet. L-akbar tnejn kienu d-diskussjoni tal-bagit u l-incident xejn sabih tal-isparatura tal-eks xufier tal-Ministru Manwel Mallia. Il-Pri...

Aqra Iktar...

Min Jiskongra

Bhalissa l-mexxejja Nazzjonalisti mejtin ghal rizenja. Kultant nahsbu li ghadhom ma ntebhux li l-ahhar elezzjoni ghaddiet u ghadhom ghaddejin bl-istes lanja ta' rizenji. ...

Aqra Iktar...

Lino

L-ahbar li miet Lino nikktet lil kulhadd. Mal-mewt ta' Lino nghalaq kapitlu iehor fl-istorja ta' pajjizna. Jekk mal-mewt ta' Mintoff inghalaq il-kapitlu tal-azzjoni polit...

Aqra Iktar...

Ma Ghandhomx X’jaghmlu

Ma Ghandhomx X’jaghmlu

Minflok jaraw x'messhom jaghmlu biex forsi jirrangaw lilhom infushom, mohhhom biex jaghmlu bhall-gara li zzekzek fuq haddiehor.

F'daqqa wahda jridu jibdlu kollox u lil kul...

Aqra Iktar...

Zmien Il-Kotba…

Bejn Halloween, il-festa assocjata mal-biza', u bejn il-Milied, il-festa assocjata mal-ferh, se nkunu qed niccelebraw il-festa tal-ktieb, festa li zgur ma tistax tabbina ...

Aqra Iktar...

Don Kixott U Sanco Panza

Don Kixott U Sanco Panza

L-ewwel hareg Simon Busuttil bhal Don Kixott biex jiggieled mal-imtiehen. Talab lill-Prim Ministru jirrizenja ghax, skont hu, il-power sation tahdem bil-gass ma kinitx se...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 32

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Mon Tue Wed Thu Fri

 

Karikatura

 

Faccata