Tuesday
Sep 01st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Error
 • Weather Not Available (Couldn't resolve host 'xoap.weather.com')

Editorjal

Jaghmlu L-Hsara Fl-Ewropa Ghax Tilfu Battalja Nazzjonali

Jaghmlu L-Hsara Fl-Ewropa Ghax Tilfu Battalja Nazzjonali

F'daghdigha negattiva li issa drajna naraw, Simon Busuttil u l-partit tieghu qed ikomplu jippruvaw jaghmlu hsara lil pajjizna billi jxewxu anke mal-Kummissjoni Ewropea fuq il-progett tal-power station il-gdida.

Aqra Iktar...
 

“let her fly ”

“let her fly ”

Meta twieldet l-Air Malta f'nofs is-sebgħinijiet, kien hemm min feraħ u kien hemm min daħak. Dak kien żmien meta l-ekonomija Maltija kienet għadha qed tinbena. Minkejja k...

Aqra Iktar...

“Kill Joseph”

Ghal darb'ohra l-mexxejja Nazzjonalisti qeghdin ihejju biex jitilghu l-Ewropa biex javvelixxu u jitfghhu dell ikrah fuq pajjizna. Dan kollu qed jaghmluh ghax imlebilba gh...

Aqra Iktar...

Livell Baxx

Bi Prim Ministru u Kap tal-Oppozizzjoni gejjin mill-mixtla tal-politika tal-Parlament Ewropew konna nemmnu li l-politika lokali ser taqbad triq differenti minn dik tal-im...

Aqra Iktar...

Lead By Example

Hemm ħaġa importanti ħafna li tiddistingwi lil dan il-Gvern minn dak ta' qabel. Ma jiddejjaqx jagħmel inkjesti kull fejn ikun hemm bżonn. Mhux hekk biss, iżda saħansitra ...

Aqra Iktar...

Ejjew Naghrfu Lilna Nfusna

Ejjew Naghrfu Lilna Nfusna

L-ekonomija sejra tajjeb. Sejra tajjeb minkejja l-krizijiet li ghaddejja minnhom l-Unjoni Ewropea. Qeghdin nghidu dan ghax kien jinghad li Gvern Laburista tmur bilfors ta...

Aqra Iktar...

La Sai l’Ultima?!

Jekk il-politici Nazzjonalisti jahslu jiddeciedu li jiggranfaw ma' xi hadd, mhux lakemm twaqqafhom. Jirrvellaw l-aktar meta l-aktar ikunu sejrin tajbin l-affarijiet ghall...

Aqra Iktar...

Ergajna!

Ir-rizultat inbidel, izda t-tattika baqghet l-istess. Dan li gie f'mohhna din il-gimgha, meta smajna l-intervent tal-Avukat Mario de Marco fil-Parlament. Iddikkjara li je...

Aqra Iktar...

Finanzi U Partiti

Bhalissa l-Parlament qieghed jiddiskuti ligi biex tirregola l-finanzjament tal-partiti. Ligi li ilha tissemma ghal dawn l-ahhar ghoxrin sena. Dejjem ser issir u qatt ma s...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 36

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Tue Wed Thu Fri Sat

 

Karikatura

 

Faccata