Sunday
Feb 01st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

Irritornat Ghall-Immudellar Wara Seba’ Snin

Irritornat Ghall-Immudellar Wara Seba’ Snin

Ramona Portelli tintervista lil Alexia Psaila

F'daqsxejn ta' gzira nistghu nghidu li m'ahna neqsin minn xejn. Stazzjonijiet tat-televizjoni ghal wiehed, tnejn, tlieta u aktar; radjijiet l-istess u anke gazzetti; hwienet mhux b'inqas u l-istess ghal successi ta' persuni fuq xi linja partikolari, u hafna aktar. Iddecidejt li nitkellem ma' mudella Maltija li ilha fix-xena tal-immudellar ghal snin twal. Qed nirreferi ghal Alexia Psaila.

Aqra Iktar...
 

Irnexxielha Tonqos Aktar Minn 20 Kilo Fi Tmiem Xhur

Irnexxielha Tonqos Aktar Minn 20 Kilo Fi Tmiem Xhur

 

Ftit xhur ilu sirt naf persuna gdida permezz ta’ hbieb ohra li ghandi jiena.  Kelma ggib ohra u f’kemm ili nghidlek sirt naf xi fatti interessanti dwarha.  Qed nirreferi...

Aqra Iktar...

Bil-Fotografija Jikkompeti Mieghu Nnifsu

Bil-Fotografija Jikkompeti Mieghu Nnifsu

Ramona Portelli Tintervista Lil Clint Gerald Attard

Ta' spiss inqalleb fl-internet u nehel meta jolqotni xi haga. Fil-fatt, kont ili ninnota ritratti ta' xeni sbieh u pers...

Aqra Iktar...

Art Club 2000

Art Club 2000

 

Xi xhur ilu kont ghaddejja minn triq sekondarja fil-Mellieha u ghaddejt minn quddiem binja li malajr skoprejt li hija Art Club 2000. Fil-fatt, fuq barra kien hemm il-Pre...

Aqra Iktar...

Irnexxielha Tghaqqad It-Tpingija Mal-Moda

Irnexxielha Tghaqqad It-Tpingija Mal-Moda

Ramona Portelli Tintervista Lil Saz Mifsud

L-arti tilqa' fiha hafna kategoriji ta' talenti differenti. Sirt niehu gost insir naf b'Maltin li kapaci juru t-talenti lil had...

Aqra Iktar...

Mod Kif Tittrenja U Fl-Istess Hin Tiffriska

Mod Kif Tittrenja U Fl-Istess Hin Tiffriska

Ramona Portelli Tintervista Lil Michelle Abela


Zgur li bil-misthija l-bniedem ma jasal imkien. Hafna, fil-fatt, jispiccaw ibatu f'hajjithom minhabba li jkunu jisthu. Maz-z...

Aqra Iktar...

Sajjetta Ghalihom Ma Tigix U Titlaq Biss, Imma Tibqa’ Maghhom Fir-Ritratt

Sajjetta Ghalihom Ma Tigix U Titlaq Biss, Imma Tibqa’ Maghhom Fir-Ritratt

Ramona Portelli Tintervista Lil Storm Chasers Malta

Normalment waqt il-maltemp kulhadd jipprova jsib kenn xi mkien gewwa. Izda fid-dinja ssib minn kollox, gosti differenti...

Aqra Iktar...

Il-Fotografija Tghinha Timmaterjalizza L-Vizjonijiet Taghha

Il-Fotografija Tghinha Timmaterjalizza L-Vizjonijiet Taghha

Ramona Portelli tintervista lil Ritianne Muscat

Il-fotografija minn dejjem harist lejha bhala xi haga affaxxinanti, li biha tista' zzomm rikordju ta' dak li tkun qed taghm...

Aqra Iktar...

Hajtu mzewqa biz-zfin

Hajtu mzewqa biz-zfin

Meta passjoni ssir xi haga li ma tghaddix minghajrha, hemm proprju tinbet certu rabta bejn il-persuna u l-istess passjoni. Ghal din l-intervista tkellimt ma' zaghzugh li ...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 34

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Sun Mon Tue Wed Thu

 

Karikatura

 

Faccata