Friday
Mar 27th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

Bidel L-Istil Ta’ Hajtu Ta’ Taht Fuq

Bidel L-Istil Ta’ Hajtu Ta’ Taht Fuq

Ramona Portelli Tintervista Lil Elton Lee Abela

Dan l-ahhar sirt naf bi bniedem li laqatni l-mod ta' kif sar jghix hajtu. B'hekk hsibt li naghmel kuntatt mieghu biex insir naf aktar dwaru u nwassal it-taghlim li kellu xi jghid lill-qarrejja tal-KullHadd. Qed nirreferi ghal Elton Lee Abela, li mal-ewwel accetta l-istedina tieghi.

Aqra Iktar...
 

Bl-Interpretazzjoni Taghha Ghenet Tfajliet Johorgu ‘Out’

Bl-Interpretazzjoni Taghha Ghenet Tfajliet Johorgu ‘Out’

Ramona Portelli tintervista lil Janet Cuschieri

Lill-persuna li intervistajt illum inzertajt digà kont nafha qabel u allura t-tnejn konna aktar komdi flimkien ghal din l-i...

Aqra Iktar...

L-Ewwel Malti Li Ser Jiehu Sehem Fil-Mr Gay World

L-Ewwel Malti Li Ser Jiehu Sehem Fil-Mr Gay World

Ramona Portelli Tintervista Lil Wayne Grech

Dan l-ahhar sirt naf b'guvni Malti li ser jiehu sehem f'kompetizzjoni li ssir darba f'sena, b'partecipanti minn madwar id-dinja...

Aqra Iktar...

Jiddedika L-Granet Tieghu Biex Jikkomponi Muzika Klassika

Jiddedika L-Granet Tieghu Biex Jikkomponi Muzika Klassika

Dan l-ahhar il-gurnalista u habiba gdida tieghi Antonia ghadditli kuntatt ta' habib taghha li huwa kompozitur. Nghid id-dritt, mal-ewwel interessajt ruhi la hu talent Mal...

Aqra Iktar...

Bis-Simpatija Tieghu Qed Jisraq Diversi Qlub

Bis-Simpatija Tieghu Qed Jisraq Diversi Qlub

Ramona Portelli Tintervista Lil Clayton Zammit

L-intervista tieghi ghal-lum nista' nghid li hija ma' bniedem simpatiku kemm b'mod personali, kif ukoll bil-parti tieghu li ...

Aqra Iktar...

Ilu Dilettant Tar-Ring Announcing Minn Ckunitu

Ilu Dilettant Tar-Ring Announcing Minn Ckunitu

Ramona Portelli Tintervista Lil Ryan Calleja


Dan l-ahhar skoprejt guvni li, fil-fatt, ghamel kuntatt mieghi hu stess u kellimni dwar dak li bhalissa qed jipprattika u jirs...

Aqra Iktar...

L-Ark Ta' Noè Tas-Siggiewi

L-Ark Ta' Noè Tas-Siggiewi

Minn dejjem ammirajt persuni li, mill-ftit jew hafna li jkollhom, jaqsmu ma' haddiehor. Xi whud, sfortunatament, isibuha difficli li jaghmlu dan, u ssib xi ohrajn li for...

Aqra Iktar...

Irritornat Ghall-Immudellar Wara Seba’ Snin

Irritornat Ghall-Immudellar Wara Seba’ Snin

Ramona Portelli tintervista lil Alexia Psaila

F'daqsxejn ta' gzira nistghu nghidu li m'ahna neqsin minn xejn. Stazzjonijiet tat-televizjoni ghal wiehed, tnejn, tlieta u ...

Aqra Iktar...

Irnexxielha Tonqos Aktar Minn 20 Kilo Fi Tmiem Xhur

Irnexxielha Tonqos Aktar Minn 20 Kilo Fi Tmiem Xhur

 

Ftit xhur ilu sirt naf persuna gdida permezz ta’ hbieb ohra li ghandi jiena.  Kelma ggib ohra u f’kemm ili nghidlek sirt naf xi fatti interessanti dwarha.  Qed nirreferi...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 35

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata