Thursday
Apr 17th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

Introduca r-Rugby f'Ghawdex

Introduca r-Rugby f'Ghawdex

Kull sport huwa tajjeb kemm fizikament u anke moralment. Sports hawn kemm trid, imma kultant certu postijiet ikollhom nuqqas ta' sports varju. Fil-fatt skoprejt li f'Ghawdex, sa ftit zmien ilu, lanqas biss kien jezisti r-rugby. Kellu jkun proprju guvni Ghawdxi li hass dan in-nuqqas, u fl-istess hin interess sabiex tibda tintlaghab din il-loghba fil-gzira ta' Ghawdex ukoll.

Aqra Iktar...
 

Tghix fil-Fantazija ta' Disney

Tghix fil-Fantazija ta' Disney

Hafna drabi nahsbu li t-tfal biss ihobbu jghixu f'dinja tal-fantasija. Filfatt ftit konxji li hawn adulti li ghadhom jghixu fil-fantasija, anzi jfittxuha u jghixu fiha. ...

Aqra Iktar...

Il-Poeta Li Joffri Lehen Ghal Min M'Ghandux

Il-Poeta Li Joffri Lehen Ghal Min M'Ghandux

Minn mindu kont zghira niftakarni kont immur nissellef xi kotba mill-librerija pubblika tal-Mosta. Minn dak iz-zmien sal-lum ghadu jkun hemm l-istess librar. Illum inzur ...

Aqra Iktar...

Ma Tghaddix Minghajr Studju U Drama

Ma Tghaddix Minghajr Studju U Drama

Kull meta jkolli cans u nkun ser nibqa' gewwa, huwa normali hafna li nsegwi d-drama lokali fuq it-televizjoni lokali fix-xitwa. Dan l-ahhar impressjonatni tifla ckejkna l...

Aqra Iktar...

Kiber Mitluf fid-Dinja tal-Qari

Kiber Mitluf fid-Dinja tal-Qari

Ftit ilu cemplitli persuna sabiex tinfurmani b’awtur Malti li kien ghadu kif ippubblika l-ewwel ktieb tieghu. Meta staqsejt ftit dwaru, interessajt ruhi fix-xoghol tieghu...

Aqra Iktar...

Ma Jghaddix Minghajr Tahrig Fiziku

Ma Jghaddix Minghajr Tahrig Fiziku

Dan l-ahhar kont qed niddedika ammont ta’ hin kuljum ghal xi ezercizzju, li generalment ikun mixja b’ritmu mghaggel.  Ftit tal-jiem ilu ltqajt ma’ persuna li hdejha jiena...

Aqra Iktar...

"Inservi dejjem b'umiltà u fis-sewwa"

Ramona Portelli tintervista lill-Kap tad-Delegazzjoni Laburista Joseph Cuschieri fil-Parlament Ewropew fi Strazburgu

 

Huwa fatt maghruf li l-ahjar avvenimenti jew esperjen...

Aqra Iktar...

Tippreferi t-telgha minn nizla, u l-isfidi mill-kumdita’ - Lorna Vassallo

Tippreferi t-telgha minn nizla, u l-isfidi mill-kumdita’ - Lorna Vassallo

Lill-personalita' tal-lum kont ili nafha mhux hazin. Bejn ghax ghandna l-kitba in komuni fina t-tnejn u anke ghax dan l-ahhar sifirna flimkien waqt konferenza gewwa Brus...

Aqra Iktar...

"Malta hija zghira imma mhux inferjuri' - Miriam Dalli

Fost il-kandidati ghall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'Mejju li gej, insibu lil Dr Miriam Dalli. Fil-fehma taghha, il-prijorità taghha huwa

pajjizna u l-familji Maltin ...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 29

It-Temp

Thu Fri Sat Sun Mon

 

Karikatura

 

Faccata