Saturday
Apr 18th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

L-Ahwa Ghandhom Irwol Importanti Fil-Hajja Ta’ Persuna B’dizabbiltà

L-Ahwa Ghandhom Irwol Importanti Fil-Hajja Ta’ Persuna B’dizabbiltà

Ramona Portelli tintervista lil Melanie Magri

Hafna drabi jigri li naraw persuna fuq it-televizjoni taghna u ma nobsrux xi jkun hemm wara l-kwinti, fil-hajja personali ta' dak li jkun. Hsibt li nintervista lill-personalità maghrufa Melanie Magri ghax naf li ghandha grajjiet socjali li jmissu l-qlub tal-Maltin, u fuq kollox naf kemm tithabat u taghmel sagrificcji ghall-familja u fuq kollox ghal huha li huwa persuna b'dizabbiltà, minkejja l-hajja impenjattiva li ghandha.

Aqra Iktar...
 

Kotba Ta’ Taghrif Ghat-Tfal Fl-Isptar Mater Dei

Kotba Ta’ Taghrif Ghat-Tfal Fl-Isptar Mater Dei

Ramona Portelli tintervista lil Claire Catanzaro

Dan l-ahhar sirt naf li hargu zewg kotba adattati ghal tfal li jkunu pazjenti f'Mater Dei u biex fuq kollox isiru familjar...

Aqra Iktar...

Ghalih Marc Funebri Jfisser Kalma, Riflessjoni U Gost

Ghalih Marc Funebri Jfisser Kalma, Riflessjoni U Gost

Ramona Portelli tintervista lil Gordon Baldacchino

Dan l-ahhar il-habiba tieghi Sarah qaltli li taf b'persuna li tista' tkun ta' interess ghalija biex nintervista. Fil-fat...

Aqra Iktar...

Bidel L-Istil Ta’ Hajtu Ta’ Taht Fuq

Bidel L-Istil Ta’ Hajtu Ta’ Taht Fuq

Ramona Portelli Tintervista Lil Elton Lee Abela

Dan l-ahhar sirt naf bi bniedem li laqatni l-mod ta' kif sar jghix hajtu. B'hekk hsibt li naghmel kuntatt mieghu biex insir...

Aqra Iktar...

Bl-Interpretazzjoni Taghha Ghenet Tfajliet Johorgu ‘Out’

Bl-Interpretazzjoni Taghha Ghenet Tfajliet Johorgu ‘Out’

Ramona Portelli tintervista lil Janet Cuschieri

Lill-persuna li intervistajt illum inzertajt digà kont nafha qabel u allura t-tnejn konna aktar komdi flimkien ghal din l-i...

Aqra Iktar...

L-Ewwel Malti Li Ser Jiehu Sehem Fil-Mr Gay World

L-Ewwel Malti Li Ser Jiehu Sehem Fil-Mr Gay World

Ramona Portelli Tintervista Lil Wayne Grech

Dan l-ahhar sirt naf b'guvni Malti li ser jiehu sehem f'kompetizzjoni li ssir darba f'sena, b'partecipanti minn madwar id-dinja...

Aqra Iktar...

Jiddedika L-Granet Tieghu Biex Jikkomponi Muzika Klassika

Jiddedika L-Granet Tieghu Biex Jikkomponi Muzika Klassika

Dan l-ahhar il-gurnalista u habiba gdida tieghi Antonia ghadditli kuntatt ta' habib taghha li huwa kompozitur. Nghid id-dritt, mal-ewwel interessajt ruhi la hu talent Mal...

Aqra Iktar...

Bis-Simpatija Tieghu Qed Jisraq Diversi Qlub

Bis-Simpatija Tieghu Qed Jisraq Diversi Qlub

Ramona Portelli Tintervista Lil Clayton Zammit

L-intervista tieghi ghal-lum nista' nghid li hija ma' bniedem simpatiku kemm b'mod personali, kif ukoll bil-parti tieghu li ...

Aqra Iktar...

Ilu Dilettant Tar-Ring Announcing Minn Ckunitu

Ilu Dilettant Tar-Ring Announcing Minn Ckunitu

Ramona Portelli Tintervista Lil Ryan Calleja


Dan l-ahhar skoprejt guvni li, fil-fatt, ghamel kuntatt mieghi hu stess u kellimni dwar dak li bhalissa qed jipprattika u jirs...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 35

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Sat Sun Mon Tue Wed

 

Karikatura

 

Faccata