Monday
Oct 20th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

Kollezzjonist u sid ta' muzew tal-Gugarelli Antiki

Kollezzjonist u sid ta' muzew tal-Gugarelli Antiki

Xi ftit gimghat ilu mort ma' habiba tieghi biex tigbor telefown antik minghand kollezzjonist. Sibna ruhna f'garaxx f'Birkirkara, mimli pupi, tipi differenti ta' telefowns antiki, gugarelli, u diversi affarijiet ohra, kollha li jehduk lura fiz-zmien. Kelma ggib l-ohra u infurmana li ghandu muzew tal-gugarelli antiki fil-Belt Valletta. Interessani li nkun naf aktar u stedintu ghal din l-intervista. Fil-fatt, Vince Brown laqa' t-talba tieghi u stedinni mmur inzur il-muzew tieghu, fejn anke saret din l-intervista.

Aqra Iktar...
 

Izomm Il-Muzika Hip-Hop/Rap Hajja f’Malta

Izomm Il-Muzika Hip-Hop/Rap Hajja f’Malta

Ramona Portelli Tintervista Lil Kevin Joseph Hayward

Ghal xi raguni jew ohra, hawn Malta l-muzika hip-hop/rap, ghalkemm digà qed taghmel hoss, xorta ghadha mhix daqstant b...

Aqra Iktar...

Malti Li Ghal 22 Sena Ghex F’postijiet Bla Ilma U Bla Dawl

Malti Li Ghal 22 Sena Ghex F’postijiet Bla Ilma U Bla Dawl

Ramona Portelli tintervista lil Fr Alberto Gauci

Dan l-ahhar sirt naf b'patri Malti li qed jaghmel tant gid fil-pajjiz li jinsab fih bhalissa. Qed nirreferi ghal Patri Alb...

Aqra Iktar...

Bdiet Tuza L-Muzika Biex Tghix Fi Spanja

Bdiet Tuza L-Muzika Biex Tghix Fi Spanja

Ramona Portelli Tintervista Lil Ruth Abela


Dan l-ahhar sirt naf b'muzicista Maltija li xi snin ilu marret tghix fi Spanja. Proprjament telqet minn Malta biex tibda hajja g...

Aqra Iktar...

Determinazzjoni Personali Li Rebbhitu T-Titlu Ta’ Mr World Malta 2014

Determinazzjoni Personali Li Rebbhitu T-Titlu Ta’ Mr World Malta 2014

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam...

Aqra Iktar...

Icedi l-Mikrofonu u Jaqbad il-Pinna Biex Jasal Ghand il-Bniedem

Icedi l-Mikrofonu u Jaqbad il-Pinna Biex Jasal Ghand il-Bniedem

Ramona Portelli Tintervista Lil Ivan Bartolo

Lil Ivan Bartolo, il-personalità li intervistajt illum, kont ili nafu b’mod personali. Minbarra li t-tnejn li ahna noqoghdu l-...

Aqra Iktar...

Koppja Li Ghazlu Li Jqattghu L-Honeymoon Taghhom Fil-Gana

Koppja Li Ghazlu Li Jqattghu L-Honeymoon Taghhom Fil-Gana

 

 

Ramona Portelli Tintervista Lil Noel U Edel Borg Mizzi

Normalment kull koppja li jizzewgu, wara li jghaddi t-tieg imorru jiddevertu u jqattghu xi gimgha jew gimaghtejn f...

Aqra Iktar...

Hajjitha Tesperimenta Bil-Make-Up

Hajjitha Tesperimenta Bil-Make-Up

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam...

Aqra Iktar...

Il-Park tal-Majjistral

Il-Park tal-Majjistral

Il-Park tal-Majjistral huwa park nazzjonali f’Malta li jifforma parti minn Natura 2000. Kien inawgurat   fl-2008. F’dan il-park jinsabu hafna artijiet bhal Ras il-Wahx, I...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 32

It-Temp

Mon Tue Wed Thu Fri

 

Karikatura

 

Faccata