Thursday
Oct 30th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

Jirritorna Lura Malta Bhala Solist U B’muzika Friska

Jirritorna Lura Malta Bhala Solist U B’muzika Friska

Ramona Portelli Tintervista Lil Rikki Lee Scicluna

Dan l-ahhar id-destin laqqaghni ma' kantant pjuttost frisk ghax-xena lokali, ghalkemm kien digà jikteb u jipproduci l-muzika tieghu stess. Izda peress li qatta' hafna snin jghix barra minn Malta, issa li jinsab lura hawn Malta qed ihalli impatt fostna. Qed nirreferi ghall-kantant Malti Rikki Lee Scicluna.

Naturalment, kelli kurzità, u xtaqt insir naf aktar dwaru u nintroducih mal-qarrejja tal-gazzetta KullHadd. Rikki Lee bhalissa jghix Marsaxlokk u jahdem full-time fil-muzika, fil-fatt jiddedika l-hin tieghu jikteb u jipproduci l-muzika. Jiddeskrivi lilu nnifsu bhala bniedem ambizzjuz, sensittiv, determinat u leali. Beda jitghallem idoqq il-pjanu meta kellu seba' snin, u beda jikteb il-kanzunetti meta kien ghad kellu biss ghaxar snin.

Aqra Iktar...
 

Kollezzjonist u sid ta' muzew tal-Gugarelli Antiki

Kollezzjonist u sid ta' muzew tal-Gugarelli Antiki

Xi ftit gimghat ilu mort ma' habiba tieghi biex tigbor telefown antik minghand kollezzjonist. Sibna ruhna f'garaxx f'Birkirkara, mimli pupi, tipi differenti ta' telefowns...

Aqra Iktar...

Izomm Il-Muzika Hip-Hop/Rap Hajja f’Malta

Izomm Il-Muzika Hip-Hop/Rap Hajja f’Malta

Ramona Portelli Tintervista Lil Kevin Joseph Hayward

Ghal xi raguni jew ohra, hawn Malta l-muzika hip-hop/rap, ghalkemm digà qed taghmel hoss, xorta ghadha mhix daqstant b...

Aqra Iktar...

Malti Li Ghal 22 Sena Ghex F’postijiet Bla Ilma U Bla Dawl

Malti Li Ghal 22 Sena Ghex F’postijiet Bla Ilma U Bla Dawl

Ramona Portelli tintervista lil Fr Alberto Gauci

Dan l-ahhar sirt naf b'patri Malti li qed jaghmel tant gid fil-pajjiz li jinsab fih bhalissa. Qed nirreferi ghal Patri Alb...

Aqra Iktar...

Bdiet Tuza L-Muzika Biex Tghix Fi Spanja

Bdiet Tuza L-Muzika Biex Tghix Fi Spanja

Ramona Portelli Tintervista Lil Ruth Abela


Dan l-ahhar sirt naf b'muzicista Maltija li xi snin ilu marret tghix fi Spanja. Proprjament telqet minn Malta biex tibda hajja g...

Aqra Iktar...

Determinazzjoni Personali Li Rebbhitu T-Titlu Ta’ Mr World Malta 2014

Determinazzjoni Personali Li Rebbhitu T-Titlu Ta’ Mr World Malta 2014

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam...

Aqra Iktar...

Icedi l-Mikrofonu u Jaqbad il-Pinna Biex Jasal Ghand il-Bniedem

Icedi l-Mikrofonu u Jaqbad il-Pinna Biex Jasal Ghand il-Bniedem

Ramona Portelli Tintervista Lil Ivan Bartolo

Lil Ivan Bartolo, il-personalità li intervistajt illum, kont ili nafu b’mod personali. Minbarra li t-tnejn li ahna noqoghdu l-...

Aqra Iktar...

Koppja Li Ghazlu Li Jqattghu L-Honeymoon Taghhom Fil-Gana

Koppja Li Ghazlu Li Jqattghu L-Honeymoon Taghhom Fil-Gana

 

 

Ramona Portelli Tintervista Lil Noel U Edel Borg Mizzi

Normalment kull koppja li jizzewgu, wara li jghaddi t-tieg imorru jiddevertu u jqattghu xi gimgha jew gimaghtejn f...

Aqra Iktar...

Hajjitha Tesperimenta Bil-Make-Up

Hajjitha Tesperimenta Bil-Make-Up

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 32

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Thu Fri Sat Sun Mon

 

Karikatura

 

Faccata