Monday
Aug 03rd
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

Kantanta mistħija li kisbet il-kunfidenza bil-mużika

Kantanta mistħija li kisbet il-kunfidenza bil-mużika

Dan l-aħħar kelli suġġeriment biex nintervista kantanta żagħżugħa li diġà qed tipprometti. Staqsejt u fittixt dwarha u ddeċidejt li nintervistaha. Qed nirreferi għall-kantanta Hannah Brown, li għad għandha biss ħmistax-il sena. Diġà tikteb u tikkomponi l-mużika u ddoqq il-kitarra u l-pjanu. Tgħix ftit Għawdex u ftit Malta u tivvjaġġa bejn iż-żewġ gżejjer kull nhar ta' Ġimgħa filgħaxija u tiġi lura Malta t-Tnejn filgħodu peress li tmur skola f'Malta, il-Verdala International School. Fil-fatt, ġiet toqgħod Malta meta kellha sentejn, meta l-ġenituri tagħha ġew Malta għal avventura qasira minn Londra u, tlettax il-sena wara, għadhom hawn.

Aqra Iktar...
 

Il-Pawza Mill-Kant Ghenitha Ssib It-Triq Ideali

Il-Pawza Mill-Kant Ghenitha Ssib It-Triq Ideali

Ramona Portelli tintervista lil Ramona Galea

Li persuna minn ckunitha jkollha passatemp li tiehdu bis-serjetà huwa pass tajjeb hafna. Imma l-hajja mhix triq dritta u xi ku...

Aqra Iktar...

Jirsisti U Jittrenja Għall-Midalja Tad-Deheb F'isem Malta

Jirsisti U Jittrenja Għall-Midalja Tad-Deheb F'isem Malta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kull darba li Malta tagħmel ħoss u jixxandar isimha mal-kumplament tad-dinja, tkun bla dubju xi ħaġa kbira għal gżira ċkejkna fil-Mediterran. Dan l-aħħar...

Aqra Iktar...

Il-Popolarità Mhi Xejn Ghalih Hlief Konsegwenza Ta’ Dak Li Jaghmel

Il-Popolarità Mhi Xejn Ghalih Hlief Konsegwenza Ta’ Dak Li Jaghmel

Ramona Portelli Tintervista Lil Clive Piscopo

Illum sar wicc familjari ghal kull min isegwi d-drama televiziva li tixxandar kuljum Hbieb u Ghedewwa.  Qabel kemm-il darba r...

Aqra Iktar...

Rebbieha Tat-Titlu Miss Malta 2015

Rebbieha Tat-Titlu Miss Malta 2015

Ramona Portelli tintervista lil Sarah Mercieca

Proprju nhar is-Sibt 6 ta' Gunju 2015 ittellghet it-52 edizzjoni tal-konkors nazzjonali Miss Malta li ghalih jiena attendejt...

Aqra Iktar...

Ghal Pajjiz Aktar Nadif

Ghal Pajjiz Aktar Nadif

Ramona Portelli tintervista lil Ramon Deguara

Ghandu wiehed u erbghin sena, minn Hal Luqa izda joqghod iz-Zurrieq. Bhala passatempi jsegwi hafna l-futbol, kollezzjonist ta...

Aqra Iktar...

Qatt Ma Kellu Hsieb Li Jimmudella

Qatt Ma Kellu Hsieb Li Jimmudella

Ramona Portelli tintervista lil Andrei Scerri

Il-personalità li tkellimt maghha llum huwa  l-mudell Andrei Scerri, zaghzugh b'futur li jista' jqallghu lira tajba.  Jekk le...

Aqra Iktar...

Sfida L-Misthija U Sar Kantant

Sfida L-Misthija U Sar Kantant

Ramona Portelli tintervista lil Daniel Muscat

Dan l-ahhar interessani kantant li, minbarra li huwa kemxejn misthi, beda l-kant pjuttost meta kien kiber. Hafna drabi persun...

Aqra Iktar...

Jikklassifika Fit-Tielet Post Bhala Chef Junior Ghal Malta

Jikklassifika Fit-Tielet Post Bhala Chef Junior Ghal Malta

Ramona Portelli Tintervista Lil Gabriel Caruana

Ftit gimghat ilu l-prezentatur tar-radju u habib antik tieghi, Arthur, ikkuntattjani sabiex jinfurmani b'personalità intere...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 37

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Mon Tue Wed Thu Fri

 

Karikatura

 

Faccata