Friday
Dec 19th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

Il-Fotografija Tghinha Timmaterjalizza L-Vizjonijiet Taghha

Il-Fotografija Tghinha Timmaterjalizza L-Vizjonijiet Taghha

Ramona Portelli tintervista lil Ritianne Muscat

Il-fotografija minn dejjem harist lejha bhala xi haga affaxxinanti, li biha tista' zzomm rikordju ta' dak li tkun qed taghmel u tal-passi tieghek fil-hajja, jew xi rikordji sbieh. Waqt xi safra perezempju, il-memorji sbieh u r-ritratti jibqghu ghandek ghal dejjem.

Dan l-ahhar iltqajt u sirt naf aktar mill-vicin zaghzugha li xogholha bazikament huwa l-fotografija esperimentali. Peress li qatt ma studjat il-fotografija, ghaliha dak kollu li taghmel huwa esperiment gdid. Qed nirreferi ghal Ritianne Muscat, maghrufa ahjar bhala Ritty Tacsum.

Aqra Iktar...
 

Hajtu mzewqa biz-zfin

Hajtu mzewqa biz-zfin

Meta passjoni ssir xi haga li ma tghaddix minghajrha, hemm proprju tinbet certu rabta bejn il-persuna u l-istess passjoni. Ghal din l-intervista tkellimt ma' zaghzugh li ...

Aqra Iktar...

Il-Malti Li Sar Champion Tad-Dinja Tal-Blackball (8-Ball)

Il-Malti Li Sar Champion Tad-Dinja Tal-Blackball (8-Ball)

Ramona Portelli Tintervista Lil Claudio Cassar

Xi jiem ilu cempilli habib tieghi, fejn issuggerili intervista ma' habib tieghu li dan l-ahhar semghet Malta kollha bih. Fi...

Aqra Iktar...

Ipingi Bl-Akkwarell, Izda L-Kelma ‘Artist’ Iddejqu

Ipingi Bl-Akkwarell, Izda L-Kelma ‘Artist’ Iddejqu

Ramona Portelli Tintervista Lil Paul Caruana

Dan l-ahhar kienet qed tkellimni mara li skopriet li jiena nintervista persuni b'talenti diversi. Dlonk infurmatni li r-ragel ...

Aqra Iktar...

Tiehu T-Tieni Post Fl-Ewwel Kompetizzjoni Taghha

Tiehu T-Tieni Post Fl-Ewwel Kompetizzjoni Taghha

Ramona Portelli tintervista lil Hannah Tabone Grech

Dan l-ahhar sirt naf bi tfajla Maltija li tghix Londra u li, minkejja ghadha zghira, digà qed taghmel success bhala Bik...

Aqra Iktar...

Telqet Minn Malta Biex Tmur Tilghab Il-Futbol F’Cipru

Telqet Minn Malta Biex Tmur Tilghab Il-Futbol F’Cipru

Ramona Portelli Tintervista Lil Rachel Cuschieri


Rachel ghandha tnejn u ghoxrin sena, ghexet San Gwann, izda issa tinsab Cipru. Xogholha sar il-futbol, izda f'Malta kellha...

Aqra Iktar...

Bil-Kitba Tipprattika Ezercizzji Solitarji

Bil-Kitba Tipprattika Ezercizzji Solitarji

Ramona Portelli Tintervista Lil Loranne Vella


Il-kitba minn dejjem kienet sors u minjiera ta' informazzjoni miktuba apposta sabiex igawdiha u jiskopriha xi hadd iehor. ...

Aqra Iktar...

Jirritorna Lura Malta Bhala Solist U B’muzika Friska

Jirritorna Lura Malta Bhala Solist U B’muzika Friska

Ramona Portelli Tintervista Lil Rikki Lee Scicluna

Dan l-ahhar id-destin laqqaghni ma' kantant pjuttost frisk ghax-xena lokali, ghalkemm kien digà jikteb u jipproduci l-mu...

Aqra Iktar...

Kollezzjonist u sid ta' muzew tal-Gugarelli Antiki

Kollezzjonist u sid ta' muzew tal-Gugarelli Antiki

Xi ftit gimghat ilu mort ma' habiba tieghi biex tigbor telefown antik minghand kollezzjonist. Sibna ruhna f'garaxx f'Birkirkara, mimli pupi, tipi differenti ta' telefowns...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 33

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata