Thursday
Aug 21st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

Hajjitha Tesperimenta Bil-Make-Up

Hajjitha Tesperimenta Bil-Make-Up

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }

Ramona Portelli tintervista lil Rachel Gilford

 

Dan l-ahhar sirt naf b’make-up artist professjonali tajba hafna. Proprjament, l-ewwel ma smajt kien fuq it-tieg taghha li sar ricenti u, wara li skoprejt aktar dwarha, waslet ukoll il-gurnata ta’ din l-intervista maghha. Qed nirreferi ghal Rachel Gilford li, minbarra li hija make-up artist professjonali, hija wkoll l-ewwel persuna transgender li zzewget f’Malta. Iltqajt maghha f’kafeterija fil-Mosta sabiex insir nafha aktar mill-qrib.

Aqra Iktar...
 

Il-Park tal-Majjistral

Il-Park tal-Majjistral

Il-Park tal-Majjistral huwa park nazzjonali f’Malta li jifforma parti minn Natura 2000. Kien inawgurat   fl-2008. F’dan il-park jinsabu hafna artijiet bhal Ras il-Wahx, I...

Aqra Iktar...

Jixtieq li l-Komunita' Maltija fl-Awstralja Terga' Tissahhah

Jixtieq li l-Komunita' Maltija fl-Awstralja Terga' Tissahhah

Ftit gimghat ilu, b’sorpriza rcivejt email mill-Awstralja, fejn il-persuna li baghtitli infurmatni li ssegwi   l-intervisti tieghi minn dak ’il boghod kollu. Hadt gost ha...

Aqra Iktar...

Mudella, Artista U Ssuq Il-Powerboats

Mudella, Artista U Ssuq Il-Powerboats

Ramona Portelli Tintervista Lil Maria Galea

 

Dan l-ahhar persuna li naf hajritni nintervista zaghzugha li f’hajjitha ppruvat diversi linji differenti. Fil-fatt, din it-tfaj...

Aqra Iktar...

Breeder: L-Ewwel Film Malti Tal-Biza’ Ghac-Cinema

Breeder: L-Ewwel Film Malti Tal-Biza’ Ghac-Cinema

Ramona Portelli Tintervista Lil Patrick Vella

Dan l-ahhar skoprejt li lokalment ser ikollna xi haga gdida ghal pajjizna. Fil-fatt, ghall-ewwel darba f’Malta mistenni johro...

Aqra Iktar...

Operazzjoni f’siequ ressqitu aktar lejn id-drama

Operazzjoni f’siequ ressqitu aktar lejn id-drama

Ramona Portelli Tintervista Lil Clayton Pace

Kull min isegwi l-maggoranza tad-drama lokali fuq it-televizjoni, zgur li sar familjari mal-wicc zaghzugh ta' Clayton Pace li ...

Aqra Iktar...

Introduciet it-Threading f’Malta u Ghawdex

Introduciet it-Threading f’Malta u Ghawdex

Ramona Portelli tintervista lil Dorianne Catania

Dan l-ahhar kelli suggeriment minghand habib tieghi, li fil-passat hdimna fuq produzzjoni televiziva lokali flimkien, biex...

Aqra Iktar...

Anzjana Attiva Bid-Djarju u l-Hin

Anzjana Attiva Bid-Djarju u l-Hin

Ramona Portelli Tintervista Lil Rose Buttigieg


Dan l-ahhar sirt naf b'mara li thobb issegwi l-intervisti tieghi. Kelma ggib ohra u skoprejt xi haga partikolari fiha, li...

Aqra Iktar...

Beda Jimmudella Wara li Gie Nnotat Minn Hanut tal-Hwejjeg

Beda Jimmudella Wara li Gie Nnotat Minn Hanut tal-Hwejjeg

Dan l-ahhar sirt naf b’personalità ohra midhla sew tax-xena tal-immudellar hawn Malta. Qed nirreferi ghal Karl Bonnici li xi xhur ilu kien hemm min segwih fi programm tel...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 32

It-Temp

Thu Fri Sat Sun Mon

 

Karikatura

 

Faccata