Monday
Nov 24th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

Ipingi Bl-Akkwarell, Izda L-Kelma ‘Artist’ Iddejqu

Ipingi Bl-Akkwarell, Izda L-Kelma ‘Artist’ Iddejqu

Ramona Portelli Tintervista Lil Paul Caruana

Dan l-ahhar kienet qed tkellimni mara li skopriet li jiena nintervista persuni b'talenti diversi. Dlonk infurmatni li r-ragel taghha jpingi u, nghid id-dritt, dak iz-zmien kont impenjata minn affarijiet ohra u ma tajtx kas wisq, ghalkemm kont hadt nota fuqha. Xi gimgha wara ergajt rajtha u ergajt ftakart li kont ghadni ma ghamilt l-ebda ricerka dwar ir-ragel taghha. Fil-fatt, irnexxieli nsib dwaru u interessajt ruhi sabiex nintervistah.

Aqra Iktar...
 

Tiehu T-Tieni Post Fl-Ewwel Kompetizzjoni Taghha

Tiehu T-Tieni Post Fl-Ewwel Kompetizzjoni Taghha

Ramona Portelli tintervista lil Hannah Tabone Grech

Dan l-ahhar sirt naf bi tfajla Maltija li tghix Londra u li, minkejja ghadha zghira, digà qed taghmel success bhala Bik...

Aqra Iktar...

Telqet Minn Malta Biex Tmur Tilghab Il-Futbol F’Cipru

Telqet Minn Malta Biex Tmur Tilghab Il-Futbol F’Cipru

Ramona Portelli Tintervista Lil Rachel Cuschieri


Rachel ghandha tnejn u ghoxrin sena, ghexet San Gwann, izda issa tinsab Cipru. Xogholha sar il-futbol, izda f'Malta kellha...

Aqra Iktar...

Bil-Kitba Tipprattika Ezercizzji Solitarji

Bil-Kitba Tipprattika Ezercizzji Solitarji

Ramona Portelli Tintervista Lil Loranne Vella


Il-kitba minn dejjem kienet sors u minjiera ta' informazzjoni miktuba apposta sabiex igawdiha u jiskopriha xi hadd iehor. ...

Aqra Iktar...

Jirritorna Lura Malta Bhala Solist U B’muzika Friska

Jirritorna Lura Malta Bhala Solist U B’muzika Friska

Ramona Portelli Tintervista Lil Rikki Lee Scicluna

Dan l-ahhar id-destin laqqaghni ma' kantant pjuttost frisk ghax-xena lokali, ghalkemm kien digà jikteb u jipproduci l-mu...

Aqra Iktar...

Kollezzjonist u sid ta' muzew tal-Gugarelli Antiki

Kollezzjonist u sid ta' muzew tal-Gugarelli Antiki

Xi ftit gimghat ilu mort ma' habiba tieghi biex tigbor telefown antik minghand kollezzjonist. Sibna ruhna f'garaxx f'Birkirkara, mimli pupi, tipi differenti ta' telefowns...

Aqra Iktar...

Izomm Il-Muzika Hip-Hop/Rap Hajja f’Malta

Izomm Il-Muzika Hip-Hop/Rap Hajja f’Malta

Ramona Portelli Tintervista Lil Kevin Joseph Hayward

Ghal xi raguni jew ohra, hawn Malta l-muzika hip-hop/rap, ghalkemm digà qed taghmel hoss, xorta ghadha mhix daqstant b...

Aqra Iktar...

Malti Li Ghal 22 Sena Ghex F’postijiet Bla Ilma U Bla Dawl

Malti Li Ghal 22 Sena Ghex F’postijiet Bla Ilma U Bla Dawl

Ramona Portelli tintervista lil Fr Alberto Gauci

Dan l-ahhar sirt naf b'patri Malti li qed jaghmel tant gid fil-pajjiz li jinsab fih bhalissa. Qed nirreferi ghal Patri Alb...

Aqra Iktar...

Bdiet Tuza L-Muzika Biex Tghix Fi Spanja

Bdiet Tuza L-Muzika Biex Tghix Fi Spanja

Ramona Portelli Tintervista Lil Ruth Abela


Dan l-ahhar sirt naf b'muzicista Maltija li xi snin ilu marret tghix fi Spanja. Proprjament telqet minn Malta biex tibda hajja g...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 33

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Mon Tue Wed Thu Fri

 

Karikatura

 

Faccata