Tuesday
Jul 07th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

X’Qed Jigri Fil-Grecja?

X’Qed Jigri Fil-Grecja?

Leo Brincat Ministru ghall-Izvillup Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima

Dan l-artiklu qed niktbu lejlet referendum li zviluppa malli  ntemmu hesrem in-negozjati tal-Grecja mal-UE wara li dawn, minflok marru madwar mejda, tefghu d-destin taghhom fi hdan l-ezitu tieghu minghajr ma qiesu sew il-prezz tad-decizjoni li hadu  - pass irresponsabbli li qatt ma kien fuq il-menù politiku taghhom mal-UE.

Aqra Iktar...
 

Il-Misteru Ta’ ‘Gestapo Muller’

Il-Misteru Ta’ ‘Gestapo Muller’

It-tanbir tal-artillerija Sovjetika beda jinstema' dejjem iktar fil-qrib. Bejn l-20 u l-21 ta' April 1945, l-Armata l-Hamra waslet fuq l-ghatba ta' Berlin. L-alleati Brit...

Aqra Iktar...

It-Tfal Bl-ADHD, L-Awtizmu u D-Dislessja Qed Nghinuhom Bizzejjed?

It-Tfal Bl-ADHD, L-Awtizmu u D-Dislessja Qed Nghinuhom Bizzejjed?

Niftakar meta kont zghir kien hemm tfal maghrufa ghal kemm kienu bla sabar, u dejjem kont issibhom ikkastigati fl-ufficcju tas-surmast. Dawn konna nafuhom bhala "l-imqarb...

Aqra Iktar...

L-Incertezza Fil-Grecja

L-Incertezza Fil-Grecja

Kitba ta' Kearon Bruno, Membru FZL

 

Is-sitwazzjoni tedjanti tal-Grecja li bhalissa qieghda tiddomina x-xena finanzjarja kompliet tohloq problemi fost il-mexxejja taz-Zona ...

Aqra Iktar...

L-Ewropa bdiet tisma’?

L-Ewropa bdiet tisma’?

"Xbajna nisimghu kliem sabih, li mhu jwassal imkien." Dan huwa l-kumment generali li xahar wara l-iehor, sena wara l-ohra smajna mic-cittadini u bir-ragun. Dan ghax, ghal...

Aqra Iktar...

Double Standards U Grajjiet Ohra

Double Standards U Grajjiet Ohra

Il-qghad u d-deficit fit-triq tan-nizla

 

Ir-roadmap ekonomika ta' dan il-Gvern m'hemmx dubju li qed taghti l-frott mixtieq u anke aktar. Ekonomija robusta li qed twassal s...

Aqra Iktar...

L-Ikbar Ghadu Tal-Istudent

L-Ikbar Ghadu Tal-Istudent

Minn Naomi Cachia

 

Tliet snin ilu dhalt ghall-kors fl-Università bl-ikbar motivazzjoni u determinazzjoni sabiex, pass pass, nasal fejn minn ckuniti kien ilni nohlom li xi ...

Aqra Iktar...

Irbahna!

Irbahna!

Kif Tahsibha L-Assocjazzjoni Ta' Min Ihaddem?

Anton Vella SMEs Helpdesk Executive Malta Employers' Association

L-Assocjazzjoni ta' min ihaddem rebhet il-premju ewlieni tal-...

Aqra Iktar...

Dak L-Imbierek Siggu Papali

Dak L-Imbierek Siggu Papali

Kont qed insegwi episodju mis-sensiela televiziva mahduma fuq sfond storiku li tiehdok mill-Medjuevu ghall-Perjodu Rinaxximentali, The Borgias, u ssorprendietni - u ghall...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 145

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Tue Wed Thu Fri Sat

 

Karikatura

 

Faccata