Friday
Mar 06th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

Tmexxija Politika U Responsabbiltà

Tmexxija Politika U Responsabbiltà

Iqum sens ta' sfiducja f'pajjiz meta jinstab li persuni li kellhom responsabbiltà gholja fl-istat, waqt li kienu qed jaqdu d-dmirijiet taghhom, kienu qed jiksru l-ligi bil-qawwi. Zammew somom sostanzjali ta' flus barra l-pajjiz bil-mohbi, ma hallsux taxxi fuqhom. Imma forsi, aghar minn dan kollu, ghamlu stqarrijiet qarrieqa dwar hekk lill-Parlament u lill-Gvern li fih kienu jservu.

Aqra Iktar...
 

Fondi Ewropej Ghal Aktar Opportunitajiet

Fondi Ewropej Ghal Aktar Opportunitajiet

 

Ta’ kuljum niltaqa’ ma’ nies minn kull angolu, li jitolbu l-parir tieghi dwar kif jistghu jibbenefikaw minn xi tip ta’ fondi Ewropej. Nistqarr li wiehed mill-akbar sodis...

Aqra Iktar...

Prodott Skadut?

Kitba ta' Andrew Schembri - Seminarist

 

Id-dinja u l-moda ntrabtu ma' xulxin b'rabta li ma tinhallx. Wahda ma tghaddix minghajr l-ohra. It-tnejn ifittxu li llum ikun ahjar...

Aqra Iktar...

Is-Sehem Taz-Zghazagh Fil-Politika

Is-Sehem Taz-Zghazagh Fil-Politika

Kienet decizjoni facli li llum naghzel li nikteb fuq is-sehem taz-zghazagh kemm fil-kampanja elettorali li gejja u kif ukoll bhala parti mill-politika nnifisa. Pelè, foot...

Aqra Iktar...

Gvern Malti, Hsieb Mediterranju

Gvern Malti, Hsieb Mediterranju

 

Is-sitwazzjoni fil-Libja llum hija bhala stat ta’ fatt ta’ pajjiz li jinsab fil-kontroll ta’ tliet entitajiet differenti. Apparti z-zewg formazzjonijiet politici f’Tobru...

Aqra Iktar...

TiVI Awards

TiVI Awards

 

 

Meta kien beda kont rajtu ghax jinteressani nsegwi kollox. Meta rajtu l-ewwel darba ghalaqt halqi u ghedt naghti cans imqar darb’ohra qabel inkun nista’ nikkummenta dwa...

Aqra Iktar...

Ottimizmu Vs Negattività

Ottimizmu Vs Negattività

Ottimizmu

Malta Ottimista mhix biss slogan sabih li hareg bih il-Partit Laburista ghall-Konferenza Generali, imma ghax tassew hawn arja ta' ottimizmu u sodisfazzjon fil-pa...

Aqra Iktar...

Ashoka – Il-Mexxej Li Nidem

Ashoka – Il-Mexxej Li Nidem

Ashoka l-Kbir, Imperatur tad-Dinastija Murja, fl-Indja tas-sena 273 Qabel Kristu, hares lejn l-igsma imbiccrin u mitluqin mgharrqa f'demmhom, mat-toroq kollha tal-belt im...

Aqra Iktar...

Il-Futur Taz-Zona Ewro

Il-Futur Taz-Zona Ewro

Kitba ta' Kearon Bruno - Membru Ufficjali FZL

Nhar it-Tlieta li ghadda kont guest speaker f'isem il-Forum Zghazagh Laburisti waqt dibattitu li sar fl-Università ta' Malta ...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 136

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata