Friday
Oct 31st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

Plenarja

Plenarja

Kitba ta' Miriam Dalli

Il-gimgha li ghaddiet kienet gimgha impenjattiva fi Strazburgu fejn, fost l-affarijiet ewlenin fuq l-agenda, kellna l-elezzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.

Kummissjoni

Sa mis-sajf ilu ghaddej xoghol konsistenti biex tigi approvata l-Kummissjoni Junker. Jien ippartecipajt f'erba' seduti ta' kummissarji godda. Ikolli nammetti li l-aktar interessanti kien is-smigh tal-Vici President Sefcovic li huwa responsabbli mill-Energy Union. Kont involuta wkoll fis-smigh ta' Alenka Bratusek, il-kandidata tas-Slovenja li m'accetajniex, wara li deher ovvju li ma kinitx ippreparata ghal dan ix-xoghol. Forsi hafna jistaqsu: x'qed nistennew minn din il-Kummissjoni? Jiena l-ewwel wahda qed nistenna li jkollna bidla fid-direzzjoni. Bidla fil-mod kif issir il-politika biex ma jibqax ikollna Ewropa ta' awsterità, imma jkollna Ewropa li taghti importanza lill-agenda socjali.

Aqra Iktar...
 

Ninvestu fl-Istudenti

Ninvestu fl-Istudenti

Kitba ta' Naomi Cachia

Din il-gimgha effettivament giet fi tmiemha s-sistema tal-ismart card meta dawn il-flus dahlu direttament fil-kontijiet bankarji ta' studenti univer...

Aqra Iktar...

TiVi Awards

TiVi Awards

L-istazzjon privat Smash qatt ma kien xi wiehed eccellenti; taqleb fi x'hin taqleb, hlief lil Farah isajjar jew lil wahda mahnuqa tbigh il-vazuni ma tarax. Xi minn daqqie...

Aqra Iktar...

Il-mara fis-suq tax-xoghol

Il-mara fis-suq tax-xoghol

Wahda mill-miri principali tal-istrategija Ewropa 2020 hu li jizdiedu r-rati tal-impjiegi fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea sabiex jaghmlu tajjeb ghall-fatt li n...

Aqra Iktar...

Lura lejn l-iskola, b'differenza

Lura lejn l-iskola, b'differenza

Skont Nelson Mandela l-edukazzjoni hija l-aktar arma qawwija li biha wiehed jista' jbiddel id-dinja. Li kieku l-istudenti jifhmu l-kobor u l-importanza tat-taghlim f'hajj...

Aqra Iktar...

TiVi Awards

Huma ftit il-programmi godda fuq l-iskeda tal-One, dan ghax hafna minnhom kienu hemm is-sena l-ohra u se jibqghu jidhru matul din l-iskeda wkoll. Programm partikolari mil...

Aqra Iktar...

X’riha ta’ gass!

X’riha ta’ gass!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gvern li jisma'

 

Ghax dan huwa tassew gvern li jisma', wara konsultazzjoni pubblika wiesgha mal-partijiet interessati kollha, iddecieda li l-elezzjonijiet tal-...

Aqra Iktar...

L-Ewropej, Ic-Cina U Ahna

L-Ewropej, Ic-Cina U Ahna

Ma tridx tkun xi espert politiku biex tintebah li l-kampanja tal-Oppozizzjoni hija intiza jew biex tpingina dipendendi zzejjed fuq r-rabtiet mac-Cina jew, aghar min hekk,...

Aqra Iktar...

L-Esperjenza Ta’ Seminarista Ghawdxi Fil-Gwatemala

L-Esperjenza Ta’ Seminarista Ghawdxi Fil-Gwatemala

Kitba ta' John Bason - President Voluntiera Lajci Missjunarji

Nhar il-Hadd id-19 ta' Ottubru niccelebraw il-Gurnata Missjunarja. Il-Papa Gwanni Pawlu II kien isejhilha l-F...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 128

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata