Wednesday
Apr 23rd
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

Perspettiva Storika Differenti ghat-Tifsira ta' "Il-Helsien"

Perspettiva Storika Differenti ghat-Tifsira ta'

Analizi ta' Mario Vella

L-ahhar publikazzjoni tal-SKS, minn Mark Camilleri, Il-Helsien; Il-Mixja Lejn il-31 ta'Marzu 1979, toffri perspettiva differenti minn dik li forsi tradizzjonalment ahna mdorrijin biha. Bhal kull grajja storika, il-31 ta' Marzu 1979 ghandu tifsiriet differenti ghal nies differenti. Zgur li il-ktieb ta' Mark Camilleri mhux se jgib xi kunsens dwar is-sinifikat tal-jum, u zgur allura se jkompli jkollu tifsira differenti ghal nies differenti, u dan minkejja li dan l-ahhar kien hemm caqliq biex il-Malti jinghaqad wara minn tal-inqas zewg anniversarji li din is-sena il-poplu se jiccelebra, dak tal-35 sena minn Jum, il-Helsien, u dak tal-50 sena mill-kisba tal-Indipendenza.

Aqra Iktar...
 

Weghda Ohra Mwettqa

Din il-gimgha twettqet weghda ohra. Kburin li wettaqnieha mhux ghall-partit politiku, imma ghax verament nemmnu fl-ugwaljanza. Weghedna li se naghmlu minn pajjizna art ta...

Aqra Iktar...

L-Interess Nazzjonali L-Ewwel

L-Interess Nazzjonali L-Ewwel

Minn Lino Bianco - Kandidat ghall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew

Malta hija wiehed minn 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea (UE). Kull stat huwa uniku u divers. L-unità fid...

Aqra Iktar...

Vot Mill-Qalb Favur L-Ugwaljanza

Vot Mill-Qalb Favur L-Ugwaljanza

Minn Deborah Schembri - Kandidata ghall-Elezzjoni tal-Parament Ewropew

Din il-gimgha l-Parlament Malti ghadda l-ligi li tirregola l-unjoni civili b'37 vot favur. Il-Partit...

Aqra Iktar...

Laburisti - Vot Bil-Ghaqal u Mhux Bir-Rabja

Laburisti - Vot Bil-Ghaqal u Mhux Bir-Rabja

Minn Joseph Cuschieri - Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewroew u Kandidat ghall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew

Jghidu xi jghidu r-rizultati tal-istharrig mil...

Aqra Iktar...

League of Young Voters Malta

League of Young Voters Malta

Minn Naomi Cachia - Forum Zghazagh Laburisti

Bhalissa, il-partiti politici rrankaw sew ghall-kampanja elettorali ghall-membri tal-Parlament Ewropew. Digà saru hafna attivi...

Aqra Iktar...

TiVi Awards

TiVi Awards

Nisperaw li hadd ma jiehu ghalih ghax illum l-artiklu ser jiehu forma differenti. Ma tafx kif? Biex invarjaw ftit u nkunu aktar friski.

Illum se nsemmi ghadd ta' prezentat...

Aqra Iktar...

Spicca l-Kliem fieragh tal-PN

Spicca l-Kliem fieragh tal-PN

Minn Mario Farrugia Borg - Kandidat ghall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew

L-Ammirall Ottavio Nelson jibqa' maghruf ghall-frazi tieghu: "Ma nafx x'inhi biza'." Ghan-Nazzjon...

Aqra Iktar...

In-Negozju u l-Parlament Ewropew

In-Negozju u l-Parlament Ewropew

Minn Fleur Vella - Kandidata ghall-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew

L-ufficcju rapprezentant tal-Parlament Ewropew f'Malta organizza sensiela ta' laqghat ta' konsultazz...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 119

It-Temp

Wed Thu Fri Sat Sun

 

Karikatura

 

Faccata