Saturday
Apr 25th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

Mediterran Imqalleb, Ewropa Bla Paci!

Mediterran Imqalleb, Ewropa Bla Paci!

Nhar il-Hamis tal-gimgha l-ohra zar Malta ghal ftit sighat il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi. Zjara li matulha kien inawgurat il-progett tal-interconnector bejn Malta u Sqallija li permezz tieghu Malta tkun tista' tixtri l-elettriku mill-Ewropa. Meta flimkien mal-Prim Ministru Malti indirizza lill-mezzi tax-xandir, il-Prim Ministru Taljan, kif mistenni, irrefera ghas-sitwazzjoni fil-Mediterran.

Iz-zewg Prim Ministri enfasizzaw li l-kuntest Mediterranju huwa fundamentali ghall-abbozzar tal-politika tal-Unjoni Ewropea, bil-Prim Ministru Renzi jiddeskrivi lir-regjun bhala ‘il-qalb u r-ruh' tal-kontinent Ewropew. Renzi ma waqafx hemm u kellu wkoll kliem ta' twissija ghal dawk il-pajjizi Ewropej li ma jikkunsidrawx lir-regjun Mediterranju bl-istess mod u qal li "qeghdin jiehdu riskju li jizbaljaw".

Diskors bhal dan ma jistax ma jgeghelnix nirriflettu fuq il-pozizzjoni li kien ha l-eks-Prim Ministru Malti Dom Mintoff f'Helsinki fis-sena 1973 meta litteralment waqqaf milli titkompla l-laqgha tal-OSCE sakemm accettaw il-pozizzjoni tieghu li ma jistax ikun hemm paci fl-Ewropa jekk ma jkunx hemm paci fil-Mediterran.

Aqra Iktar...
 

Il-Mara U L-Politika

Il-Mara U L-Politika

Ftit tal-jiem ilu, fl-Amerika, Hillary Clinton regghet kienet fuq l-ahbarijiet ewlenin. Dan ghax din il-gimgha habbret il-kandidatura taghha ghall-elezzjonijiet presidenz...

Aqra Iktar...

Ottimizmu U Bir-Ragun

Ottimizmu U Bir-Ragun

Malta fost l-aqwa fl-Ewropa

Ilbierah gie ppublikat ir-Rapport Annwali tal-Bank Centrali ta' Malta fejn kompla jikkonferma t-triq it-tajba li qabad pajjizna partikolarment ...

Aqra Iktar...

TiVi Awards

TiVi Awards

Zgur li l-aqwa stazzjon lokali ghall-isports huwa bla ebda dubju TVM. L-istazzjon nazzjonali f'dawn l-ahhar snin kompla jissoda u jsir aktar popolari ma' dawk dilettanti ...

Aqra Iktar...

Agenda Progressiva Bil-Fatti

Agenda Progressiva Bil-Fatti

Kitba ta' Naomi Cachia

Nixtieq nibda billi nghid li qed nikteb dan l-artiklu ftit sighat qabel it-tmiem tal-kampanja #MaltaOttimista; kampanja li matulha rajna u smajna ha...

Aqra Iktar...

Ir-Rebbiegha Fl-Ewropa

Ir-Rebbiegha Fl-Ewropa

Alfred Sant Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew

Ir-rebbiegha li donnha diehla ftit tard fl-Ewropa qed iggib maghha madankollu sinjali cari ta' titjib fil-...

Aqra Iktar...

TiVi Awards

TiVi Awards

Kienet opra kbira ta' karità li ghamel Xarabank fil-Gimgha l-Kbira; somma sabiha li tmur ghal dawk li veru qeghdin ibatu. Prosit lil kull min hareg bl-idea, li zgur irnex...

Aqra Iktar...

Tlaqt Minn Wonderland U Ergajt Gejt Malta

Tlaqt Minn Wonderland U Ergajt Gejt Malta

minn Alison Wonderland

Bhal ma jigri kull meta jkollkom xi zjara mill-Papa jew mir-Regina, iz-zjara tieghi f'pajjizkom kienet avveniment li hafna kienu qed jistennew bil-h...

Aqra Iktar...

L-Onestà U Sorprizi Ohra Fil-Bajda Tal-Ghid

L-Onestà U Sorprizi Ohra Fil-Bajda Tal-Ghid

#maltinottimisti

Stharrig tal-Kummissjoni Ewropea fost l-azjendi u l-konsumaturi rega' wera li Malta ghandha l-oghla livell ta' ottimizmu fost il-pajjizi kollha tal-Unjoni...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 139

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Sat Sun Mon Tue Wed

 

Karikatura

 

Faccata