Friday
Jul 25th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

L-Appostolat Bl-Ixkupa - Fra Roberto Giovanni

L-Appostolat Bl-Ixkupa - Fra Roberto Giovanni

 


Minn Eman Bonnici

Il-Kongregazzjoni tal-Istimmatini Sagri hija stituzzjoni ta’ religjuzi maskili li twaqqfet f’Verona fl-Italja, fl-1816, minn San Gaspare Bertone bil-ghan li jassistu z-zaghzagh, il-formazzjoni tal-kleru, l-irtiri u l-missjonijiet popolari. Ibbazata fuq il-kostituzzjonijiet tas-Socjetà ta’ Gesù, kellha bidu kajman u kien biss fl-1905 li l-Kongregazzjoni fethet dar fl-Istati Uniti tal-Amerika, segwita hames snin wara mill-ewwel attività fil-Brazil. Minn hemm il-prezenza taghhom imxiet fic-Cina, it-Tajlandja u l-Filippini, l-Indja, u eventwalment fl-Afrika, bit-total tad-djar illum ilahhaq il-hamsa u disghin wahda f’sittax-il pajjiz differenti.

Aqra Iktar...
 

Pass ’il Quddiem Fl-Ekonomija

Pass ’il Quddiem Fl-Ekonomija

 

Minn Mariette Borg – Forum Zghazagh Laburisti

Tiftakruha l-istorja tal-wahx li kienu jirrakkuntawlna minn fuq il-palk tal-mass meetings tal-Partit Nazzjonalista rigward l...

Aqra Iktar...

Ir-Relazzjonijiet Bejn Malta U L-Italja

Ir-Relazzjonijiet Bejn Malta U L-Italja

 

Minn Joseph Cuschieri

 

Hekk kif mill-1 ta’ Lulju ta’ dan ix-xahar l-Italja hadet f’idejha l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew, ghal Malta infethu bibien ta’ opportunitajiet ...

Aqra Iktar...

Is-Sahha…Qabel u Wara

Is-Sahha…Qabel u Wara

Minn Ryan Ellul - Ufficjal Internazzjonali FZL u Kunsillier fil-Fgura

Is-sahha u l-kura medika ghandhom ikunu zewg oqsma fuq nett tal-hidma ta' kull gvern. Ghalhekk is-set...

Aqra Iktar...

Gvern Biezel Daqs il-Poplu Tieghu

Gvern Biezel Daqs il-Poplu Tieghu

Minn Catherine Fenech - Membru fl-Ezekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista

Il-Poplu jirrikonoxxi l-hidma kontinwa ta' dan il-Gvern, li f'dawn is-16-il xahar li ilu jiggve...

Aqra Iktar...

Lejn Kunsilli Lokali aktar Effettivi u aktar Qrib in-Nies

Lejn Kunsilli Lokali aktar Effettivi u aktar Qrib in-Nies

Minn Stefan Buontempo - Segretarju Parlamentari ghall-Gvern Lokali

"Kunsilli Lokali aktar effettivi u aktar qrib in-nies." Dan huwa l-ghan ewlieni li rrid nilhaq matul iz...

Aqra Iktar...

Gerry Zammit: Il-Bidu Taz-Zghazagh Laburisti

Gerry Zammit: Il-Bidu Taz-Zghazagh Laburisti

Minn Veronica Barbara - Forum Zghazagh Laburisti

Il-jum tas-sitta ta' Lulju jfakkarna fil-mewt ta' persunagg partikolari li forsi ftit zghazagh jafu dwaru izda li kien ins...

Aqra Iktar...

TiVi Awards

TiVi Awards

Matul ix-xhur sajfin tkun difficli li tikteb fuq l-iskedi tat-televizjoni ghaliex is-sustanza tkun kemxejn baxxa u programmi godda ma jkun hemm kwazi xejn. Ghalhekk nahse...

Aqra Iktar...

Lil Hinn Mill-Kampanji

Lil Hinn Mill-Kampanji

Minn Marc Vella Bonnici - Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista

Issa qbizna xahar mill-kampanja tal-Parlament Ewropew. Wasal is-sajf ukoll u mieghu t-Tazza tad-D...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 124

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata