Friday
Mar 27th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

L-Instabbiltà Fil-Libja... X'Imiss?

L-Instabbiltà Fil-Libja... X'Imiss?

Minn mindu bdiet ir-revoluzzjoni Libjana fis-17 ta' Frar 2011 sal-llum il-Libja baqghet fuq nett fuq l-agenda ta' pajjizna. Segwejna mill-qrib l-izviluppi tar-rivoluzzjoni u eventwalment ir-rebha tal-movimenti kontra Gaddafi.

F'dawn iz-zminijiet pajjizna ghen kemm setgha billi serva ta' pont umanitarju. Imbghad bdew l-ewwel passi tqal tad-demokrazija fil-Libja sa mal-pajjiz mar ghall-instabilita u krizi diplomatika fejn attwalment ghandna zewg fazzjonijiet separati fil-Libja li qed jiggieldu bejniethom u jqisu lilhom infushom bhala l-Gvern tal-pajjiz.

Il-glied bejn il-fazzjonijiet militari jkompli jiggrava l-problema li kompliet tikber bl-infiltrazzjoni tal-IS li issa qeghdin iharrgu l-gellieda fil-Libja u jibghatuhom f'pajjizi ohra.

Aqra Iktar...
 

Partit Taz-Zghazagh

Partit Taz-Zghazagh

Kitba ta' Josef Azzopardi, Deputat Segretarju FZL

Iz-zaghzugh ihares lejn il-hajja b'ottimizmu kbir. Ihares lejn il-hajja b'tama li jbiddel madwaru. Ghaz-zaghzugh il-hajja...

Aqra Iktar...

Sentejn Ta' Gvern Laburista

Sentejn Ta' Gvern Laburista

Ghadhom kemm ghaddew sentejn minn meta l-poplu Malti u Ghawdxi fil-maggoranza assoluta tieghu, riflessa f'36,000 vot, ghazel lill-Partit Laburista biex imexxih ghall-hame...

Aqra Iktar...

L-Edukazzjoni Hija Prijorità

L-Edukazzjoni Hija Prijorità

Kitba ta' Ramon Mangion

L-edukazzjoni hija c-cavetta tas-success u ghaldaqstant l-investiment f'dan il-qasam huwa importanti. L-edukazzjoni mhux biss taghtina l-bazi biex ...

Aqra Iktar...

TiVi Awards

TiVi Awards

F'dan iz-zmien tas-sena nippruvaw naghmlu ftit sagrificcju, noqoghdu ftit neqsin mill-helu ta' wara l-ikla. Dik il-bicca cikkulata zghira waqt li nara t-TiVi ghasel tinzi...

Aqra Iktar...

Rieda Soda U Impenn Qawwi

Rieda Soda U Impenn Qawwi

Ir-rieda soda u l-impenn qawwi tieghi huma mibnija fuq haga wahda biss, li nara li kulma hemm imwieghed dwar il-qasam ambjentali u tal-izvilupp sostenibbli tieghi jitwett...

Aqra Iktar...

Tul Dawn L-Ahhar Hmistax

Tul Dawn L-Ahhar Hmistax

Il-kafè u l-Oppozizzjoni

Igerbu l-granet u malajr jghaddu hmistax. Jigru tant avvenimenti interessanti li jqanqlu diskussjoni u xi ftit jew wisq kontroversji. B'Oppoziz...

Aqra Iktar...

L-MEA Taghlaq 50 Sena Minn Mindu Twaqqfet

L-MEA Taghlaq 50 Sena Minn Mindu Twaqqfet

Anton Vella SME's Helpdesk Executive Malta Employer's Association

Ninsabu fis-sena 2015, sena li matulha ser inkunu qed niccelebraw il-hamsin anniversarju mit-twaqqif tal-...

Aqra Iktar...

Ingeddu D-Determinazzjoni Zaghzugha Fil-Kunsilli Lokali

Ingeddu D-Determinazzjoni Zaghzugha Fil-Kunsilli Lokali

Kitba ta' Adrian Dominic Ellul membru FZL

Fil-11 ta' April li gej il-Partit Laburista se jkun impenjat b'appuntament iehor importanti, dak tal-elezzjonijiet tal-kunsilli l...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 137

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata