Monday
Dec 22nd
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

In-Nies Tax-Xoghol U Dawk Li Joholqu X-Xoghol

 In-Nies Tax-Xoghol U Dawk Li Joholqu X-Xoghol

Kien hemm zmien meta min ihaddem u min jahdem kienu meqjusa qishom kelb u qattus.

Mal-milja taz-zmien bdew jintebhu li kienu bzonn xulxin u ma setghux jimxu 'l quddiem jekk ma jikkollaborawx flimkien.

Sid ta' azjenda minghajr haddiema jispicca wahdu daqskemm haddiem bla sid ta' azjenda ma jistax ikollu futur.

Aqra Iktar...
 

2014

2014

Ghaddiet sena ohra u bhal kull sena f'dawn iz-zminijiet nieqfu u nahsbu dwar dak li nkunu ghaddejna minnu fit-tnax il-xahar ta' qabel. Dak li nixtieq naghmel f'dan l-arti...

Aqra Iktar...

L-Ite Missa Est bil-Giljottina

L-Ite Missa Est bil-Giljottina

Kitba ta' Eman Bonnici

L-isem tant popalari Noël, derivat mill-Franciz, migjub ghall-Malti jfisser propju ‘Milied'. U peress li dan huwa x-xahar tal-Milied, il-persunagg l...

Aqra Iktar...

Dan Hu Biss Il-Bidu

Dan Hu Biss Il-Bidu

Kitba ta' Naomi cachia - Ufficjal Politiku

Ftit gimghat ilu, waqt l-indirizz tieghu lil dawk prezenti ghall-Laqgha Generali Annwali tal-Forum Zghazagh Laburisti, il-Prim M...

Aqra Iktar...

TiVi Awards

TiVi Awards

M'iniex xi fanatiku tal-programm Xarabank. Naf li dan ghandu udjenzi kbar u maz-zmien sar wiehed mill-aktar popolari, izda jien dejjem rajtu programm forcina ghal-min jaq...

Aqra Iktar...

Bi Dritt U Mhux B’karità

Bi Dritt U Mhux B’karità

Kieku kellek tikteb dwar l-ammont ta'mizuri imhabbra fil-Bagit 2015 li minnhom se jibbefenika l-poplu ingenerali u sezzjonijiet minnu b'mod partikolari, ma tieqaf qatt u ...

Aqra Iktar...

O Lejl Ta’ Skiet

O Lejl Ta’ Skiet

Stille Nacht! Heilige Nacht jew Silent Night! Holy Night! jew bl-ilsien sabih Malti Lejl ta ‘ Skiet! Lejl tal-Milied! ­- l-isbah u l-iktar ghanja tal-Milied popolari madw...

Aqra Iktar...

“Malta L-Ewwel U Qabel Kollox” – 40 Sena Wara

 “Malta L-Ewwel U Qabel Kollox” – 40 Sena Wara

Kitba ta' Nico Muscat

Ghalkemm din il-frazi hija sinonima mal-Perit Duminku Mintoff, dan kien ukoll il-kliem tal-ewwel President Malti Sir Anthony Mamo f'Jum ir-Repubblika...

Aqra Iktar...

F’gieh L-Onestà Politika

F’gieh L-Onestà Politika

Milli jidher tahom gewwa mhux hazin il-bagit imhabbar tliet gimghat ilu. Bhas-sena l-ohra raw li jivvintaw stejjer u spins sabex jiddevjaw mohh il-poplu minn dan il-bagit...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 131

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Mon Tue Wed Thu Fri

 

Karikatura

 

Faccata