Tuesday
Sep 30th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

L-Ekonomija U Z-Zghazagh Fl-2014

L-Ekonomija U Z-Zghazagh Fl-2014

Kitba ta’ Nadia Taliana – Membru fil-Forum Zghazagh Laburisti

Bosta huma dawk li jahsbu li l-ekonomija hi xi haga li ma tinvolviniex u forsi sempliciment suggett ta’ interess ghal xi whud. Inkella hafna huma dawk li jharsu lejn l-ekonomija bhala xi haga mbieghda u maqtuha mill-hajja tal-individwu. Izda din hi biss percezzjoni.

Ir-realtà turina stampa ferm differenti. L-ekonomija hi bbazata fuq il-mod ta’ kif jittiehdu d-decizjonijiet f’kull socjetà u kif dawn jafettwaw lil kull individwu fil-hajja ta’ kuljum. Minhabba l-fatt li s-socjetà kontinwament tindirizza r-restrizzjonijiet li jiffaccjaw l-individwi, l-ekonomija tista’ tigi mifhuma bhala ciklu dejjem prezenti fil-hajja taghna.

 

Din kienet it-tema li giet diskussa waqt wahda mid-diskussjonijiet li ttellghu matul l-IUSY World Festival f’Awwissu li ghadda. Minn fost l-ghadd ta’ suggetti li tkopri l-ekonomija, f’din il-laqgha nghatat harsa iktar dettaljata lejn l-ekonomija b’enfasi partikolari fuq ir-relazzjoni bejn l-ekonomija u z-zghazagh.

Aqra Iktar...
 

Bidu Ta’ Sena Skolastika

Bidu Ta’ Sena Skolastika

Minn Evarist Bartolo – Ministru Ghall-Edukazzjoni

Minn ghada filghodu terga’ tibda s-sena skolastika ghal hafna tfal fl-iskejjel Maltin u Ghawdxin. Wara sajf ta’ futbol, b...

Aqra Iktar...

Rizultat U Fiducja

Rizultat U Fiducja

Kitba ta’ Catherine Fenech – Membru fl-Ezekuttiv Nazzjonali tal-PL

Fitch

 

Jghaddu ftit gimghat u jerga’ jasal zmien li nikteb l-artiklu tieghi fuq din il-gazzetta u xejn ma...

Aqra Iktar...

L-Ilma – Necessità U Nuqqas

L-Ilma – Necessità U Nuqqas

 

Kitba ta’ Aaron Abdilla Membru tal-FZL

Wahda mill-akbar sfidi prezenti fil-gzira Maltija hi dik tal-ilma, specifikament in-nuqqas tar-rizorsa tal-ilma. Din kienet wahda m...

Aqra Iktar...

Il-Beneficcji Tal-Uzu Mediku Tal-Kannabis

Il-Beneficcji Tal-Uzu Mediku Tal-Kannabis

 

Kitba ta’ Elaine Degiorgio – Membru fl-FZL

 

Id-diskussjoni fuq l-uzu tal-kannabis kienet ilha tidwi f’dawn il-gzejjer ghal diversi xhur, min jikkampanja favur legalizzazz...

Aqra Iktar...

X'Nieklu u Kif Nieklu

X'Nieklu u Kif Nieklu

Minn Larkin Bonnici Membru tal-FZL


Il-Gimgha 22 ta’ Awwissu, fil-camping site f’Ghajn Tuffieha, giet imtellgha diskussjoni fuq il-fenomenu tal-eating disorders u aspetti o...

Aqra Iktar...

Servizz

Servizz

Tista’ tghid li ghamilt ghomri u zmieni attiv u nahdem fil-politika – fil-Partit Laburista. Ma jiddispjacini xejn. Tul is-snin tghallimt u ksibt esperjenzi godda li sawru...

Aqra Iktar...

Biex Malta tkun l-ahjar fl-Ewropa

Biex Malta tkun l-ahjar fl-Ewropa

Ekonomija b’sahhitha

F’dawn il-gimaghtejn li ghaddew, minn mindu ktibt l-ahhar artiklu, graw diversi avvenimenti f’pajjizna li ma tistax tibqa’ ghaddej u ma tikkummentax d...

Aqra Iktar...

Sehem il-Mara fl-Edukazzjoni

Sehem il-Mara fl-Edukazzjoni

 

 

 

Kitba ta’ Thea Leigh Micallef- Membru fil-Forum Zghazagh Laburisti

 

Sa minn Ottubru tal-1991 in-numru ta’ studenti nisa fl-Università ta’ Malta qabez dak tal-guvintur l...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 126

It-Temp

Tue Wed Thu Fri Sat

 

Karikatura

 

Faccata