Thursday
Nov 27th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

X’niftakar L-Aktar

X’niftakar L-Aktar

Jghidu li l-aqwa mument biex tfahhar bniedem huwa wara mewtu. Fil-kaz ta' Lino Spiteri ser nitkellem dwaru kif nafu minghajr frilli zejda jew tifhir fil-vojt.

Kien jistqarr li hafna jqisuh supperv, izda meta ssir tafu tintebah li kien dejjem lest li jaghtik parir, jiftahlek ghajnejk minghajr ma jkun paternalistiku, u anke joffrilek gwida min rajh minghajr ma tkun biss tlabtu.

Aqra Iktar...
 

Bagit Dinamiku U Li Qed Imexxi Poplu Ambizzjuz

Bagit Dinamiku U Li Qed Imexxi Poplu Ambizzjuz

Adrian Dominic Ellul - membru FZL

Il-bagit ghadda u mar, izda konvint li ghadu f'mohh hafna qarrejja ta' din il-gazzetta. Il-bagit ta' din is-sena kien wiehed li kompla ji...

Aqra Iktar...

TiVi Awards

TiVi Awards

Mela m'ilux kont qieghed inqalleb il-gazzetti, u f'gazzetta partikulari qrajt ittra li ntbaghtet lill-editur. Din kienet intitolata ‘Grazzi ta' Norman Vella'. Heqq, kelli...

Aqra Iktar...

Differenza Li Tinhass

Differenza Li Tinhass

Opinjoni minn Miriam Dalli

 

Huwa naturali li lejlet il-bagit fuq l-agenda tal-pajjiz jitla' s-suggett tal-ekonomija u kif l-andament ekonomiku ta' pajjizna qed jolqot lill...

Aqra Iktar...

Tifkira Ta’ Patri Samwel Powell - Gheluq L-Ghoxrin Sena Minn Mewtu

Tifkira Ta’ Patri Samwel Powell - Gheluq L-Ghoxrin Sena Minn Mewtu

Kitba ta' Eman Bonnici

 

Fis-sensiela ta' artikli tieghi li dehru f'dan il-gurnal matul din l-ahhar sena, zorna aktar minn darba l-Italja, imxejna ghall-Perù u l-Brazil, ic...

Aqra Iktar...

Lejn Aktar Kisbiet Ta’ Rizultati Pozittivi Ghal Pajjizna

Lejn Aktar Kisbiet Ta’ Rizultati Pozittivi Ghal Pajjizna

Ekonomija li qed tirpilja

Din il-gimgha l-Prim Ministru Dr Joseph Muscat stqarr li t-tkabbir ekonomiku qabez kull aspettattiva. Awgurju tassew tajjeb u prova ta' kemm dan ...

Aqra Iktar...

L-imigrazzjoni Llegali - Obbligi Legali, Politici U Morali

L-imigrazzjoni Llegali - Obbligi Legali, Politici U Morali

Serqet l-attenzjoni tieghi dan l-ahhar id-dikjarazzjoni tar-Renju Unit li mhux ser tkun qed tippartecipa aktar f'missjonijiet ta' tiftix u salvatagg fil-Mediterran. Ir-ra...

Aqra Iktar...

L-irtirar tar-Renju Unit - X’effett Se Jkollu Fuq L-Unjoni Ewropea

L-irtirar tar-Renju Unit - X’effett Se Jkollu Fuq L-Unjoni Ewropea

Kitba ta' Thea Leigh Micallef - Membru FZL

Il-gimgha li ghaddiet il-Prim Ministru Ingliz David Cameron iddikjara li l-Gvern Ingliz kien qed jikkunsidra li jintroduci kwoti...

Aqra Iktar...

TiVi Awards

TiVi Awards

Dan ix-xahar huwa sinonimu mat-tigijiet, ghalhekk reklami fuq it-TiVi, radju u medja ohra stampata kollha jirreklamaw il-prodotti taghhom. Izda fuq l-istazzjon Net ghandh...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 129

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Thu Fri Sat Sun Mon

 

Karikatura

 

Faccata