Sunday
Mar 29th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Sport

Pandemonju fil-Malasja

Pandemonju fil-Malasja

Is-sessjonijiet ta' kwalifika tal-bierah kienu kkaratterizzati mill-pandemonju li drajna naraw f'Sepang, belt li fiha t-temp facilment imur minn estrem ghall-iehor fi zmien qasir. Dan harbat il-pjanijiet ta' diversi timijiet u gieghel lis-sewwieqa jidhlu u johorgu kemm-il darba biex jesperimentaw bir-roti.

Hamilton irnexxielu jikseb l-erbghin pole tieghu, però huwa mhuwiex se jiftakar dan il-weekend bhala wiehed mill-ehfef li qatt kellu. Il-kampjun tad-dinja sab dawn il-problemi ma' wiccu b'mod partikolari fi Q2, fejn irnexxielu jikseb biss it-tmien post, tliet pozizzjonijiet ‘l fuq miz-zona ta' eliminazzjoni.

Il-Brittaniku sab ma' wiccu lil Rosberg matul Q3 illi ma halliehx itejjeb il-hin originali li kiseb f'dik is-sessjoni, però dan ma kienx bizzejjed biex itelliflu l-pole position.

Aqra Iktar...
 

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Il-jiem li ghaddew raw lil hafna mit-timijiet jippruvaw jaghmlu sens mir-realtajiet li sabu ma' wicchom fil-Gran Premju tal-Awstralja. F'bosta kazijiet, dan fisser kopera...

Aqra Iktar...

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Lil Hinn Mic-Cirkwit

L-ahbarijiet 'il boghod mic-cirkwiti kienu bosta fil-jiem li ghaddew hekk kif l-ewwel tellieqa kellha diversi konsegwenzi li nhassu fic-crieki politici u kummercjali li j...

Aqra Iktar...

Komplew Fejn Hallew

Komplew Fejn Hallew

Jekk il-Gran Premju tal-Awstralja kien indikazzjoni tal-istagun li ghandna quddiemna din is-sena, il-kompetizzjoni ghall-ewwel post fil-klassifika tal-kostrutturi ftit li...

Aqra Iktar...

Il-Mument tal-Verità

Il-Mument tal-Verità

Is-sessjonijiet ta' kwalifika ta' Melbourne ma offrewx hafna sorprizi hekk kif il-pozizzjonijiet tat-timijiet wara Q3 irriflettew l-aspettativi li kienu ffurmaw ruhhom fi...

Aqra Iktar...

Bidu Mimli Incertezzi

Bidu Mimli Incertezzi

L-istagun il-gdid fl-ahhar qieghed maghna. Madankollu, diversi kienu t-timijiet li kien ghad kellhom numru ta' incertezzi rigward il-partecipazzjoni taghhom fil-kampjonat...

Aqra Iktar...

X'Ghandna Nistennew Fl-2015?

X'Ghandna Nistennew Fl-2015?

Issa li hallejna l-provi ufficjali warajna nistghu nibdew naghmlu analizi aktar infurmata tal-kundizzjoni li jinsabu fiha t-timijiet f'termini ta' zvilupp tal-vetturi tag...

Aqra Iktar...

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Minkejja li qeghdin fuq l-ghatba ta' stagun gdid, l-izviluppi lil hinn mic-cirkwit ma naqsux hekk kif diversi kwistjonijiet legali, finanzjarji u anki medici qeghdin affe...

Aqra Iktar...

It-Tmiem tal-Bidu

It-Tmiem tal-Bidu

 

Nhar il-Hamis li ghadda bdiet it-tielet u l-ahhar serje ta’ testijiet illi saru mill-gdid f’Barcellona u li se jibqghu sejrin sal-lum waranofsinhar. Bosta mill-vetturi d...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 64

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Sun Mon Tue Wed Thu

 

Karikatura

 

Faccata