Friday
Oct 24th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Sport

Premier Malti

Premier Malti

Rebha b'ghaxra

Mosta jinsabu fir-raba' post bi 13-il punt filwaqt li Sliema jinsabu fid-9 post b'7 punti. Fl-ahhar harga taghhom Mosta sfaw meghluba minn Qormi 4-0 filwaqt li min-naha l-ohra Sliema ghelbu lil Zebbug 1-0.

Sliema bdew mill-ewwel fuq l-attakk b'xutt ta' Filippo Talato li gie mxellef minn difensur u l-ballun spicca f'korner. Irrispondew Mosta permezz ta' free-kick fis-6 minuta ta' Pedro Calcado u xutt minn qaghda tajba ta' Mark Brincat ghadda gholi.

 

Aqra Iktar...
 

Silenzju li jtarrax

Silenzju li jtarrax

Il-Gran Premju tar-Russja kien wiehed mill-aktar kontroversjali li rajna matul dan l-istagun. Madankollu, hafna mill-kritika ma rrizultatx minn dak li sehh fuq ic-cirkwit...

Aqra Iktar...

Rajna ahjar

Rajna ahjar

Il-Gran Premju ta' Sochi ma kienx wiehed mill-aktar tlielaq interessanti matul dan l-istagun hekk kif hafna mis-sewwieqa kisbu jew tilfu l-pozizzjonijiet minhabba zbalji ...

Aqra Iktar...

Minn wara l-kwinti

Minn wara l-kwinti

Matul dawn il-gimghat il-kontroversji ma naqsux fid-dinja tal-Formula 1 hekk kif it-timijiet u s-sewwieqa qeghdin jigu f'konflitt dwar x'direzzjoni ghandu jiehu l-isport....

Aqra Iktar...

Gudizzji Prematuri

Gudizzji Prematuri

It-tmien rebha tal-istagun ta' Lewis Hamilton kellha tkun okkazjoni ferrihija ghas-sewwieq Brittaniku li ilu jixtieq li jitla' fuq l-oghla targa tal-podju f'dan ic-cirkwi...

Aqra Iktar...

Rebha Mtappna

Rebha Mtappna

Lewis Hamilton estenda l-vantagg tieghu fuq Nico Rosberg ghal 10 punti f'tellieqa ohra ddominata mill-Mercedes. Madankollu, il-protagonista principali tal-Gran Premju ta'...

Aqra Iktar...

Pole Storiku

Pole Storiku

Lewis Hamilton kiseb l-ewwel pole fl-istorja tal-Gran Premju tar-Russja bi prestazzjoni aggressiva imma intelligenti. B'hekk huwa se jibda t-tellieqa tal-lum b'vantagg ps...

Aqra Iktar...

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Wara diversi xhur ta' stennija ghal dak li se jiddeciedi li jaghmel Alonso, kien fil-fatt Vettel li ghamel l-ewwel mossa hekk kif habbar li se jhalli lir-Red Bull wara s-...

Aqra Iktar...

Distakk Notevoli

Distakk Notevoli

Rosberg kiseb it-tmien pole position tieghu bi prestazzjoni dominanti fl-ahhar sessjoni ta' kwalifika. B'hekk se jkun qieghed f'pozizzjoni tajba biex jirbah it-tellieqa t...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 60

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata