Monday
Sep 01st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Sport

Gwerra Interna

Gwerra Interna

 

Ricciardo kiseb rebha u 25 punt importanti ghalih, kif ukoll ghar-Red Bull, fil-Belgju permezz ta’ sewqan intelligenti li ppermettielu japprofitta ruhu mill-izbalji tal-avversarji tieghu. Madankollu, regghet kienet ir-rivalità tas-sewwieqa tal-Mercedes illi serqet ix-xena matul din it-tellieqa.

Sat-tluq tal-Gran Premju tal-Belgju kollox kien jindika li l-Mercedes kien se jkollhom 1-2 finish hekk kif is-sewwieqa ddominaw is-sessjonijiet ta’ kwalifika tas-Sibt b’vantagg ta’ madwar zewg sekondi fuq l-eqreb rivali taghhom. Il-komplikazzjonijiet, però, ma damux ma tfaccaw ghat-tim Germaniz meta Rosberg kellu tluq hazin li fetah il-bieb ghal Hamilton u Vettel illi rrelegawh ghat-tielet post sal-ewwel kurva.

 

Rosberg ma halliex dan l-izball jiddemoralizzah u mill-ewwel beda jaghfas biex jilhaq lill-kampjun tar-Red Bull. Dan ma damx wisq biex ghamlu hekk kif id-differenza bejn iz-zewg vetturi kienet cara b’Vettel ibati mhux hazin biex jiddefendi ruhu mill-attakki ta’ Rosberg.

Aqra Iktar...
 

Taht Pressjoni

Taht Pressjoni

 

Minkejja li l-kampjonat tal-Formula 1 ilu gimaghtejn wieqaf minhabba l-brejk tas-sajf, l-attività wara l-kwinti ghaddejja gmielha hekk kif diversi timijiet u sewwieqa qe...

Aqra Iktar...

Harsa Lura

Harsa Lura

Minkejja li t-transizzjoni ghall-magni hybrid holqot xi thassib fost id-dilettanti li bezghu illi l-ispettaklu fil-Formula 1 se jonqos minhabba li l-velocità tal-vetturi ...

Aqra Iktar...

Peter Paul Sammut: Iz-Zaghzugh B'Kuragg ta' Sur

Peter Paul Sammut: Iz-Zaghzugh B'Kuragg ta' Sur

Intervista ta' Glen Falzon


Il-passatemp tal-futbol huwa ghal qalb il-Maltin hafna. Kemm jekk inti tissapportja lil xi tim lokali kif ukoll barrani, u kemm jekk kemm jekk t...

Aqra Iktar...

Ricciardo Jimponi Ruhu

Ricciardo Jimponi Ruhu

Il-Grand Prix tal-Ungerija gab fi tmiemha l-ewwel fazi tal-istagun hekk kif it-timijiet issa jistghu jgawdu ftit tal-mistrieh qabel ma jibdew jippreparaw ghall-ahhar tmie...

Aqra Iktar...

Ic-Cirkwit u Lil Hinn Minnu

Ic-Cirkwit u Lil Hinn Minnu

Il-Grand Prix tal-Germanja wasal ukoll u bih se nkunu qeghdin naqbzu l-punt nofsani ta’ stagun li s’issa offra battalja interessanti hafna ghall-ewwel post tal-kampjonat ...

Aqra Iktar...

Habta Kerha ghal Hamilton

Habta Kerha ghal Hamilton

Minkejja s-success li kiseb Rosberg, li spicca fil-pole position, kienet il-habta kerha ta’ Hamilton f’Q1 li gibdet l-attenzjoni ta’ hafna mid-dilettanti. Din sehhet fil-...

Aqra Iktar...

Rosberg Taht Pressjoni

Rosberg Taht Pressjoni

Hamilton ma setax ikollu tellieqa ahjar milli kellu l-Hadd li ghadda meta kiseb rizultat li fetah il-glieda ghar-rebh tal-kampjonat tal-piloti berah. Però, l-iktar episod...

Aqra Iktar...

Malta Titlob Opinjoni Dwar Il-Manipulazzjoni Fl-Isport

Malta Titlob Opinjoni Dwar Il-Manipulazzjoni Fl-Isport

Nhar il-Gimgha li ghadda s-Segretarju Parlamentari José Herrera habbar li Malta ghall-ewwel darba talbet lill-Qorti Ewropea tal-Gustizzja opinjoni dwar il-validità jew le...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 58

It-Temp

Mon Tue Wed Thu Fri

 

Karikatura

 

Faccata