Wednesday
May 06th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Sport

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Bil-kampjonat wieqaf bi preparazzjoni ghall-fazi Ewropea tal-istagun, bosta timijiet kienu impenjati f'diskussjonijiet intensivi bit-tama li jsibu modi godda kif izidu l-interess fl-isport u jaghmluh aktar sostenibbli.

 

Bdil fil-hinijiet?

Fost l-aktar suggerimenti li spikkaw kien dak ta' Claire Williams, id-deputy team principal tal-Williams F1, illi ssuggeriet li t-tlielaq Ewropej ghandhom jibdew fl-4pm jew fil-5pm minflok fit-2pm kif isir bhalissa.

Ir-ragunament taghha huwa li l-hin attwali jaghmilha difficli ghad-dilettanti biex ilahhqu mal-familja u l-facendi personali fil-hin biex jaraw it-tellieqa wkoll. Ghaldaqstant, hafna minnhom jaghzlu li ma jarawhiex biex jaghtu prijorità lill-hajja personali taghhom.

B'hekk, hija thoss li, jekk it-tlielaq jibdew aktar tard, id-dilettanti jkunu jistghu jlestu l-facendi taghhom filghodu u kmieni waranofsinhar biex imbaghad isegwu l-gran premji bil-kwiet aktar tard.

Aqra Iktar...
 

Aktar Konfermi Milli Sorprizi

Aktar Konfermi Milli Sorprizi

Il-Gran Premju tal-Bahrejn offra aktar konfermi milli sorprizi b'Hamilton jikseb it-tielet rebha tieghu fl-2015 bi prestazzjoni ohra tajba li kabbrittlu l-vantagg fil-kla...

Aqra Iktar...

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Bl-ewwel fazi tal-istagun konkluza, issa t-timijiet qeghdin iharsu 'l quddiem lejn dak li huwa maghruf bhala ‘l-istagun Ewropew'. Din il-fazi se tibda fl-10 ta' Mejju bil...

Aqra Iktar...

Mill-Gdid Fuq Quddiem

Mill-Gdid Fuq Quddiem

Is-sessjonijiet ta' kwalifika tac-Cina regghu stabbilixxew lill-Mercedes bhala l-aktar tim kompetittiv fil-Formula 1 hekk kif it-timijiet l-ohra batew biex ilahhqu mal-pa...

Aqra Iktar...

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Is-superjorità ta' rendiment li wrew il-Mercedes u l-Ferrari matul l-ewwel zewg tlielaq tal-istagun gieghlet lil diversi timijiet jikkunsidraw mill-gdid l-istrategija ta'...

Aqra Iktar...

Sinjal Li Ma Jistawx Jinjoraw

Sinjal Li Ma Jistawx Jinjoraw

Il-Gran Premju tal-Malasja huwa maghruf ghall-ispettaklu li dejjem offra u din is-sena rega' ma ddizappuntax hekk kif il-Hadd li ghadda kellna l-opportunità li naraw batt...

Aqra Iktar...

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Fil-jiem li ghaddew rajna l-konsegwenzi tal-Gran Premju tal-Malasja jhallu effett fuq diversi timijiet hekk kif whud minnhom hadu r-risposti li kienu qeghdin jistennew fi...

Aqra Iktar...

Birzebbuga Jirbhu X-Shield Ghall-Ewwel Darba Fl-Istorja

Birzebbuga Jirbhu X-Shield Ghall-Ewwel Darba Fl-Istorja

Wara li nhar it-Tnejn li ghadda kien hemm ir-Regatta ta' Jum il-Helsien, ir-rebbieh ta' din l-edizzjoni ma kienx wiehed mistenni. Dan ghaliex, ghall-ewwel darba fl-istorj...

Aqra Iktar...

Pandemonju fil-Malasja

Pandemonju fil-Malasja

Is-sessjonijiet ta' kwalifika tal-bierah kienu kkaratterizzati mill-pandemonju li drajna naraw f'Sepang, belt li fiha t-temp facilment imur minn estrem ghall-iehor fi zmi...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 65

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Wed Thu Fri Sat Sun

 

Karikatura

 

Faccata