Tuesday
Oct 21st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Sport

Premier Malti

Premier Malti

Rebha b'ghaxra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosta jinsabu fir-raba' post bi 13-il punt filwaqt li Sliema jinsabu fid-9 post b'7 punti. Fl-ahhar harga taghhom Mosta sfaw meghluba minn Qormi 4-0 filwaqt li min-naha l-ohra Sliema ghelbu lil Zebbug 1-0.
Sliema bdew mill-ewwel fuq l-attakk b'xutt ta' Filippo Talato li gie mxellef minn difensur u l-ballun spicca f'korner. Irrispondew Mosta permezz ta' free-kick fis-6 minuta ta' Pedro Calcado u xutt minn qaghda tajba ta' Mark Brincat ghadda gholi.

Sliema hargu mill-ewwel fuq l-attakk meta l-ewwel gowl wasal fit-8 minuta, meta minn kross ta' Filippo Talato u Kassa Gnabouyou kkonkluda fix-xibka b'xutt mill-vicin. Wara perjodu kwiet, fl-42 minuta Sliema spiccaw jilaghbu bi plejer anqas wara li Clifford Gatt Baldacchino gie muri t-tieni karta safra ghal foul fuq Bojan Kaljevic.

Proprju kif bdiet it-tieni taqsima, fl-47 minuta, Sliema skurjaw it-tieni gowl meta minn kross ta' Marko Potezica lejn Kassa Gnabouyou, dan kompla lejn Fabio Mangiacasale li kkonkluda fix-xibka b'xutt mill-vicin. Ftit wara, fil-55 minuta, Sliema skurjaw it-tielet gowl meta xutt ta' Fabio Mangiacasale gie salvat parzjalment minn Marcus Bernal u pront dahal Kassa Gnabouyou li kkonkluda fix-xibka fejn skurja t-tieni gowl personali tieghu.

Attakk iehor ta' Mosta b'xutt fil-baxx minn barra l-kaxxa ta' Daniel Mariano Bueno salvat minn Glenn Zammit. Fid-79 minuta wasal il-mument ta' Mosta u fil-fatt skurjaw l-unika gowl taghhom f'din il-partita b'xutt minn barra l-kaxxa ta' Bojan Kaljevic jeghleb lil Glenn Zammit. Sliema ssigillaw din ir-rebha ferm konvincenti meta fl-85 minuta, minn pass ta' Andrea Pisanu lejn John Mintoff, dan gie mwaqqa' minn Tyrone Farrugia, ir-referee ordna penalty li minnu l-istess Pisanu ma falliex.

REFEREE : Mario Apap

 

Partita missielta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wara bidu kwiet, fl-14-il minuta Qormi holqu l-ewwel periklu meta Alfred Effiong zmarka lil Joseph Chetcuti li dam jahsibha u finalment ixxuttja dghajjef f'idejn il-goalkeeper Senatore
Fl-20 minuta, Qormi fethu l-iskor meta minn freekick ta' Chetcuti, Anderson Michele Quatrochi Santos bir-ras mill-qrib tefa' fir-rokna tax-xibka. Qormi komplew jaghfsu u fit-22 minuta rduppjaw permezz ta' Duncan Pisani li gheleb lil Senatore b'xutt fil-baxx ghar-rokna u ghamel l-iskor 2-0.

L-ewwel azzjoni ta' Floriana waslet fl-40 minuta meta resqu qrib li jnaqqsu l-margini tal-iskor permezz ta' freekick ta' Moreira Cobo li habat mal-lasta l-mimduda
sFit-tieni taqsima, proprju fl-46 minuta, Floriana hargu tajjeb u naqqsu d-distakk mill-ewwel b'azzjoni bejn Plut u Piciollo b'dan tal-ahhar jikkrossja ghan-nofs fejn Isaac Galea, li kien ghadu kif dahal flok Giovanni Galea, skorja mill-qrib biex ghamel l-iskor 2-1. Qormi komplew ikabbru l-vantagg meta Ryan Micallef gheleb lil Senatore wara azzjoni personali.

Floriana ma qatghux qalbhom, tant li fis-66 minuta regghu naqqsu l-margini meta minn kross ta' Isaac Galea, Piciollo anticipa bir-ras lil Farrugia biex Vito Plut mill-qrib kompla l- ballun ghal gewwa. Minuta biss wara, Floriana kienu vicin id-draw meta minn kross ta' Picollo, Farrugia salva f'corner id-daqqa ta' ras ta' Plut.

Fit-86 minuta Qormi ghamlu cert mir-rebha meta Alfred Effiomg bidel il-ballun mas-sostitut Farrugia qabel ma gheleb lil Senatore b'xutt ghar-rokna 4-2

Referee : Sandro Spiteri

 

Aqra Iktar...
 

Silenzju li jtarrax

Silenzju li jtarrax

Il-Gran Premju tar-Russja kien wiehed mill-aktar kontroversjali li rajna matul dan l-istagun. Madankollu, hafna mill-kritika ma rrizultatx minn dak li sehh fuq ic-cirkwit...

Aqra Iktar...

Rajna ahjar

Rajna ahjar

Il-Gran Premju ta' Sochi ma kienx wiehed mill-aktar tlielaq interessanti matul dan l-istagun hekk kif hafna mis-sewwieqa kisbu jew tilfu l-pozizzjonijiet minhabba zbalji ...

Aqra Iktar...

Minn wara l-kwinti

Minn wara l-kwinti

Matul dawn il-gimghat il-kontroversji ma naqsux fid-dinja tal-Formula 1 hekk kif it-timijiet u s-sewwieqa qeghdin jigu f'konflitt dwar x'direzzjoni ghandu jiehu l-isport....

Aqra Iktar...

Gudizzji Prematuri

Gudizzji Prematuri

It-tmien rebha tal-istagun ta' Lewis Hamilton kellha tkun okkazjoni ferrihija ghas-sewwieq Brittaniku li ilu jixtieq li jitla' fuq l-oghla targa tal-podju f'dan ic-cirkwi...

Aqra Iktar...

Rebha Mtappna

Rebha Mtappna

Lewis Hamilton estenda l-vantagg tieghu fuq Nico Rosberg ghal 10 punti f'tellieqa ohra ddominata mill-Mercedes. Madankollu, il-protagonista principali tal-Gran Premju ta'...

Aqra Iktar...

Pole Storiku

Pole Storiku

Lewis Hamilton kiseb l-ewwel pole fl-istorja tal-Gran Premju tar-Russja bi prestazzjoni aggressiva imma intelligenti. B'hekk huwa se jibda t-tellieqa tal-lum b'vantagg ps...

Aqra Iktar...

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Lil Hinn Mic-Cirkwit

Wara diversi xhur ta' stennija ghal dak li se jiddeciedi li jaghmel Alonso, kien fil-fatt Vettel li ghamel l-ewwel mossa hekk kif habbar li se jhalli lir-Red Bull wara s-...

Aqra Iktar...

Distakk Notevoli

Distakk Notevoli

Rosberg kiseb it-tmien pole position tieghu bi prestazzjoni dominanti fl-ahhar sessjoni ta' kwalifika. B'hekk se jkun qieghed f'pozizzjoni tajba biex jirbah it-tellieqa t...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 60

It-Temp

Tue Wed Thu Fri Sat

 

Karikatura

 

Faccata