Saturday
Aug 30th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Sport

Taht Pressjoni

Taht Pressjoni

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }

Minkejja li l-kampjonat tal-Formula 1 ilu gimaghtejn wieqaf minhabba l-brejk tas-sajf, l-attività wara l-kwinti ghaddejja gmielha hekk kif diversi timijiet u sewwieqa qeghdin jahsbu dwar il-futur taghhom fl-isport. Barra minn hekk, qieghda terfgha rasha wkoll krizi kbira ta’ identità u tmexxija li qieghed jesperjenza l-isport inniffsu u li matul dawn l-ahhar xhur zammet lill-amministraturi tal-F1 fuq ponot subaghhom.

Ufficjalment, il-Formula 1 m’ghandhiex suq tat-trasferiment kif, nghidu ahna, ghandu l-futbol. Però, matul Lulju u Awwissu dejjem naraw loghba li wiehed jista’ jxebbah ma’ musical chairs fejn is-sewwieqa jridu jsibu post ma’ xi tim malajr kemm jista’ jkun qabel ma jimtlew kollha.

Din il-loghba ma taffettwax lis-sewwieqa l-godda biss, imma anke dawk stabbiliti fejn fl-istorja tal-F1 mhix l-ewwel darba li sahansitra kampjuni tad-dinja ma rnexxilhomx isibu post ma’ tim tajjeb ezatt wara li rebhu t-titlu. Wiehed jista’ jsemmi l-kaz famuz ta’ Damon Hill li, wara r-rebh tat-titlu fl-1996, sab ruhu jsuq mal-Arrows fl-1997, tim li fl-istagun ta’ qabel kien gabar biss punt wiehed.

Aqra Iktar...
 

Harsa Lura

Harsa Lura

Minkejja li t-transizzjoni ghall-magni hybrid holqot xi thassib fost id-dilettanti li bezghu illi l-ispettaklu fil-Formula 1 se jonqos minhabba li l-velocità tal-vetturi ...

Aqra Iktar...

Peter Paul Sammut: Iz-Zaghzugh B'Kuragg ta' Sur

Peter Paul Sammut: Iz-Zaghzugh B'Kuragg ta' Sur

Intervista ta' Glen Falzon


Il-passatemp tal-futbol huwa ghal qalb il-Maltin hafna. Kemm jekk inti tissapportja lil xi tim lokali kif ukoll barrani, u kemm jekk kemm jekk t...

Aqra Iktar...

Ricciardo Jimponi Ruhu

Ricciardo Jimponi Ruhu

Il-Grand Prix tal-Ungerija gab fi tmiemha l-ewwel fazi tal-istagun hekk kif it-timijiet issa jistghu jgawdu ftit tal-mistrieh qabel ma jibdew jippreparaw ghall-ahhar tmie...

Aqra Iktar...

Ic-Cirkwit u Lil Hinn Minnu

Ic-Cirkwit u Lil Hinn Minnu

Il-Grand Prix tal-Germanja wasal ukoll u bih se nkunu qeghdin naqbzu l-punt nofsani ta’ stagun li s’issa offra battalja interessanti hafna ghall-ewwel post tal-kampjonat ...

Aqra Iktar...

Habta Kerha ghal Hamilton

Habta Kerha ghal Hamilton

Minkejja s-success li kiseb Rosberg, li spicca fil-pole position, kienet il-habta kerha ta’ Hamilton f’Q1 li gibdet l-attenzjoni ta’ hafna mid-dilettanti. Din sehhet fil-...

Aqra Iktar...

Rosberg Taht Pressjoni

Rosberg Taht Pressjoni

Hamilton ma setax ikollu tellieqa ahjar milli kellu l-Hadd li ghadda meta kiseb rizultat li fetah il-glieda ghar-rebh tal-kampjonat tal-piloti berah. Però, l-iktar episod...

Aqra Iktar...

Malta Titlob Opinjoni Dwar Il-Manipulazzjoni Fl-Isport

Malta Titlob Opinjoni Dwar Il-Manipulazzjoni Fl-Isport

Nhar il-Gimgha li ghadda s-Segretarju Parlamentari José Herrera habbar li Malta ghall-ewwel darba talbet lill-Qorti Ewropea tal-Gustizzja opinjoni dwar il-validità jew le...

Aqra Iktar...

“It-triq hija twila ghaliha, imma ma naqtax qalbi”

“It-triq hija twila ghaliha, imma ma naqtax qalbi”

L-ewwel stagun tal-kampjonat Taljan tal-Formula 4 issa riesaq lejn it-tielet rawnd tieghu bit-tlielaq ta’ Mugello ppjanata li jsiru fil-weekend tat-12 u t-13 ta’ Lulju. M...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 58

It-Temp

Sat Sun Mon Tue Wed

 

Karikatura

 

Faccata