Friday
Sep 04th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Error
  • Weather Not Available (Couldn't resolve host 'xoap.weather.com')

Avvizi

E-mail Print PDF
Share

PROPRJETÀ

 

HAL SAFI. Plot ghall-bejgh . Wiesa' 45 pied u twil 90 pied. Prezz €34,000 u cens ta' 30c fis-sena. Cempel 7982 0749.

 

TANAYA'S Dev. Ltd: Ghazla kbira ta' appartamenti f'kull zona ta' Malta. Jinbieghu minghajr depozitu u nhallsulek il-kuntratt. Offerta specjali. Ghal aktar dettalji cempel 9992 4999. Minghajr agenti jekk joghgbok.

 

 

AFFARIJIET GHALL-BEJGH

 

Ghamara ghall-ufficini f'kundizzjoni tajba. Cempel 7982 0749.

 

Fjuri friski ghall-bejgh. Qronfol, Lilium, Sempre Viva, Limonium, Gebra, ecc. Prezzijiet tajbin hafna. Cempel 2157 0714 jew 7957 0414.

 

Sett komplut ta' car-seat covers ta' lewn griz car. Inxtraw 6 xhur ilu. Prezz €35. Cempel 7930 0261.

 

Cover tal-karozza ghax-xita u ta' taht tad-drapp. Kundizzjoni tajba. Prezz €40. Cempel 7930 0261.

 

Ghandna varjetà kbira ta' arloggi bhal Tissot, Citizen, Casio, Michael Kors, Fossil, Esprit, Festina u Q&Q. Issibilna wkoll arloggi ta' mal-hajt, zveljarini u selezzjoni ta' Cuckoo Clocks mill-Black Forest. Noffru servizzi rigward tiswija ta' kull tip ta' arlogg kif ukoll nibdlu batteriji, cineg, naqtghu kull forma ta' hgiega, ecc. Ghal dawk l-arloggi tajbin ghall-ilma, noffru s-servizz ta' water pressure test waqt li tistennew ghalih. Nispecjalizzaw ukoll fuq tiswija ta' grandfather clocks u kull tip ta' clock. It-tiswija hija bil-garanzija.

Ghal aktar informazzjoni zur is-sit: www.expresswatchrepairs.com jew irrikorru 110, Triq il-Kungress Ewkaristiku, il-Mosta. Cempel 2141 7235.

 

 

SERVIZZI

 

Korsijiet f'livell Ordinarju f'diversi suggetti bhall-Matematika,  Ingliz, Malti, Franciz, Fizika u ohrajn. Noffru wkoll korsijiet tal-ECDL. Prezz €35 kull module. Noffru wkoll korsijiet bazici fil-kompjuter, €50. Cempel 2166 2241 jew 7766 2241 jew zur is-sit elettroniku

www.tudorinstitute.com

 

Tewmi Group ghal lezzjonijiet tal-karozzi kemm manual u kif ukoll automatic. Cab service u karozzi ghall-kiri bi prezzijiet ragonevoli. Zur is-sit www.tewmi.com jew cempel 9942 2422.

 

Lezzjonijiet taz-zfin fuq stili ballroom jew Latin-Amerikan. Lezzjonijiet taz-zfin ghall- beginners u kompetizzjonijiet minn Imperial Qualified Dance Teacher (ISTD) Ibghat SMS fuq 7925 3015 jew cempel 2138 6818 sa 12.00pm.

 

Care and Cure Group Ltd: infermiera mharrga, caring assistants, nannies, nies imharrgin biex izommu kumpanija, ghajnuna fid-djar u night sitters. Servizz ta' 24 siegha, Ghandna wkoll ghall-kiri: wheelchairs, hoists, commodes, walking frames u hospital beds. Ghal aktar informazzjoni cempel fuq dawn in-numri: 2137 6946/9947 0178.

 


XOGHOL TA' MANUTENZJONI

 

Ghal kull tip ta' kisi bil-gibs, ramel u siment, graffiato, zebgha, xoghol fuq l-antik, xoghol fuq il-pond, madum, membrane, dawl u ilma. Cempel fuq 7928 5444.

 

Tiswija u installazzjoni ta' estensjonijiet tat-telefowns ghal kull tip ta' linji fissi. Cempel fuq 7993 0419.

 

Varjetà ta' hwat, horoz, kanali tal-ilma, cangatura qadima jew gdida, kantun qadim, lavur ta' kull tip. Cempel lil Jason fuq in-numru 2143 2352 jew 9947 7167.

 

Jason Gatt ghal kull xoghol ta' tibjid u tikhil, kisi normali, fuq il-fil, fuq xoghol antik u bil-pont, kisi bil-gibs u graffiato. Kiri ta' cherry picker (tower ladder). Cempel fuq 9945 4235 jew 2180 5811.

 

WP Ltd ta' Triq ix-Xitwa, Hal Qormi, jispecjalizzaw f'xoghol ta' waterproof membrane, damp proofing u rubberised paint. 25 sena esperjenza. Stimi b'xejn u prezz moderat. Cempel 2148 8972, 2143 8326, 9944 5527 jew 9949 3840 jew zur is-sit www.wpmalta.com

Ghal kull tip ta' xoghol fuq faccata, bjut, appoggi, gallarijiet, ecc. Membrane jew liquid membrane. Mela pprotegi l-proprjetà tieghek mill-ilma tax-xita u cempel issa ghal stima b'xejn bin-numru 7905 8883 jew idhol fuq is-sit www.darrendoitall.com

 

Il-bejt tieghek jaghmel l-ilma?

Ghandek problema ta' moffa?

Kenda Ltd issolvilek il-problema. Nispecjalizzaw fuq xoghol ta' waterproofing u membrane b'10 snin garanzija. Xoghol professjonali bl-aqwa materjal ISO pool. Ghal stima bla obbligu cemplu 7972 9967 jew zur is-sit www.kendawaterproofing.com

 

 

AVVIZI OHRA

 

MUSIC LINK Issibilna kull tip ta' strumenti muzikali, fosthom drums kemm akustici u elettrici, cymbals, percussion, pjanijiet digitali, baby grand pianos, sound mixers u sound          cards. Apparat ta' DJ sound systems, kitarri klassici u akustici, bass guitars, strumenti tar-ram, wood winds, vjolini, spare     parts u accessorji ohra. Ghandna ssib ukoll kotba tal-muzika tat-taghlim. Mur Music Link, 262, Triq Fleur-de-Lys, B'Kara. Cempel 2148 2796.

 

Nigret Night Club and Restaurant, Labour Ave, IR-Rabat, Malta. Naccettaw bookings ghal coffee mornings, lunches u dinner dances u ghal kull okkazjoni. Miftuhin fil-weekends u cabaret shows minn Odessa Green, Renato u Freddie Portelli. Ghal aktar informazzjoni cemplu 2145 4858/2145 4908/7945 4908. Inservu wkoll take away. Tistghu zzuru s-sit elettroniku

www.nigretnightclub.com  jew www.nigretnc.com

 

AGR AUTO JAPANESE Parts gHall-KAROZZI: Inbighu kull tip ta' parts ta' karozzi           Gappunizi u Koreani, fosthom Kia, Toyota, Isuzu, Daewoo, Mitsubishi, Honda, Subaru. Huma wkoll importaturi ta' zjut u air filters, shock absorbers, brake pads, clutches, ecc.      Parts genwini. Ghal aktar informazzjoni cempel 2144 6839     jew 9947 4504. Fax: 2147 0295. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Talba lill-Ispirtu s-Santu

Int li ssolvi l-problemi kollha, dawwal it-toroq kollha tieghi biex nikseb dak li nehtieg. Inti li tajtni d-don divin biex nahfer u ninsa d-deni kollu li jsir kontra tieghi, li f'kull mument ta' hajti tkun magenbi. F'din it-talba qasira nixtieq nirringrazzjak ta' dan kollu, waqt li nikkonferma mill-gdid li qatt ma ninfired minnek, anke quddiem l-illuzjonijiet materjali. Nixtieq li nkun mieghek fil-glorja ta' dejjem. Grazzi ghall-hniena tieghek lejja u lejn dawk li jigu minni.

Din it-talba ghandha tinghad tlett ijiem wara xulxin. Wara tlett ijiem it-talba tkun maqlugha, anke jekk ghall-bidu tidher difficli. It-talba ghandha tkun ippubblikata mill-ewwel wara li tinqala' l-grazzja, bla ma tissemma x'kienet.

 

 

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata