Friday
Nov 28th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Avvizi

E-mail Print PDF
Share

Kiri tal-Bar

Il-Kumitat Laburista ta' Had-Dingli ser ikun qieghed jilqa' offerti ghall-kiri tal-Bar tac-Centru Laburista f'Had-Dingli. L-offerti jintlaqghu mit-Tnejn 27 ta' Ottubru 2014 sat-Tnejn 24 ta' Novembru 2014 fis-7pm. Il-formola tal-applikazzjoni tista' tingabar billi ccempel lill-President fuq 7939 8896 jew lis-Segretarju fuq 7994 1293. Il-Kumitat jista' jirrifjuta kull offerta, anke l-aktar wahda vantaggjuza.

 

Proprjetà

Terraced house f'Wied il-Ghajn. Erba' kmamar tas-sodda, kcina tal-oak, kamra tal-banju bil-jakuzzi, garaxx ta' karozza wahda. Kollox mghammar b'sistema ta' sigurtà. Prezz €250,000. Cempel dirett lis-sid fuq 9901 6188.

Appartament fit-tieni sular ghall-bejgh, vicin il-bahar, zewg kmamar tas-sodda, kamra tal-banju, kcina u dining room combined. Fully furnished b'ghamara u appliances godda. Jinkludi parti mill-bejt b'kamra tal-hasil b'toilet, shower u sink. Prezz ta' €79,000 freehold (bla cens). Cempel 2700 1031 wara s-7pm jew 9812 1011 il-gurnata kollha.

Appartamenti godda lesti minn kollox fil-Mosta u Bugibba. Garaxxijiet fil-Qawra, dar kbira f'Hal Qormi b'finishing lussuz. Prezz bargain. Cempel 7766 6259.

Appartament gdid lest minn kollox f'Haz-Zabbar. Jinkludi 3 kmamar tas-sodda, wahda en-suite, kcina, salott u kamra tal-ikel combined, bil-lift, parti mill-bejt u kamra tal-hasil. Il-prezz jinkludi 2 garaxxijiet ta' karozza wahda u iehor ta' 4 jew 5 karozzi. Prezz negozzjabbli ta' €230,000. Cempel 7949 8280.

TANAYA'S Dev. Ltd: Ghazla kbira ta' appartamenti f'kull zona ta' Malta. Jinbieghu minghajr depozitu u nhallsulek il-kuntratt. Offerta specjali. Ghal aktar dettalji cempel 9992 4999. Minghajr agenti jekk joghgbok.


Proprjetà ghall-kiri

Appartament gdid lest minn kollox f'Haz-Zabbar. Jinkludi 3 kmamar tas-sodda, wahda en-suite, kcina, salott u kamra tal-ikel combined, bil-lift, parti mill-bejt u kamra tal-hasil. Fil-prezz jinkludi 2 garaxxijiet ta' karozza wahda u iehor ta' 4 jew 5 karozzi. Prezz tal-kirja ta' €800 fix-xahar, negozzjabbli. Cempel 7949 8280.


Affarijiet ghall-bejgh

Kajjik tal-fiber 14-il pied. Magna inboard Aircool. Hadmet inqas minn 100 siegha. Ghandu gabuz, arial tal-VHF u karru. Kundizzjoni tajba hafna. Cempel 7709 0509 jew ibghat email lil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Prezz negozzjabbli

Long play turn table player tad-ditta Fisher MT-640, kwazi gdid. Prezz €60 jew offerta vicin. Cempel 7930 0261.

PVC car cover u underlay ghal Peugeot 205. Kundizzjoni tajba hafna. Prezz €60 jew offerta vicin. Cempel 7930 0261.

Affarijiet tal-Milied, Keychains, maggijiet (mugs), tazzi u bowls tar-reklami, statwi, inkwatri u affarijiet ohra tad-dar. Prezzijiet irhas. Bargain. Cempel 7965 1011.

Sett tal-pranzu mahagony (tal-kewba) li jinkludi mejda u 6 siggijiet, vetrina u side board. Zewg ilbiesi tal-precett godda fjamanti tal-bniet kompluti bi prezz bargain. Cempel 9984 4501.
Toyota Avensis f'kundizzjoni tajba hafna mixtrija minghand agent lokali. Cempel 7766 6259.

Zewg figorini (statwi) kbar bil-kolonni tal-kewba, €50 is-sett
Zewg figorini zghar bil-kolonni €25 is-sett. Tigra tac-caqquf €10. Statwa kbira bil-kolonna €50. Lampshade bil-kolonna tal-kewkba €40. Sufan kbir €60. Cempel 2123 4579.

Ghodda tal-mastrudaxxi: Cana 5 piedi bi 12-il pied b'9 pulzieri u nofs. Router bit-trapani, kompressur b'gun u zewg bottijiet mieghu, belt sander kbira u ohra zghira bic-cineg maghhom, driller tal-half-inch u trapan tat-toqob tac-capetti, cana tas-6 pulzieri tal-idejn, cross-cut b'4 lupi maghha, gun tal-imsiemer u iehor tal-istaples, sand paper tar-roll, zewg vibrators zghar tal-idejn, work-bench (mejda zghira), zgorbi tat-torn u tal-iskultura, zewg extractors - wiehed tal-pied u iehor tas-16-il pulzier, mannarett u rixketta. Cempel fuq 9945 9899.

BMW 3 Series manual ta' lewn griz, tas-sena 2009, bi 73,000 mil. Kundizzjoni eccellenti, kollox tal-fabbrika, full-extras, magna 20 dizil. Cempel 9992 8362.

Sander, kalibratur, zewg piedi wisa', kundizzjoni mill-aqwa. Cineg grit 60 u 120 biex imorru maghha. Ghal aktar informazzjoni cempel 7961 7945.

Inbighu kull tip ta' arloggi. Selezzjoni kbira ta' arloggi tal-idejn Casio u Citizen, kemm digital jew analogs, varjetà kbira ta' alarm clocks, kemm Citizen, Seiko Dugena tal-marka Pierre Cardin. Varjetà sabiha ta' cuckoos li jahdmu kemm bil-habel u bil-batterija. Prezzijiet tajbin. Naghmlu wkoll tiswijiet ta' arloggi tal-idejn, tal-hajt u grandfather clocks. Naghmlu wkoll testing bil-pressure test machine, sistema ta' testing ghal kull tip ta' arloggi biex jintuzaw ghall-ilma (vacuum test u pressurised test) waqt li qieghed tistenna ghalih. Tiswija bil-garanzija. Irrikorru 110, Triq il-Kungress Ewkaristiku, il-Mosta. Cempel ghal aktar informazzjoni fuq 2141 7253 jew 9982 5389.

 


Estensjonijiet ta' Telefowns

Tiswija u installazzjoni fuq estensjonijiet tat-telefowns ghal kull tip ta' linji fissi. Cempel fuq 7993 0419.


Mannick Dancing School

Lezzjonijiet taz-zfin fuq stili ballroom jew Latin-Amerikan. Lezzjonijiet taz-zfin ghall- beginners u kompetizzjonijiet minn Imperial Qualified Dance Teacher (ISTD) Ibghat SMS fuq 7925 3015 jew cempel 2138 6818 sa 12.00pm.


Taghlim

Korsijiet f'livell Ordinarju f'diversi suggetti bhall-Matematika,  Ingliz, Malti, Franciz, Fizika u ohrajn. Noffru wkoll korsijiet tal-ECDL. Prezz €35 kull module. Noffru wkoll korsijiet bazici fil-kompjuter, €50. Cempel 2166 2241 jew 7766 2241 jew zur is-sit elettroniku
www.tudorinstitute.com


AGR Auto Japanese parts ghall-karozzi

Inbighu kull tip ta' parts ta' karozzi Gappunizi u Koreani, fosthom Kia, Toyota, Isuzu, Daewoo, Mitsubishi, Honda, Subaru. Huma wkoll importaturi ta' zjut u air filters, shock absorbers, brake pads, clutches, ecc. Parts genwini. Ghal aktar informazzjoni cempel 2144 6839 jew 9947 4504. Fax: 2147 0295. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Dar ghall-anzjani

Medina Home for The Elderly, 106 Labour Ave, ir-Rabat. Dar ghall-anzjani mghammra bil-ku­mditajiet kollha. Staff ikkwalifikat. Nur­­ses u care wor­kers 24 siegha. Prez­zi­jiet ragonevoli li jibdew minn €25 kull persuna. Nac­cettaw respite u bed ridden. Cempel fuq dawn in-numri: 2145 4908, 2145 4858 jew 7945 4908.


Nursing

Care and Cure Group Ltd: infermiera mharrga, caring assistants, nannies, nies imharrgin biex izommu kumpanija, ghajnuna fid-djar u night sitters. Servizz ta' 24 siegha, Ghandna wkoll ghall-kiri: wheelchairs, hoists, commodes, walking frames u hospital beds. Ghal aktar informazzjoni cempel fuq dawn in-numri: 2137 6946/9947 0178


Music link

Issibilna kull tip ta' strumenti muzikali, fosthom drums kemm akustici u elettrici, cymbals, percussion, pjanijiet digitali, baby grand pianos, sound mixers u sound cards. Apparat ta' DJ sound systems, kitarri klassici u akustici, bass guitars, strumenti tar-ram, wood winds, vjolini, spare parts u accessorji ohra. Ghandna ssib ukoll kotba tal-muzika tat-taghlim. Mur Music Link, 262, Triq Fleur-de-Lys, B'Kara. Cempel 2148 2796.


Investigazzjoni privata

Zwigijiet, gherusija u relazzjonijiet ohra. DNA testijiet forensici, tfal mahtufa minn Malta, kazijiet civili, kazijiet ohra fil-qorti. Problemi ta' kumpaniji jew negozju. Naghtu xhieda fil-Qorti.
Nahdmu f'Malta u kif ukoll barra. Cempel 7959 0000 jew This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Taghlim tas-sewqan

Tewmi Group ghal lezzjonijiet tal-karozzi kemm manual u kif ukoll automatic. Cab service u karozzi ghall-kiri bi prezzijiet ragonevoli. Zur is-sit www.tewmi.com jew cempel 9942 2422.


Xoghol tal-gebel

Varjetà ta' hwat, horoz, kanali tal-ilma, cangatura qadima jew gdida, kantun qadim, lavur ta' kull tip. Cempel lil Jason fuq in-numru 2143 2352 jew 9947 7167.


Kisi, tibjid u tikhil

Jason Gatt ghal kull xoghol ta' tibjid u tikhil, kisi normali, fuq il-fil, fuq xoghol antik u bil-pont, kisi bil-gibs u graffiato. Kiri ta' cherry picker (tower ladder). Cempel fuq 9945 4235 jew 2180 5811.


Darren Water Proofing

Ghal kull tip ta' xoghol fuq faccata, bjut, appoggi, gallarijiet, ecc. Membrane jew liquid membrane. Mela pprotegi l-proprjetà tieghek mill-ilma tax-xita u cempel issa ghal stima b'xejn bin-numru 7905 8883 jew idhol fuq is-sit www.darrendoitall.com


WaterProofing u membrane

WP Ltd ta’ Triq ix-Xitwa, Hal Qormi, jispecjalizzaw fuq xoghol ta’ waterproof membrane, damp proofing u rubberised paint. 25 sena esperjenza. Stimi b’xejn u prezz moderat. Cempel 2148 8972, 2143 8326, 9944 5527 jew 9949 3840 jew zur is-sit www.wpmalta.com

 

Il-bejt tieghek jaghmel l-ilma?

Ghandek problema ta' moffa?
Kenda Ltd issolvilek il-problema. Nispecjalizzaw fuq xoghol ta' waterproofing u membrane b'10 snin garanzija. Xoghol professjonali bl-aqwa materjal ISO pool. Ghal stima bla obbligu cemplu 7972 9967 jew zur is-sit www.kendawaterproofing.com


Talba lill-ispirtu s-santu

Int li ssolvi l-problemi kollha, dawwal it-toroq kollha tieghi biex nikseb dak li nehtieg. Inti li tajtni d-don divin biex nahfer u ninsa d-deni kollu li jsir kontra tieghi, li f'kull mument ta' hajti tkun magenbi. F'din it-talba qasira nixtieq nirringrazzjak ta' dan kollu waqt li nikkonferma mill-gdid li qatt ma ninfired minnek anke quddiem l-illuzjonijiet materjali. Nixtieq li nkun mieghek fil-glorja ta' dejjem. Grazzi ghall-hniena tieghek lejja u lejn dawk li jigu minni.
Din it-talba ghandha tinghad tlett ijiem wara xulxin. Wara tlett ijiem it-talba tkun maqlugha, anke jekk ghall-bidu tidher difficli. It-talba ghandha tkun ippubblikata mill-ewwel wara li tinqala' l-grazzja bla ma tissemma x'kienet.

 

 

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata