Thursday
Apr 24th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Avvizi

E-mail Print PDF
Share

PROPRJETÀ

Haz-Zabbar: Garaxx jesa' 10 karozzi, b'qies ta' 121 metru kwadru, ghall-kiri. Jinsab Haz-Zabbar, fiz-zona maghrufa bhala Ta' San Pietru. Jista' jintuza bhala mahzen. Prezz ta' Eur8 kuljum. Cempel 7995 5308.

XGHAJRA: Garaxx ta' 3 karozzi, ghall-kiri, livell mat-triq, jinsab ix-Xghajra ta' Haz-Zabbar. Prezz €2.47 kuljum. Cempel 7947 3621.

IS-Siggiewi. Elevated ground-floor shell maisonette li fih tliet kmamar tas-sodda u kejl ta' 188 metru kwadru. Faccata tieghu hemm green area u veduti mill-isbah tal-kampanja. Eur 130,000 (Lm55,809). Cempel lis-sid fuq 7992 4120.


IL-Fgura: Appartament ghall-bejgh. Jinsab f'kantuniera u jikkonsisti fi 3 kmamar tas-sodda kbar, salott u kamra tal-ikel, living-room, kcina u kamra tal-banju. Ghandu t-twieqi jaghtu kollha ghal barra. Prezz €85,000. Cempel 7931 8222.

TANAYA'S Dev Ltd: Ghazla kbira ta' appartamenti f'kull zona ta' Malta. Jinbieghu minghajr depozitu u nhallsulek il-kuntratt. Offerta specjali. Ghal aktar dettalji cempel 9992 4999. Minghajr agenti jekk joghgbok.

BuGibba: Appartament ghall-bejgh. Ideali biex jintuza bhala studio flat, irrangat ricenti. Fully furnished u fih l-aircondition u 2 sofa beds. L-appartament jikkonsisti f'kamra tas-sodda double bed, kamra tal-banju, kcina/kamra tal-ikel combined. Fih ukoll uzu tal-bejt. Jinsab fir-raba' sular, livell mal-bejt, u m'hemmx lift. Prezz Eur 53,000, dirett minghand is-sid. Agenti xejn. Freehold. Ghal aktar informazzjoni cempel 2155 1306 jew 7729 0946.

PROPRJETÀ GHALL-KIRI

SAN LAWRENZ GHAWDEX: St Laurence Luxury Town House, Pjazza San Lawrenz, San Lawrenz, Ghawdex. Town house en-suite ghall-kiri; zmien twil jew qasir. Kapacità minn 2 persuni sa 20 persuna. Fiha wkoll swimming-pool kbira. Dirett minghand is-sid. Ghal izjed dettalji u ritratti zur is-sit www.saviourborgqronfli.com jew Facebook www.facebook.com/saviour.borg.186. Cempel 7944 0012 jew 9945 6051.

AFFARIJIET GHALL-BEJGH

Libsa tat-tieg: €80,
Rocking chair tal-cane: €15,
Libsa tal-precett tal-bniet: €40,
Ilbiesi tal-okkazjoni: bejn €10 u €20,
Qfief tal-hampers jew pots: €1,
2 side tables tal-kewba: €20 it-tnejn,
Albums tar-ritratti godda: €2 il-wiehed.
Cempel 7906 2928.

Inbighu kull tip ta' arloggi. Selezzjoni kbira ta' arloggi tal-idejn Casio u Citizen, kemm digital jew analogs, varjetà kbira ta' alarm clocks, kemm Citizen, Seiko Dugena tal-marka Pierre Cardin. Varjetà sabiha ta' cuckoos li jahdmu kemm bil-habel u bil-batterija. Prezzijiet tajbin. Naghmlu wkoll tiswijiet ta' arloggi tal-idejn, tal-hajt u grandfather clocks. Naghmlu wkoll testing bil-pressure test machine, sistema ta' testing ghal kull tip ta' arloggi biex jintuzaw ghall-ilma (vacuum test u pressurised test) waqt li qieghed tistenna ghalih. Tiswija bil-garanzija. Irrikorru 110, Triq il-Kungress Ewkaristiku, il-Mosta. Cempel ghal aktar informazzjoni fuq 2141 7253 jew 9982 5389.

Salotti ta' kull stil bi prezzijiet moderati, tpartit accettat. Ikollna wkoll salotti second hand. Cempel 2137 4823 jew 9982 4139.

Sander, kalibratur, zewg piedi wisa', kundizzjoni mill-aqwa. Cineg grit 60 u 120 biex imorru maghha. Ghal aktar informazzjoni cempel 7961 7945.

TAGHLIM

Korsijiet f'livell Ordinarju f'diversi suggetti bhall-Matematika,  Ingliz, Malti, Franciz, Fizika u ohrajn. Noffru wkoll korsijiet tal-ECDL. Prezz eur35 kull module. Noffru wkoll korsijiet bazici fil-kompjuter, €50. Ghal aktar dettalji cempel 2166 2241 jew 7766 2241 jew zur is-sit elettroniku www.tudorinstitute.com

AGR AUTO JAPANESE Parts gHall-KAROZZI

Inbighu kull tip ta' parts ta' karozzi Gappunizi u Koreani, fosthom Kia, Toyota, Isuzu, Daewoo, Mitsubishi, Honda, Subaru. Huma wkoll importaturi ta' zjut u air filters, shock absorbers, brake pads, clutches, ecc. Parts genwini. Ghal aktar informazzjoni cempel 2144 6839 jew 9947 4504. Fax: 2147 0295. Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

TAGHLIM TAS-SEWQAN

Tewmi Group ghal lezzjonijiet tal-karozzi kemm manual u kif ukoll automatic. Cab service u karozzi ghall-kiri bi prezzijiet ragonevoli. Zur is-sit www.tewmi.com jew cempel 9942 2422.

NURSING

Care and Cure Group Ltd: infermiera mharrga, caring assistants, nannies, nies imharrgin biex izommu kumpanija, ghajnuna fid-djar u night sitters. Servizz ta' 24 siegha, Ghandna wkoll ghall-kiri: wheelchairs, hoists, commodes, walking frames u hospital beds. Ghal aktar informazzjoni cempel fuq dawn in-numri: 2137 6946/ 9947 0178.

DAR GHALL-ANZJANI

Medina Home for The Elderly, 106 Labour Ave, ir-Rabat. Dar ghall-anzjani mghammra bil-ku mditajiet kollha. Staff ikkwalifikat. Nur ses u care wor kers 24 siegha. Prez zi jiet ragonevoli li jibdew minn €25 kull persuna. Nac cettaw respite u bed ridden. Cempel fuq dawn in-numri: 2145 908, 2145 4858 jew 7945 4908.

INVESTIGAZZJONI
PRIVATA

Zwigijiet, gherusija u relazzjonijiet ohra. DNA testijiet forensici, tfal mahtufa minn Malta, kazijiet civili, kazijiet ohra fil-qorti. Problemi ta' kumpaniji jew negozju. Naghtu xhieda fil-Qorti.
Nahdmu f'Malta u kif ukoll barra. Cempel 7959 0000 jew This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

XOGHOL TAL-GEBEL

Varjetà ta' hwat, horoz, kanali tal-ilma, çangatura qadima jew gdida, kantun qadim, lavur ta' kull tip. Biex tikseb aktar informazzjoni çempel lil Jason ghal aktar informazzjoni fuq in-numru 2143 2352 jew 9947 7167.

MUSIC LINK

Issibilna kull tip ta' strumenti muzikali, fosthom drums kemm akustici u elettrici, cymbals, percussion, pjanijiet digitali, baby grand pianos, sound mixers u sound cards. Apparat ta' DJ, sound systems, kitarri klassiçi u akustiçi, bass guitars, strumenti tar-ram, wood winds, vjolini, spare parts u aççessorji ohra. Ghandna ssib wkoll kotba tal-muzika tat-taghlim. Mur Music Link, 262, Triq Fleur-de-Lys, B'Kara. Çempel 2148 2796.

KISI, TIBJID U TIKHIL

Jason Gatt ghal kull xoghol ta' tibjid u tikhil, kisi normali, fuq il-fil, fuq xoghol antik u bil-pont, kisi bil-gibs u graffiato. Kiri ta' cherry picker (tower ladder). Ghal aktar infromazzjoni cempel fuq 9945 4235 jew 2180 5811.
Darren Water Proofing

 

Ghal kull tip ta' xoghol fuq faccata, bjut, appoggi, gallarijiet, ecc. Membrane jew liquid membrane. Mela pprotegi l-proprjetà tieghek mill-ilma tax-xita u çempel issa ghal stima b'xejn bin-numru 7905 8883 jew idhol fuq is-sit www.darrendoitall.com
WaterProofing u membrane

 

Il-bejt tieghek jaghmel l-ilma?
Ghandek problema ta' moffa?
Kenda Ltd issolvilek il-problema. Nispeçjalizzaw fuq xoghol ta' waterproofing u membrane b'10 snin garanzija. Xoghol professjonali bl-aqwa materjal ISO pool. Ghal stima bla obbligu cemplu 7972 9967 jew zur is-sit www.kendawaterproofing.com

estensjonijiet ta'
Telefowns

Tiswija u installazzjoni fuq estensjonijiet tat-telefowns ghal kull tip ta' linji fissi. Ghal aktar infromazzjoni çempel fuq 7993 0419.

 

 

 

It-Temp

Thu Fri Sat Sun Mon

 

Karikatura

 

Faccata