Thursday
Jul 24th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Avvizi

E-mail Print PDF
Share

PR­OPRJETÀ

HAL QORMI: Hanut lest minn kollox, b’qies ta’ 60 metru kwadru, ghall-bejgh jew ghall-kiri. Jinsab f’St Edward Street, Hal Qormi. Class 4 permit. Cempel fuq 9946 0483 jew 9982 1546.

 

SANTA LUCIA: Flat ghat-tpartit ma’ iehor fl-inhawi tal-Gzira, Tas-Sliema, Ta’ Xbiex, l-Imsida u l-Furjana. Cempel 9924 0201.

 

TANAYA’S Dev. Ltd: Ghazla kbira ta’ appartamenti f’kull zona ta’ Malta. Jinbieghu minghajr depozitu u nhallsulek il-kuntratt. Offerta specjali. Ghal aktar dettalji cempel 9992 4999. Minghajr agenti jekk joghgbok.


PR­OPRJETÀ GHALL-KIRI

SAN LAWRENZ GHAWDEX: St Lawrence Luxury Town House, Pjazza San Lawrenz, San Lawrenz, Ghawdex. Town house en-suite ghall-kiri; zmien twil jew qasir. Kapacità minn 2 persuni sa 20 persuna. Fiha wkoll swimming-pool kbira. Dirett minghand is-sid. Ghal izjed dettalji u ritratti zur is-sit  www.saviourborgqronfli.com jew Facebook www.facebook.com/saviour.borg.186. Cempel 7944 0012 jew 9945 6051.


AFFARIJIET GHALL-BEJGH

Daycriuser f'kundizzjoni tajba hafna ta' 18-il pied u nofs, ideali ghas-sajf jew ghas-sajd, b'zewg muturi 60hp Johnson u b'gabina ghal tnejn. Bil-karru mieghu. Prezz €6500. Cempel 9989 5337.


Sander, kalibratur, zewg piedi wisa’, kundizzjoni mill-aqwa. Cineg grit 60 u 120 biex imorru maghha. Ghal aktar informazzjoni cempel 7961 7945.

Inbighu kull tip ta’ arloggi. Selezzjoni kbira ta’ arloggi tal-idejn Casio u Citizen, kemm digital jew analogs, varjetà kbira ta’ alarm clocks, kemm Citizen, Seiko Dugena tal-marka Pierre Cardin. Varjetà sabiha ta’ cuckoos li jahdmu kemm bil-habel u bil-batterija. Prezzijiet tajbin. Naghmlu wkoll tiswijiet ta’ arloggi tal-idejn, tal-hajt u grandfather clocks. Naghmlu wkoll testing bil-pressure test machine, sistema ta’ testing ghal kull tip ta’ arloggi biex jintuzaw ghall-ilma (vacuum test u pressurised test) waqt li qieghed tistenna ghalih. Tiswija bil-garanzija. Irrikorru 110, Triq il-Kungress Ewkaristiku, il-Mosta. Cempel ghal aktar informazzjoni fuq 2141 7253 jew 9982 5389.

Sodda tal-anzjani kkultivata li tista’ tigi mhaddma b’remote control. Intuzat ftit zmien biss. Sufan-kantuniera, iswed miksi bir-rexin. 2 wall-units tal-cane wahda bil-hgieg. Cempel 7939 4865 jew 9951 1823.

 

TAGHLIM

Korsijiet f’livell Ordinarju f’diversi suggetti bhall-Matematika,  Ingliz, Malti, Franciz, Fizika u ohrajn. Noffru wkoll korsijiet tal-ECDL. Prezz €35 kull module. Noffru wkoll korsijiet bazici fil-kompjuter, €50. Ghal aktar     dettalji cempel 2166 2241 jew 7766 2241 jew zur is-sit elettroniku www.tudorinstitute.com


AGR AUTO JAPANESE Parts gHall-KAROZZI

Inbighu kull tip ta’ parts ta’ karozzi Gappunizi u Koreani, fosthom Kia, Toyota, Isuzu, Daewoo, Mitsubishi, Honda, Subaru. Huma wkoll importaturi ta’ zjut u air filters, shock absorbers, brake pads, clutches, ecc. Parts genwini. Ghal aktar informazzjoni cempel 2144 6839 jew 9947 4504. Fax: 2147 0295.    Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

NURSING

Care and Cure Group Ltd: infermiera mharrga, caring assistants, nannies, nies imharrgin biex izommu kumpanija, ghajnuna fid-djar u night sitters. Servizz ta’ 24 siegha, Ghandna wkoll ghall-kiri: wheelchairs, hoists, commodes, walking frames u hospital beds. Ghal aktar informazzjoni cempel fuq dawn    in-numri: 2137 6946/ 9947 0178.


DAR GHALL-ANZJANI

Medina Home for The Elderly, 106 Labour Ave, ir-Rabat. Dar ghall-anzjani mghammra bil-ku­mditajiet kollha. Staff ikkwalifikat. Nur­­ses u care wor­kers 24 siegha. Prez­zi­jiet ragonevoli li jibdew minn €25 kull persuna. Nac­cettaw respite u bed ridden. Cempel fuq  dawn in-numri: 2145 4908, 2145 4858 jew  7945  4908.


INVESTIGAZZJONI PRIVATA

Zwigijiet, gherusija u relazzjonijiet ohra. DNA testijiet forensici, tfal mahtufa minn Malta, kazijiet civili, kazijiet ohra fil-qorti. Problemi ta’ kumpaniji jew negozju. Naghtu xhieda fil-Qorti.  Nahdmu f’Malta u kif ukoll barra. Cempel 7959 0000 jew This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


TAGHLIM TAS-SEWQAN

Tewmi Group ghal lezzjonijiet tal-karozzi kemm manual u kif ukoll automatic. Cab service u karozzi ghall-kiri bi prezzijiet ragonevoli. Zur is-sit www.tewmi.com jew cempel  9942 2422.


XOGHOL TAL-GEBEL

Varjetà ta’ hwat, horoz, kanali tal-ilma, cangatura qadima jew gdida, kantun qadim, lavur ta’ kull tip.  Biex tikseb aktar informazzjoni cempel lil Jason  fuq in-numru 2143 2352 jew 9947 7167.

 

KISI, TIBJID U TIKHIL

Jason Gatt ghal kull xoghol ta’ tibjid u tikhil, kisi normali, fuq il-fil, fuq xoghol antik u bil-pont, kisi bil-gibs u graffiato. Kiri ta’ cherry picker (tower ladder). Ghal aktar infromazzjoni cempel fuq 9945 4235 jew 2180 5811.


MUSIC LINK

Issibilna kull tip ta’ strumenti muzikali, fosthom drums kemm akustici u elettrici, cymbals, percussion, pjanijiet digitali, baby grand pianos, sound mixers u sound cards. Apparat ta’ DJ, sound systems, kitarri klassici u akustici, bass guitars, strumenti tar-ram, wood winds, vjolini, spare parts u accessorji ohra. Ghandna ssib wkoll kotba tal-muzika tat-taghlim. Mur    Music Link, 262, Triq Fleur-de-Lys, B’Kara. Cempel 2148 2796.


Darren Water Proofing

Ghal kull tip ta’ xoghol fuq faccata, bjut, appoggi, gallarijiet, ecc. Membrane jew liquid membrane. Mela pprotegi l-proprjetà tieghek mill-ilma tax-xita u cempel issa ghal stima b’xejn bin-numru 7905 8883 jew idhol fuq is-sit www.darrendoitall.com


WaterProofing u membrane

Il-bejt tieghek jaghmel l-ilma? Ghandek problema ta’ moffa? Kenda Ltd issolvilek il-problema. Nispecjalizzaw fuq xoghol ta’ waterproofing u membrane b’10 snin garanzija. Xoghol professjonali bl-aqwa materjal ISO pool. Ghal stima bla obbligu cemplu 7972 9967 jew zur is-sit www.kendawaterproofing.com


Estensjonijiet ta’ telefowns

Tiswija u installazzjoni fuq estensjonijiet tat-telefowns ghal kull tip ta’ linji fissi. Ghal aktar informazzjoni cempel fuq 7993 0419.


Mannick Dancing School

Lezzjonijiet taz-zfin fuq stili ballroom jew Latin-Amerikan. Lezzjonijiet taz-zfin ghall- beginners u kompetizzjonijiet minn Imperial Qualified Dance Teacher (I.S.T.D.) Ibghat SMS fuq 7925 3015 jew cempel 2138 6818 sa 12.00pm.

SITWAZZJONI VAKANTI

Bzonn ta’ sales person fuq bazi full-time, f’hanut tal-appliances, preferibbilment bl-esperjenza fil-qasam. Kull min hu interessat icempel lil Chris Brownrigg fuq 99 46 53 27

 

 

 

 

 

It-Temp

Thu Fri Sat Sun Mon

 

Karikatura

 

Faccata