Sunday
Dec 21st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Avvizi

E-mail Print PDF
Share

PROPRJETÀ GHALL-BEJGH

Appartament gdid f'Haz-Zabbar fit-tieni sular bi 3 kmamar tas-sodda. Lest bil-kcina, kamra tal-banju, main bedroom bl-ensuite u bibien ta' barra u gewwa lesti. Prezz €118,000. Cempel 9987 1967

Garaxx ta' 5 karozzi livell mat-triq, b'kantina tahtu daqs il-garaxx stess. Dan jinsab fil-Gzira. Prezz ta' €80,000. Cempel9982 5810.

TANAYA'S Dev. Ltd: Ghazla kbira ta' appartamenti f'kull zona ta' Malta. Jinbieghu minghajr depozitu u nhallsulek il-kuntratt. Offerta specjali. Ghal aktar dettalji cempel 9992 4999. Minghajr agenti jekk joghgbok.

 

AFFARIJIET GHALL-BEJGH

Gugarelli: Mutur jahdem bil-batteriji, karozza Jeep kbira, rota ta' bi tnejn u scooter. Kollha kwazi godda. Cempel 2169 2182.

Treadmill li tiflah sa 100kg. Kundizzjoni tajba u giet serviced is-sena l-ohra. Ma tantx intuzat. Prezz ta' €160 jew vicin. Cempel 7930 0261.

Sander, kalibratur, zewg piedi wisa', kundizzjoni mill-aqwa. Cineg grit 60 u 120 biex imorru maghha. Ghal aktar informazzjoni cempel 7961 7945.

Inbighu kull tip ta' arloggi. Selezzjoni kbira ta' arloggi tal-idejn Casio u Citizen, kemm digital jew analogs, varjetà kbira ta' alarm clocks, kemm Citizen, Seiko Dugena tal-marka Pierre Cardin. Varjetà sabiha ta' cuckoos li jahdmu kemm bil-habel u bil-batterija. Prezzijiet tajbin. Naghmlu wkoll tiswijiet ta' arloggi tal-idejn, tal-hajt u grandfather clocks. Naghmlu wkoll testing bil-pressure test machine, sistema ta' testing ghal kull tip ta' arloggi biex jintuzaw ghall-ilma (vacuum test u pressurised test) waqt li qieghed tistenna ghalih. Tiswija bil-garanzija. Irrikorru 110, Triq il-Kungress Ewkaristiku, il-Mosta. Cempel ghal aktar informazzjoni fuq 2141 7253 jew 9982 5389.

 

AFFARIJIET GHALL-KIRI

Furniture lifter jilhaq sa 8 sulari. Ideali ghal kull tip ta' materjal. Itella' gypsum boards, madum, twieqi u bibien, ghamara, appliances, ecc. Nipprovdu wkoll trakkijiet ghall-garr, kemm kbar kif ukoll zghar, bl-orhos prezzijiet. Cempel fuq 9987 0193.

 

SERVIZZI

Ghall kull tip ta' zbir ta' sigar u tindif ta' gonna cemplu lil C&S Gardening fuq 9903 0066 jew 7932 6737.

Korsijiet f'livell Ordinarju f'diversi suggetti bhall-Matematika,  Ingliz, Malti, Franciz, Fizika u ohrajn. Noffru wkoll korsijiet tal-ECDL. Prezz €35 kull module. Noffru wkoll korsijiet bazici fil-kompjuter, €50. Cempel 2166 2241 jew 7766 2241 jew zur is-sit elettroniku www.tudorinstitute.com

Tewmi Group ghal lezzjonijiet tal-karozzi kemm manual u kif ukoll automatic. Cab service u karozzi ghall-kiri bi prezzijiet ragonevoli. Zur is-sit www.tewmi.com jew cempel 9942 2422.

Lezzjonijiet taz-zfin fuq stili ballroom jew Latin-Amerikan. Lezzjonijiet taz-zfin ghall- beginners u kompetizzjonijiet minn Imperial Qualified Dance Teacher (ISTD) Ibghat SMS fuq 7925 3015 jew cempel 2138 6818 sa 12.00pm.

Medina Home for The Elderly, 106 Labour Ave, ir-Rabat. Dar ghall-anzjani mghammra bil-ku­mditajiet kollha. Staff ikkwalifikat. Nur­­ses u care wor­kers 24 siegha. Prez­zi­jiet ragonevoli li jibdew minn €25 kull persuna. Nac­cettaw respite u bed ridden. Cempel fuq dawn in-numri: 2145 4908, 2145 4858 jew 7945 4908.

Care and Cure Group Ltd: infermiera mharrga, caring assistants, nannies, nies imharrgin biex izommu kumpanija, ghajnuna fid-djar u night sitters. Servizz ta' 24 siegha, Ghandna wkoll ghall-kiri: wheelchairs, hoists, commodes, walking frames u hospital beds. Ghal aktar informazzjoni cempel fuq dawn in-numri: 2137 6946/9947 0178

Zwigijiet, gherusija u relazzjonijiet ohra. DNA testijiet forensici, tfal mahtufa minn Malta, kazijiet civili, kazijiet ohra fil-qorti. Problemi ta' kumpaniji jew negozju. Naghtu xhieda fil-Qorti. Nahdmu f'Malta u kif ukoll barra. Cempel 7959 0000 jew This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

XOGHOL TA' MANUTENZJONI

Ghal kull tip ta' kisi bil-gibs, ramel u siment, graffiato, zebgha, xoghol fuq l-antik, xoghol fuq il-pond, madum, membrane, dawl u ilma. Cempel fuq 7928 5444.

Tiswija u installazzjoni fuq estensjonijiet tat-telefowns ghal kull tip ta' linji fissi. Cempel fuq 7993 0419.

Varjetà ta' hwat, horoz, kanali tal-ilma, cangatura qadima jew gdida, kantun qadim, lavur ta' kull tip. Cempel lil Jason fuq in-numru 2143 2352 jew 9947 7167.

Jason Gatt ghal kull xoghol ta' tibjid u tikhil, kisi normali, fuq il-fil, fuq xoghol antik u bil-pont, kisi bil-gibs u graffiato. Kiri ta' cherry picker (tower ladder). Cempel fuq 9945 4235 jew 2180 5811.

WP Ltd ta' Triq ix-Xitwa, Hal Qormi, jispecjalizzaw fuq xoghol ta' waterproof membrane, damp proofing u rubberised paint. 25 sena esperjenza. Stimi b'xejn u prezz moderat. Cempel 2148 8972, 2143 8326, 9944 5527 jew 9949 3840 jew zur is-sit www.wpmalta.com

Ghal kull tip ta' xoghol fuq faccata, bjut, appoggi, gallarijiet, ecc. Membrane jew liquid membrane. Mela pprotegi l-proprjetà tieghek mill-ilma tax-xita u cempel issa ghal stima b'xejn bin-numru 7905 8883 jew idhol fuq is-sit www.darrendoitall.com

Il-bejt tieghek jaghmel l-ilma? Ghandek problema ta' moffa? Kenda Ltd issolvilek il-problema. Nispecjalizzaw fuq xoghol ta' waterproofing u membrane b'10 snin garanzija. Xoghol professjonali bl-aqwa materjal ISO pool. Ghal stima bla obbligu cemplu 7972 9967 jew zur is-sit www.kendawaterproofing.com

 

AVVIZI OHRA

MUSIC LINK Issibilna kull tip ta' strumenti muzikali, fosthom drums kemm akustici u elettrici, cymbals, percussion, pjanijiet digitali, baby grand pianos, sound mixers u sound cards. Apparat ta' DJ sound systems, kitarri klassici u akustici, bass guitars, strumenti tar-ram, wood winds, vjolini, spare parts u accessorji ohra. Ghandna ssib ukoll kotba tal-muzika tat-taghlim. Mur Music Link, 262, Triq Fleur-de-Lys, B'Kara. Cempel 2148 2796.

AGR AUTO JAPANESE Parts gHall-KAROZZI Inbighu kull tip ta' parts ta' karozzi Gappunizi u Koreani, fosthom Kia, Toyota, Isuzu, Daewoo, Mitsubishi, Honda, Subaru. Huma wkoll importaturi ta' zjut u air filters, shock absorbers, brake pads, clutches, ecc. Parts genwini. Ghal aktar informazzjoni cempel 2144 6839 jew 9947 4504. Fax: 2147 0295. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Klieb ghall-bejgh: Griewi tal-German Shepherd, genituri ta' barra. Ghandhom 8 gimghat. Cempel 7949 1077.

Hanut ghat-twellija: Grocer f'Rahal Gdid armat bi klijentela tajba, bil-permessi mehtiega. Cempel7989 4867.

 

 

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Sun Mon Tue Wed Thu

 

Karikatura

 

Faccata