Sunday
Jan 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Avvizi

E-mail Print PDF
Share

­­­­PR­OPRJETÀ GHALL-BEJGH

 

Appartament gdid f’Haz-Zabbar fit-tieni sular bi 3 kmamar tas-sodda. Lest bil-kcina, kamra tal-banju, main bedroom bl-ensuite u bibien ta’ barra u gewwa lesti. Prezz €118,000. Cempel 9987 1967.

 

TANAYA’S Dev. Ltd: Ghazla kbira ta’ appartamenti f’kull zona ta’ Malta. Jinbieghu minghajr depozitu u nhallsulek il-kuntratt. Offerta specjali. Ghal aktar dettalji cempel 9992 4999. Minghajr agenti jekk joghgbok.

 

Plot b’qies ta’ 43 pied b’194 pied f’zona industrijali f’Haz Zebbug, ideali ghal tliet warehouses. Appartament gdid b’zewg kmamar tas-sodda f’Bugibba b’garaxx twil. Cempel 2146 6910 jew 7766 6259.

 

 

AFFARIJIET GHALL-BEJGH

 

Toyota Avensis daqs gdida, u Toyota Carina f’kundizzjoni tajba. Cempel 2146 6910 jew 7766 6259.

 

Inbighu kull tip ta’ arloggi. Selezzjoni kbira ta’ arloggi tal-idejn Casio u Citizen, kemm digital jew analogs, varjetà kbira ta’ alarm clocks, kemm Citizen, Seiko Dugena tal-marka Pierre Cardin. Varjetà sabiha ta’ cuckoos li jahdmu kemm bil-habel u bil-batterija. Prezzijiet tajbin. Naghmlu wkoll tiswijiet ta’ arloggi tal-idejn, tal-hajt u grandfather clocks. Naghmlu wkoll testing bil-pressure test machine, sistema ta’ testing ghal kull tip ta’ arloggi biex jintuzaw ghall-ilma (vacuum test u pressurised test) waqt li qieghed tistenna ghalih. Tiswija bil-garanzija. Irrikorru 110, Triq il-Kungress Ewkaristiku, il-Mosta. Cempel ghal aktar informazzjoni fuq 2141 7253 jew 9982 5389.

 

 

SERVIZZI

 

Ghall kull tip ta’ zbir ta’ sigar u tindif ta’ gonna cemplu lil C&S Gardening fuq 9903 0066 jew 7932 6737.

 

Korsijiet f’livell Ordinarju f’diversi suggetti bhall-Matematika, Ingliz, Malti, Franciz, Fizika u ohrajn. Noffru wkoll korsijiet tal-ECDL. Prezz €35 kull module. Noffru wkoll korsijiet bazici fil-kompjuter, €50. Cempel 2166 2241 jew 7766 2241 jew zur is-sit elettroniku www.tudorinstitute.com

 

Tewmi Group ghal lezzjonijiet tal-karozzi kemm manual u kif ukoll automatic. Cab service u karozzi ghall-kiri bi prezzijiet ragonevoli. Zur is-sit www.tewmi.com jew cempel 9942 2422.

 

Lezzjonijiet taz-zfin fuq stili ballroom jew Latin-Amerikan. Lezzjonijiet taz-zfin ghall- beginners u kompetizzjonijiet minn Imperial Qualified Dance Teacher (ISTD) Ibghat SMS fuq 7925 3015 jew cempel 2138 6818 sa 12.00pm.

 

Medina Home for The Elderly, 106 Labour Ave, ir-Rabat. Dar ghall-anzjani mghammra bil-ku­mditajiet kollha. Staff ikkwalifikat. Nur­­ses u care wor­kers 24 siegha. Prez­zi­jiet ragonevoli li jibdew minn €25 kull persuna. Nac­cettaw respite u bed ridden. Cempel fuq dawn in-numri: 2145 4908, 2145 4858 jew 7945 4908.

 

Care and Cure Group Ltd: infermiera mharrga, caring assistants, nannies, nies imharrgin biex izommu kumpanija, ghajnuna fid-djar u night sitters. Servizz ta’ 24 siegha, Ghandna wkoll ghall-kiri: wheelchairs, hoists, commodes, walking frames u hospital beds. Ghal aktar informazzjoni cempel fuq dawn in-numri: 2137 6946/9947 0178.

 

Zwigijiet, gherusija u relazzjonijiet ohra. DNA testijiet forensici, tfal mahtufa minn Malta, kazijiet civili, kazijiet ohra fil-qorti. Problemi ta’ kumpaniji jew negozju. Naghtu xhieda fil-Qorti.

Nahdmu f’Malta u kif ukoll barra. Cempel 7959 0000 jew This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

XOGHOL TA’ MANUTENZJONI

 

Ghal kull tip ta’ kisi bil-gibs, ramel u siment, graffiato, zebgha, xoghol fuq l-antik, xoghol fuq il-pond, madum, membrane, dawl u ilma. Cempel fuq 7928 5444.

 

Tiswija u installazzjoni fuq estensjonijiet tat-telefowns ghal kull tip ta’ linji fissi. Cempel fuq 7993 0419.

 

Varjetà ta’ hwat, horoz, kanali tal-ilma, cangatura qadima jew gdida, kantun qadim, lavur ta’ kull tip. Cempel lil Jason fuq in-numru 2143 2352 jew 9947 7167.

 

Jason Gatt ghal kull xoghol ta’ tibjid u tikhil, kisi normali, fuq il-fil, fuq xoghol antik u bil-pont, kisi bil-gibs u graffiato. Kiri ta’ cherry picker (tower ladder). Cempel fuq 9945 4235 jew 2180 5811.

 

WP Ltd ta’ Triq ix-Xitwa, Hal Qormi, jispecjalizzaw fuq xoghol ta’ waterproof membrane, damp proofing u rubberised paint. 25 sena esperjenza. Stimi b’xejn u prezz moderat. Cempel 2148 8972, 2143 8326, 9944 5527 jew 9949 3840 jew zur is-sit www.wpmalta.com

 

Ghal kull tip ta’ xoghol fuq faccata, bjut, appoggi, gallarijiet, ecc. Membrane jew liquid membrane. Mela pprotegi l-proprjetà tieghek mill-ilma tax-xita u cempel issa ghal stima b’xejn bin-numru 7905 8883 jew idhol fuq is-sit www.darrendoitall.com

 

Il-bejt tieghek jaghmel l-ilma? Ghandek problema ta’ moffa?

Kenda Ltd issolvilek il-problema. Nispecjalizzaw fuq xoghol ta’ waterproofing u membrane b’10 snin garanzija. Xoghol professjonali bl-aqwa materjal ISO pool. Ghal stima bla obbligu cemplu 7972 9967 jew zur is-sit www.kendawaterproofing.com

 

 

AVVIZI OHRA

 

Qed Infittex Proprjetà

Ghandi klienti serji li qed ifittxu dar/post antik l-Isla (Senglea); il-Birgu u Bormla kkunsidrati wkoll. Cempel lil Brian Sacco fuq 7978 8888.

 

Gita Fantastika ghall-Karnival

Vaganzi tal-Karnival fi Sqallija. Gita fantastika bi prezz specjali ta’ €450 biss. Jinkludi vjaggar bl-ajru, lukanda lussuza H.B. u l-eskursjonijiet kollha. Kumdità, kultura u divertiment assigurat!Cempel issa fuq 9949 9072 jew 2141 4788.

 

MUSIC LINK Issibilna kull tip ta’ strumenti muzikali, fosthom drums kemm akustici u elettrici, cymbals, percussion, pjanijiet digitali, baby grand pianos, sound mixers u sound          cards. Apparat ta’ DJ sound systems, kitarri klassici u akustici, bass guitars, strumenti tar-ram, wood winds, vjolini, spare     parts u accessorji ohra. Ghandna ssib ukoll kotba tal-muzika tat-taghlim. Mur Music Link, 262, Triq Fleur-de-Lys, B’Kara. Cempel 2148 2796.

 

AGR AUTO JAPANESE Parts gHall-KAROZZI

Inbighu kull tip ta’ parts ta’ karozzi           Gappunizi u Koreani, fosthom Kia, Toyota, Isuzu, Daewoo, Mitsubishi, Honda, Subaru. Huma wkoll importaturi ta’ zjut u air filters, shock absorbers, brake pads, clutches, ecc.      Parts genwini. Ghal aktar informazzjoni cempel 2144 6839     jew 9947 4504. Fax: 2147 0295. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Talba lill-Ispirtu s-Santu

Int li ssolvi l-problemi kollha, dawwal it-toroq kollha tieghi biex nikseb dak li nehtieg. Inti li tajtni d-don divin biex nahfer u ninsa d-deni kollu li jsir kontra tieghi, li f’kull mument ta’ hajti tkun magenbi. F’din it-talba qasira nixtieq nirringrazzjak ta’ dan kollu, waqt li nikkonferma mill-gdid li qatt ma ninfired minnek, anke quddiem l-illuzjonijiet materjali. Nixtieq li nkun mieghek fil-glorja ta’ dejjem. Grazzi ghall-hniena tieghek lejja u lejn dawk li jigu minni.

Din it-talba ghandha tinghad tlett ijiem wara xulxin. Wara tlett ijiem it-talba tkun maqlugha, anke jekk ghall-bidu tidher difficli. It-talba ghandha tkun ippubblikata mill-ewwel wara li tinqala’ l-grazzja bla ma tissemma’ x’kienet.

 

Nixtieq niltaqa’

Guvni bil-ghaqal ta’ 39 sena. Nixtieq niltaqa’ ma’ tfajla, single mother jew separata, bejn 23 u 37 sena bi skop serju jew bhala hbieb jekk m’ghandhiex ma’ min tohrog. Kull min hu interesssat jibghat SMS fuq 7946 8435.

 

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Sun Mon Tue Wed Thu

 

Karikatura

 

Faccata